Kingston will be closed early on Wednesday Nov. 24th, and closed Nov. 25th/26th for the Thanksgiving Holiday.

All orders placed after 1:00PM PT on Wednesday, November 24, 2021 will not be processed until Monday, November 29, 2021.

We wish you and your family an enjoyable Holiday weekend.

Samoszyfrujące dyski chronią newralgiczne dane biznesowe

Pobierz plik PDF

W ostatnich latach mamy od czynienia z rosnącą liczbą naruszeń bezpieczeństwa, kradzieży i utraty poufnych danych firmowych i osobistych. Globalne uregulowania, takie jak obowiązujące w UE rozporządzenie RODO dotyczące bezpieczeństwa danych, przyniosły ze sobą widmo kar pieniężnych w razie utraty danych wynikającej z niedbałości. Z tego powodu wiele organizacji postanowiło skutecznie zabezpieczyć swoje dane biznesowe. Dane biznesowe to podstawa działalności każdej organizacji, dlatego jedynie ich skuteczna ochrona przed zagrożeniami pozwala na uniknięcie skutków prawnych i finansowych.

Zastosowanie dysków samoszyfrujących (SED, Self-Encrypting Drive), które zapewniają sprzętowe szyfrowanie danych 256-bitową metodą AES, szybko stało się rozwiązaniem pozwalającym zatrzymać coraz częstsze przypadki utraty danych wynikające z kradzieży lub zagubienia komputerów, laptopów i tabletów zawierających poufne dane firmy, kontrahentów i klientów.

Dysk Kingston zgodny ze standardem Opal – zabezpieczenia bez uszczerbku dla wydajności

Dysk Kingston Technology UV500 jest przeznaczony dla organizacji chcących zwiększyć zabezpieczenia systemów klienckich. Wykorzystuje on technologię 3D NAND Flash i jest zgodny ze standardem TCG Opal 2.0, opartym na szyfrowaniu danych 256-bitową metodą AES. Różne rozmiary, takie jak 2.5”, M.2 i mSATA, pozwalają na elastyczne wdrażanie rozwiązań w komputerach stacjonarnych, małych komputerach PC, laptopach i tabletach.

Dysk UV500 jako rozwiązanie zabezpieczające umożliwia działom informatycznym ochronę danych firmowych, takich jak firmowe adresy IP, dane dotyczące klientów lub pracowników, czy też innych wrażliwych danych na firmowych laptopach i komputerach stacjonarnych.

Dlaczego TCG Opal?

Specyfikacja Opal została opracowana przez TCG (Trusted Computing Group). Jest to standard opisujący tworzenie i zarządzanie uniwersalnymi dyskami samoszyfrującymi w celu ochrony danych w drodze i w spoczynku przed utratą, kradzieżą, zmianą przeznaczenia lub końcem eksploatacji dysku.

Łatwość wdrożenia, używania i zarządzania – dyski Kingston zgodne ze standardem TCG Opal przynoszą wiele korzyści każdej organizacji.

Wydajność technologii 3D NAND

Dyski zaprojektowano z użyciem najnowszych technologii oraz technik szyfrowania sprzętowego. Dzięki temu mogą pracować z pełną szybkością przesyłu danych, a szyfrowanie ma minimalny wpływ na wydajność systemu w porównaniu do szyfrowania programowego.

Szyfrowany dysk SSD

System Opal to sprawdzony standard poufności danych, umożliwiający organizacjom zastosowanie sprzętowego szyfrowania jako najefektywniejszego rozwiązania ograniczającego dostęp do nieupoważnionego użycia. Dyski dostępne są w wielu rozmiarach: 2,5” / M.2 / mSATA. Dzięki zgodności z rozporządzeniem RODO umożliwiają firmom spełnienie wymagań przepisowych.

Ochrona przed utratą danych (DLP)

Zminimalizuj ryzyko kradzieży danych w porównaniu do tradycyjnych dysków twardych, które nie są chronione ani zabezpieczone. Oferowane dyski są łatwe do wdrożenia i uzupełniają rozwiązania zabezpieczeń dysków w punktach końcowych pochodzące od niezależnych dostawców oprogramowania, takich jak m.in. WinMagic, Symantec, McAfee i Sophos.

Silniejsze zabezpieczenia

Szyfrowanie jest zawsze włączone i nie można go wyłączyć. Zapobiega to dostępowi do dysku bez uwierzytelnienia. Klucze szyfrujące są generowane w obrębie dysku i nigdy go nie opuszczają.

Niższy koszt eksploatacji (TCO)

Brak potrzeby stosowania złożonej infrastruktury do zarządzania kluczami szyfrującymi. Nie ma potrzeby wprowadzania zmian w systemach operacyjnych, aplikacjach czy narzędziach. Umożliwia to firmom obniżenie kosztów w porównaniu do szyfrowania programowego.

Wykorzystaj korzyści związane ze standardem TCG Opal 2.0

Zgodność dysku Kingston UV500 z najważniejszymi niezależnymi dostawcami oprogramowania TCG Opal, takimi jak m.in. WinMagic Symantec, MacAfee i Sophos, ułatwia zarządzanie i upraszcza wdrażanie.
Najważniejsze cechy:

  • Przydział użytkowników do określonych systemów i administrowanie użytkownikami umożliwiające cofnięcie dostępu użytkownika i zresetowanie hasła
  • Egzekwowanie zabezpieczeń dysku w oparciu o obowiązujące procedury w sposób niezauważalny dla użytkowników
  • Zarządzanie aktywami systemów i użytkownikami poprzez Active Directory i inne rozwiązania
  • Narzędzie przywracające ustawienia fabryczne pozwala administratorowi bezpieczeństwa informacji na szybkie wykasowanie i wymazanie zawartości dysku rozruchowego wybranego komputera.

Dowiedz się więcej o dysku UV500