Zasady i warunki sprzedaży towarów przez Internet

1. Niniejsze warunki

1.1 Niniejsze warunki ("Warunki") mają zastosowanie do wszelkich zamówień składanych przez użytkownika oraz dostaw produktów i wbudowanych treści cyfrowych (jeśli takie istnieją) określonych w tym zamówieniu ("Towary") przez nas do użytkownika.

1.2 Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami przed złożeniem u nas zamówienia. Niniejsze Warunki określają, kim jesteśmy, w jaki sposób będziemy dostarczać użytkownikowi Towary, w jaki sposób użytkownik i my możemy zmieniać lub zakończyć umowę między nami (Umowa), co należy zrobić w przypadku wystąpienia problemu i inne ważne informacje. Jeśli użytkownik uważa, że w niniejszych Warunkach wystąpił błąd, prosimy skontaktować się z nami, aby go omówić.

1.3 Użytkownicy na niektórych obszarach mają różne prawa wynikające z niniejszych Warunków, w zależności od tego, czy są przedsiębiorcami, czy konsumentami. Użytkownik jest konsumentem, jeśli:

1.3.1 jest jednostką oraz

1.3.2 kupuje od nas Towary w całości lub głównie do własnego użytku (nie do wykorzystania w związku z prowadzoną działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub zawodową).

1.4 Gdy w niniejszych Warunkach używamy słów "pisanie" lub "pisemne", dotyczy to również wiadomości e-mail.

2. O nas

2.1 Shop Europe Limited (05427464) (my, nasz lub nas), jest spółką zarejestrowaną w Anglii i Walii, a nasza siedziba znajduje się pod adresem Kingston Court, Brooklands Close, Sunbury On Thames, Middlesex, Anglia, TW16 7EP. Nasz brytyjski numer VAT to GB 860 5775 04, nasz francuski numer VAT to FR 12 841 741 168.

2.2 W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Umowy lub jakichkolwiek Towarów, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta:

Produkty Kingston

Dział obsługi klienta: 8:00-17:00 GMT

AUSTRIA - 0800 295569

NIEMCY - 0800 723 6584

Zjednoczone Królestwo lub inne połączenie międzynarodowe - +44 (0)1932 738950

E-mail: [email protected]

Produkty HyperX

Dział obsługi klienta: 8:00-17:00 GMT

AUSTRIA - 0800 0706182

NIEMCY - 0800 7243564

Wielka Brytania lub inne połączenie międzynarodowe - +44 (0) 1932 1932 9055

Email: [email protected]

3. Nasza umowa z użytkownikiem

3.1 Z klientami biznesowymi Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy nami w związku z zakupem użytkownika. Użytkownik potwierdza, że nie polegał na żadnych oświadczeniach, obietnicach, prezentacjach, zapewnieniach lub gwarancjach złożonych lub udzielonych przez nas lub w naszym imieniu, które nie są określone w niniejszych Warunkach, oraz że nie będzie miał prawa do roszczeń z tytułu niewinnego lub niedbałego wprowadzenia w błąd lub błędnego przedstawienia na podstawie jakiegokolwiek oświadczenia w niniejszych Warunkach.

3.2 Niniejsze Warunki i Umowa zostały sporządzone i wykonane w języku angielskim.

3.3 Możemy również dostarczyć lokalne wersje językowe niniejszych Warunków. W przypadku wystąpienia konfliktu rozstrzygająca będzie angielska wersja językowa niniejszych Warunków (oraz wszelkich powiadomień lub innych dokumentów odnoszących się do niniejszych Warunków lub Umowy).

4. Złożenie zamówienia i jego przyjęcie

4.1 Aby złożyć zamówienie proszę postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Każde zamówienie jest ofertą zakupu Towarów objętych niniejszymi Warunkami.

4.2 Nasz proces zamawiania umożliwia sprawdzenie i skorygowanie ewentualnych błędów przed złożeniem u nas zamówienia. Proszę dokładnie sprawdzić zamówienie przed jego potwierdzeniem.

4.3 Po złożeniu zamówienia użytkownik otrzyma od nas e-mail z potwierdzeniem, że je otrzymaliśmy, ale należy pamiętać, że nie oznacza to, że zamówienie zostało przyjęte.

