SKC100S3 - Solid-State Drive HyperX SSD (Drive Only)
Tên tập tin Kích thước Tập tin Phiên bản Tập tin
SKC100S3Toolboxv1.exe 636KB V1.0

Mô tả

Tải xuống SKC100S3 Toolbox

Phần mềm SKC100S3 Toolbox cho phép người dùng đọc các thông tin về ổ SKC100S3 như số seri, phiên bản firmware và các thuộc tính S.M.A.R.T.

Phần mềm SKC100S3 Toolbox v1.0 của Kingston, Hướng dẫn nhanh và Bảng giải thích Thuộc tính S.M.A.R.T. đều nằm trong phần tải xuống này.

Các Hệ điều hành được hỗ trợ:
Windows 7, Vista (SP2) và Windows XP (SP3) – Yêu cầu quyền quản trị.

Thủ tục tải xuống Kingston SKC100S3 Toolbox v1.0
-----------------------------------------------
Yêu cầu: Ổ SSD SKC100S3x/xxx (cần có phần mềm đọc PDF để xem Hướng dẫn nhanh và bảng giải thích thuộc tính S.M.A.R.T)

Quá trình cài đặt:

  • Nhấn vào liên kết SKC100S3Toolboxv1.exe để bắt đầu tải xuống phần mềm Toolbox.
  • Chọn "OPEN" hoặc "SAVE" và chờ cho ứng dụng hoàn tất việc tải xuống.
  • Mở thư mục chứa tập tin của bạn và nhấn đúp để bắt đầu quá trình cài đặt.
  • Từ cửa sổ tự giải nén của WinRAR, nhấn vào nút "BROWSE".
  • Di chuyển đến vị trí bạn muốn tải xuống và nhấn "Extract" để tiếp tục.
  • Kết thúc bằng việc mở thư mục chứa phần tải xuống và chạy ứng dụng.

Lưu ý dành cho người dùng MAC/Linux:

SKC100S3 Toolkit không tương thích với Mac OS hoặc các bản phân phối Linux.