Vyhlásenie o zhode (DoC) spoločnosti Kingston

Smernica o rádiových zariadeniach 2014/53/EÚ

Ak chcete získať kópiu vyhlásenia o zhode, odošlite písomnú žiadosť s údajmi o čísle produktu a modelu na jednu z adries:

[email protected]

alebo

Compliance Department
Kingston Technology/Digital Europe Co LLP
Kingston Court
Brooklands Close
Sunbury on Thames
Middlesex
TW16 7EP
UK

关于 2019 冠状病毒病 (COVID-19) 在如何影响我们业务运营的信息,请点击 此处。

保持联系!立即注册我们的电子邮件,获取金士顿新闻和更多其他内容。