4.4 Przyjęcie przez nas zamówienia nastąpi w momencie wysyłki towarów z naszego magazynu. Możemy potwierdzić akceptację zamówienia, wysyłając użytkownikowi wiadomość e-mail. Umowa pomiędzy użytkownikiem a nami zostanie zawarta tylko w przypadku wysyłki Towaru.

4.5 Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie będziemy w stanie dostarczyć użytkownikowi Towarów, poinformujemy go o tym na piśmie i nie przetworzymy zamówienia. Może to wynikać z wyczerpania zapasów Towarów, nieoczekiwanych ograniczeń naszych zasobów, których nie mogliśmy w sposób racjonalny zaplanować, ze zidentyfikowania błędu w cenie lub opisie Towarów lub z niemożności dotrzymania terminu dostawy określonego przez użytkownika . Jeśli użytkownik zapłacił już za towar, jak najszybciej zwrócimy mu pełną kwotę wraz z wszelkimi kosztami dostawy.

4.6 Jeśli użytkownik chce dokonać zmian w Towarze przed dostawą, prosimy o kontakt z nami. Udzielimy informacji, czy zmiana jest możliwa. Jeśli jest możliwa, poinformujemy użytkownika o wszelkich zmianach w cenie Towarów, terminie dostawy lub innych kwestiach, które byłyby konieczne w wyniku żądanej przez użytkownika zmiany i poprosimy o potwierdzenie, czy chce dokonać zmiany. Jeśli nie możemy dokonać zmiany lub konsekwencje dokonania zmiany są dla użytkownika nie do przyjęcia, może odstąpić od Umowy.

5. Nasze Towary

5.1 Zdjęcia Towarów na naszej stronie mają wyłącznie charakter ilustracyjny. Chociaż dołożyliśmy wszelkich starań, aby wyświetlać kolory dokładnie, nie możemy zagwarantować, że kolory wyświetlane na komputerze użytkownika dokładnie odzwierciedlają kolor Towarów. Kolor Towarów użytkownika może nieznacznie różnić się od koloru na zdjęciach.

5.2 Opakowanie Towarów użytkownika może różnić się od tego pokazanego na zdjęciach na naszej stronie.

5.3 Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji Towarów, jeśli jest to wymagane przez obowiązujące przepisy ustawowe lub wykonawcze, lub do wprowadzenia drobnych korekt i ulepszeń technicznych, na przykład w celu przeciwdziałania zagrożeniu bezpieczeństwa. Zmiany te nie będą miały wpływu na użytkowanie Towarów przez użytkownika.

5.4 Możemy aktualizować lub wymagać od użytkownika aktualizacji treści cyfrowych, pod warunkiem, że treści cyfrowe będą zawsze zgodne z opisem, który udostępniamy przed zakupem.

6. Dostawa, przeniesienie ryzyka i tytuł

6.1 Koszty dostawy będą takie, jak wyświetlane na naszej stronie internetowej.

6.2 Możemy skontaktować się z użytkownikiem w sprawie szacunkowej daty dostawy, która nastąpi w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty wysłania Towarów z naszego magazynu. Czasami na naszą dostawę może mieć wpływ Zdarzenie pozostające poza naszą kontrolą. W punkcie 16 znajdują się informacje dotyczące naszych zobowiązań w tym przypadku.

6.3 Po dostarczeniu odpowiednich Towarów pod adres dostawy określony w zamówieniu, użytkownik ponosi odpowiedzialność za te Towary.

6.4 Towary są własnością użytkownika po otrzymaniu przez nas pełnej płatności, w tym wszystkich stosownych opłat za dostawę.

6.5 Jeśli pod adresem użytkownika nie ma nikogo, kto mógłby odebrać przesyłkę, a Towary nie mogą zostać dostarczone do skrzynki pocztowej, my (lub zorganizowany przez nas kurier) możemy zostawić użytkownikowi notatkę informującą o sposobie zmiany dostawy lub odbioru Towarów z lokalnego magazynu.

6.6 Jeśli użytkownik nie odbierze od nas Towarów zgodnie z ustaleniami lub jeśli po nieudanej dostawie do użytkownika nie dokona on zmiany sposobu dostawy lub nie odbierze jej z magazynu dostawczego, możemy skontaktować się w celu uzyskania dalszych instrukcji. Jeżeli pomimo naszych uzasadnionych starań nie będziemy w stanie skontaktować się z użytkownikiem lub zmienić sposób dostawy lub odbioru, możemy rozwiązać Umowę i zastosować Klauzulę 10.

6.7 Dostarczamy do następujących krajów: Austria, Belgia, Francja, Niemcy, Holandia, Polska, Szwecja i Wielka Brytania ("Międzynarodowe miejsca docelowe dostawy"). Jednakże niektóre Towary mogą być objęte ograniczeniami dotyczącymi niektórych międzynarodowych miejsc docelowych dostawy, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z informacjami na tej stronie przed zamówieniem Towarów.

6.8 W przypadku zamówienia towarów z naszej strony internetowej, dostarczenie zamówienia do jednego z międzynarodowych miejsc dostawy może podlegać opłatom celnym i podatkowym przywozowym, które są stosowane w momencie, gdy dostawa dotrze do tego miejsca. Proszę zauważyć, że nie mamy żadnej kontroli nad tymi opłatami i nie możemy przewidzieć ich wysokości.

6.9 Użytkownik będzie odpowiedzialny za uiszczenie wszelkich takich opłat i podatków importowych. Przed złożeniem zamówienia prosimy o kontakt z lokalnym urzędem celnym w celu uzyskania dalszych informacji.

6.10 Użytkownik musi stosować się do wszystkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji kraju, do którego towary są przeznaczone. Nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli użytkownik złamie takie prawo.

6.11 Użytkownik nie może eksportować Towarów zakupionych u nas do innego kraju lub regionu, jeśli jest to zabronione przez przepisy dotyczące kontroli eksportu. Jeśli użytkownik planuje wyeksportować zakupione u nas Towary, musi uzyskać wszelkie wymagane prawem licencje kontroli eksportu (lub inne zezwolenia rządowe) zanim to zrobi.

7. Cena Towarów i płatność

7.1 Ceny Towarów (zawierające podatek VAT) będą takie jak podane na naszej stronie internetowej w momencie składania zamówienia. Dokładamy wszelkich starań, aby ceny towarów były prawidłowe w momencie wprowadzania odpowiednich informacji do systemu. Prosimy jednak zapoznać się z punktem 7.3, co się stanie, jeśli odkryjemy błąd w cenie zamówionych przez użytkownika Towarów.

7.2 Ceny naszych Towarów mogą się zmieniać od czasu do czasu, ale zmiany nie będą miały wpływu na żadne złożone już przez użytkownika zamówienie.

7.3 Poprzez naszą stronę internetową sprzedajemy dużą ilość Towarów. Zawsze istnieje możliwość, że pomimo naszych starań, niektóre z Towarów na naszej stronie internetowej mogą być nieprawidłowo wycenione. Jeśli odkryjemy błąd w cenie zamówionych przez użytkownika Towarów, skontaktujemy się, aby poinformować o tym błędzie i damy możliwość kontynuowania zakupu Towarów po właściwej cenie lub anulowania zamówienia. Nie zrealizujemy zamówienia, dopóki nie otrzymamy instrukcji użytkownika. Jeśli użytkownik anuluje zamówienie, zwrócimy mu wszelkie kwoty, które zapłacił. Jeśli nie będziemy w stanie skontaktować się z użytkownikiem za pomocą danych kontaktowych podanych w procesie składania zamówienia, potraktujemy zamówienie jako anulowane, powiadomimy użytkownika na piśmie i zwrócimy mu wszelkie kwoty, które zapłacił. Jeśli omyłkowo przyjmiemy i zrealizujemy zamówienie użytkownika, gdy błąd cenowy jest oczywisty i wyraźny oraz mógł zostać rozpoznany przez użytkownika jako błędny, możemy anulować dostawę Towarów i zwrócić wszelkie zapłacone przez użytkownika kwoty.

7.4 Za towary można płacić tylko za pomocą metod płatności wymienionych na naszej stronie internetowej.

7.5 Zapłata za Towary i wszelkie obowiązujące opłaty za dostawę jest pobierana w momencie złożenia zamówienia na Towary.

8. Prawa użytkownika do rozwiązania Umowy

8.1 Prawa użytkownika w momencie zakończenia Umowy będą zależały od tego, co kupił, czy nie ma żadnych nieprawidłowości, jakie działania podejmujemy, kiedy użytkownik zdecyduje się zakończyć Umowę i czy jest konsumentem czy klientem biznesowym:

8.1.1 jeśli zakupiony towar jest wadliwy lub błędnie opisany, użytkownik może mieć prawo do rozwiązania Umowy (lub do naprawy lub wymiany Towaru, lub ponownego wykonania usługi, lub do odzyskania części lub całości swoich pieniędzy), zobacz Klauzulę 11 dla konsumentów oraz Klauzulę 12 dla przedsiębiorców;

8.1.2 jeśli użytkownik chce zakończyć umowę z powodu czegoś, co zrobiliśmy lub powiedzieliśmy, że zamierzamy zrobić, zobacz Klauzulę 8.2;

8.1.3 konsument który, właśnie zmienił zdanie na temat Towarów, zobacz Klauzulę 8.3. Użytkownik może otrzymać zwrot pieniędzy, jeśli znajdzie się w okresie możliwości odstąpienia od umowy, ale może to podlegać potrąceniom i będzie musiał pokryć koszty zwrotu wszelkich Towarów;

8.1.4 we wszystkich innych przypadkach (jeśli nie jesteśmy winni, a użytkownik nie jest konsumentem korzystającym z prawa do zmiany zdania), patrz Klauzula 8.6.

8.2 W przypadku rozwiązania przez użytkownika Umowy z przyczyn określonych 8.2.1 poniżej, 8.2.3 Umowa wygaśnie natychmiast, a my zwrócimy pełną kwotę za wszelkie towary, które nie zostały dostarczone. Powody są takie:

8.2.1 powiedzieliśmy użytkownikowi o błędzie w cenie lub opisie zamówionych Towarów i nie chce on kontynuować;

8.2.2 istnieje ryzyko, że dostawa Towarów może ulec znacznemu opóźnieniu z powodu zdarzeń pozostających poza naszą kontrolą;

8.2.3 ma prawo do rozwiązania umowy z powodu czegoś, co zrobiliśmy źle.

8.3 W przypadku konsumentów w przypadku większości produktów kupionych online mają oni prawo do zmiany zdania w ciągu 14 (czternastu) dni i otrzymania zwrotu pieniędzy. Prawa te, zgodnie z Rozporządzeniem o umowach konsumenckich z 2013 r., zostały bardziej szczegółowo wyjaśnione w niniejszych Warunkach.

8.4 Prawo konsumenta do zmiany zdania nie ma zastosowania w odniesieniu do:

8.4.1 wszelkich Towarów, które zostały dla użytkownika spersonalizowane; oraz

8.4.2 zapieczętowanych nagrań audio lub wideo lub zapieczętowanego oprogramowania komputerowego, po odpieczętowaniu tych Towarów przez konsumenta po ich otrzymaniu.

8.5 Konsumenci mają 14 (czternaście) dni od dnia, w którym oni (lub osoba przez nich wyznaczona) otrzyma Towary, chyba że:

8.5.1 Towary są podzielone na kilka dostaw w różnych dniach. W tym przypadku użytkownik ma czas do 14 (czternastu) dni od dnia, w którym on (lub osoba przez niego wyznaczona) otrzyma ostatnią dostawę.

8.5.2 Towary użytkownika są przeznaczone do regularnej dostawy w określonym czasie. W tym przypadku użytkownik ma czas do 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez niego (lub wyznaczoną osobę) pierwszej dostawy Towarów.

8.6 Nawet jeśli nie ponosimy winy, a użytkownik nie jest konsumentem, który ma prawo zmienić zdanie (zob. Klauzula 8.1), nadal może rozwiązać Umowę przed jej zakończeniem, ale być może będzie musiał wypłacić nam odszkodowanie. Umowa zostaje zakończona w momencie dostarczenia i opłacenia Towaru. Jeśli użytkownik chce rozwiązać Umowę przed jej zakończeniem, gdy nie ponosimy winy i nie jest konsumentem, który zmienił zdanie, prosimy skontaktować się z nami i nas o tym poinformować. Umowa zostanie natychmiast rozwiązana, a my zwrócimy wszelkie kwoty zapłacone przez użytkownika za niedostarczone Towary, ale możemy odliczyć od tego zwrotu (lub, jeśli użytkownik nie wpłacił zaliczki, obciążyć go) uzasadnione odszkodowanie za koszty netto, które poniesiemy w wyniku rozwiązania Umowy.

9. Jak zakończyć umowę z nami (również dla konsumentów, którzy zmienili zdanie)

9.1 Aby zakończyć umowę z nami, proszę dać nam znać, wykonując jedną z poniższych czynności:

Produkty Kingston

Zadzwonić do działu obsługi klienta: 8:00-17:00 GMT

AUSTRIA - 0800 295569

NIEMCY - 0800 723 6584

Zjednoczone Królestwo lub inne połączenie międzynarodowe - +44 (0)1932 738950

Lub napisać do nas na adres: [email protected]

Produkty HyperX

Zadzwonić do działu obsługi klienta: 8:00-17:00 GMT

AUSTRIA - 0800 0706182

NIEMCY - 0800 7243564

Wielka Brytania lub inne połączenie międzynarodowe - +44 (0) 1932 1932 9055

Lub napisać do nas na adres: [email protected]

Proszę podać swoje imię i nazwisko, adres domowy, szczegóły dotyczące zamówienia oraz, jeśli to możliwe, numer telefonu i adres e-mail.

Wydrukować formularz i wysłać go do nas na adres podany na formularzu. Albo po prostu napisać do nas na ten adres, podając szczegóły dotyczące zakupionego towaru, czasu zamówienia lub otrzymania go oraz swoje nazwisko i adres.

9.2 Jeśli z jakiegokolwiek powodu użytkownik rozwiązuje Umowę po wysłaniu lub otrzymaniu Towarów, musi zwrócić je do nas. Musi wysłać towar z powrotem do nas na adres Shop Europe Limited, Kingston Court, Brooklands Close, Sunbury-on-Thames, Middlesex, TW16 7EP. Proszę użyć etykiety zwrotnej, która znajduje się na specyfikacji przesyłki znajdującej się w opakowaniu. Konsumenci korzystający z prawa do zmiany zdania muszą wysłać Towary w ciągu 14 (czternastu) dni od poinformowania nas o chęci rozwiązania Umowy.

9.3 Pokryjemy koszty zwrotu:

9.3.1 jeżeli Towary są wadliwe lub błędnie opisane; lub

9.3.2 jeżeli użytkownik rozwiązuje Umowę z powodu błędu w wycenie lub opisie, opóźnienia w dostawie z powodu zdarzeń pozostających poza naszą kontrolą lub z uwagi na to, że ma do tego prawo z powodu czegoś, co zrobiliśmy źle, We wszystkich innych okolicznościach (w tym w przypadku konsumentów korzystających z prawa do zmiany zdania) użytkownik musi pokryć koszty zwrotu.

9.4 Jeśli zgodnie z Umową użytkownik ma prawo do zwrotu kosztów, zwrócimy mu cenę zapłaconą za Towary, w tym koszty dostawy, w sposób, w jaki zapłacił. Możemy jednak dokonać odliczeń od ceny, jak opisano poniżej.

9.5 Jeśli użytkownik korzysta z prawa do zmiany zdania:

9.5.1 możemy zmniejszyć zwrot ceny (bez kosztów dostawy), aby odzwierciedlić jakiekolwiek obniżenie wartości Towarów, jeśli zostało to spowodowane postępowaniem z nimi w sposób, który nie byłby dozwolony w sklepie. Jeśli zwrócimy zapłaconą cenę, zanim będziemy w stanie sprawdzić Towary i później odkryjemy, że użytkownik obchodził się z nimi w niedopuszczalny sposób, musi zapłacić nam odpowiednią kwotę.

9.5.2 maksymalny zwrot kosztów dostawy będzie stanowił koszty dostawy najtańszym sposobem dostawy, jaki oferujemy.

9.6 Wszelkie zwroty należności dokonamy tak szybko, jak to możliwe. Konsumenci korzystający z prawa do zmiany zdania, otrzymają zwrot pieniędzy w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez nas Towarów z powrotem od użytkownika lub, jeśli nastąpi to wcześniej, od dnia, w którym użytkownik dostarczy nam dowód na to, że odesłał nam Towary. Informacje o sposobie zwrotu Towaru do nas znajdują się w Klauzuli 9.2.

10. Nasze prawa do rozwiązania Umowy

10.1 Możemy rozwiązać Umowę w dowolnym momencie, zwracając się do użytkownika na piśmie, jeśli:

10.1.1 użytkownik nie dokonuje płatności w terminie, w którym jest ona wymagalna i nadal nie dokonuje płatności w ciągu 14 (czternastu) dni od przypomnienia o terminie płatności; lub

10.1.2 użytkownik nie umożliwia nam w rozsądnym terminie na dostarczenie Towarów.

10.2 Jeżeli rozwiążemy Umowę w sytuacjach określonych w Klauzuli 10.1, zwrócimy użytkownikowi wszelkie pieniądze zapłacone z góry za niedostarczone przez nas Towary, ale możemy odliczyć lub obciążyć go rozsądnym odszkodowaniem za koszty netto, które poniesiemy w wyniku zerwania przez użytkownika Umowy.

11. Prawa konsumentów w odniesieniu do wadliwych towarów

11.1 Jesteśmy prawnie zobowiązani do dostarczenia konsumentom Towarów zgodnych z Umową. Aby uzyskać podsumowanie kluczowych praw związanych z Towarami, prosimy odwiedzić lokalne centrum/organizację doradztwa dla konsumentów. Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie będzie miało wpływu na prawa użytkownika.

11.2 Jeśli użytkownik chce skorzystać z przysługującego mu prawa do zwrotu Towarów, musi odesłać je do nas albo (jeśli nie nadają się do wysłania) zezwolić nam na ich odbiór. Pokryjemy koszty wysyłki lub odbioru. Proszę użyć etykiety zwrotnej, która znajduje się na specyfikacji przesyłki znajdującej się w opakowaniu.

11.3 Można również złożyć roszczenie na podstawie oświadczenia o ograniczonej gwarancji firmy Kingston, o której informacje można znaleźć tutaj.

12. Prawa przedsiębiorców w odniesieniu do wadliwych Towarów

12.1 W przypadku klientów biznesowych, którym jakiekolwiek dostarczone towary zostaną uznane za wadliwe w terminie określonym w Oświadczeniu o ograniczonej gwarancji firmy Kingston, o którym informacje można znaleźć tutaj ("Gwarancja"), postaramy się wymienić towary. Jeśli nie będziemy w stanie wymienić Towaru, zwrócimy mniejszą z dwóch wartości: aktualną wartość Towaru lub cenę zakupu. Wszelkie roszczenia dotyczące wadliwych Towarów będą rozpatrywane zgodnie z warunkami Gwarancji (w tym wszelkimi ograniczeniami i wyłączeniami).

12.2 Nie ponosimy odpowiedzialności za żadne wadliwe Towary, jeśli:

12.2.1 wszelkie dalsze użytkowanie takich Towarów następuje po powiadomieniu nas o chęci zgłoszenia roszczenia z tytułu wadliwych Towarów;

12.2.2 wada powstaje z powodu nieprzestrzegania naszych ustnych lub pisemnych instrukcji dotyczących przechowywania, instalacji, uruchomienia, użytkowania lub konserwacji Towarów lub (w przypadku ich braku) dobrych praktyk handlowych;

12.2.3 wada powstaje w wyniku wykonania przez nas wszelkich dostarczonych przez użytkownika rysunków, projektów lub specyfikacji;

12.2.4 użytkownik zmienia lub naprawia Towary bez naszej pisemnej zgody; lub

12.2.5 wada powstaje w wyniku normalnego zużycia, umyślnego uszkodzenia, zaniedbania lub nieprawidłowych warunków pracy.

12.3 Z wyjątkiem postanowień niniejszej Klauzuli 12, nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec użytkownika w związku z niezgodnością Towarów z postanowieniami Gwarancji.

12.4 Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszelkich naprawionych lub wymienionych Towarów dostarczonych przez nas.

13. Nasza odpowiedzialność za straty lub szkody poniesione przez konsumenta

13.1 W przypadku nieprzestrzegania przez nas niniejszych Warunków, ponosimy odpowiedzialność za straty lub szkody poniesione przez użytkownika, które można było przewidzieć w wyniku złamania przez nas Umowy lub niezachowania przez nas należytej staranności i umiejętności, ale nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, których nie można było przewidzieć. W celu uniknięcia wątpliwości użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiedniej ochrony i kopii zapasowych danych i sprzętu oraz, z zastrzeżeniem punktu 13.2, w żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika, czy to w ramach umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) lub w inny sposób, za utratę lub uszkodzenie danych, informacji lub oprogramowania.

13.2 Nie wykluczamy ani nie ograniczamy w żaden sposób naszej odpowiedzialności wobec użytkownika w przypadkach, w których byłoby to niezgodne z prawem. Obejmuje to odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem lub zaniedbaniem naszych pracowników, agentów lub podwykonawców; za oszustwo lub podanie fałszywych informacji; za naruszenie ustawowych praw użytkownika w odniesieniu do Towarów wyszczególnionych w Klauzuli 11.1; oraz za wadliwe produkty zgodnie z ustawą o ochronie konsumentów z 1987roku.

13.3 Jeśli dostarczone przez nas wadliwe treści cyfrowe spowodują uszkodzenie urządzenia lub treści cyfrowych należących do użytkownika i jest to spowodowane brakiem należytej staranności i umiejętności, naprawimy szkodę lub wypłacimy użytkownikowi odszkodowanie. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za szkody, których można było uniknąć, stosując się do naszej porady dotyczącej bezpłatnego zastosowania oferowanej aktualizacji, ani za szkody, które zostały spowodowane niestosowaniem się do instrukcji instalacji lub niestosowaniem się do minimalnych wymogów systemowych zalecanych przez nas.

13.4 Konsumentom dostarczamy Towary tylko do użytku domowego i prywatnego. Jeśli użytkownik używa Towarów w celach handlowych, biznesowych lub odsprzedaży, nasza odpowiedzialność wobec użytkownika będzie ograniczona zgodnie z Klauzulą 14.

14. Nasza odpowiedzialność za straty lub szkody poniesione przez przedsiębiorców

14.1 Żadne z postanowień niniejszych Warunków nie ogranicza ani nie wyklucza naszej odpowiedzialności za:

14.1.1 śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem lub zaniedbaniem naszych pracowników, agentów lub podwykonawców (odpowiednio);

14.1.2 oszustwo lub podanie fałszywych informacji;

14.1.3 naruszenie warunków dorozumianych w art. 12 ustawy o sprzedaży towarów z 1979 roku;

14.1.4 produkty wadliwe zgodnie z ustawą o ochronie konsumentów z 1987 r.; lub

14.1.5 każdą sprawę, w odniesieniu do której wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności byłoby dla nas niezgodne z prawem.

14.2 Z wyjątkiem zakresu wyraźnie określonego w Klauzuli, 12.1 wyłącza się wszystkie warunki dorozumiane w paragrafach od 13 do 15 ustawy o sprzedaży towarów z 1979 roku.

14.3 Z zastrzeżeniem klauzuli 14.1:

14.3.1 nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika, czy to w związku z umową, czynem niedozwolonym (w tym zaniedbaniem), naruszeniem obowiązków ustawowych lub w inny sposób, za jakąkolwiek utratę zysku lub jakąkolwiek pośrednią lub wtórną stratę wynikającą z Umowy lub z nią związaną;

14.3.2 nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika, czy to w ramach umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), naruszenia obowiązków ustawowych lub w inny sposób, za utratę lub uszkodzenie danych, informacji lub oprogramowania; oraz

14.3.3 nasza całkowita odpowiedzialność wobec użytkownika za wszelkie inne straty wynikające z Umowy między nami lub w związku z nią, czy to w ramach umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), naruszenia obowiązków ustawowych lub w inny sposób, jest ograniczona do 100 procent całkowitej kwoty zapłaconej przez użytkownika za Towary na mocy Umowy.

15. Jak możemy wykorzystać dane osobowe użytkownika

Będziemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika wyłącznie w sposób określony w naszej polityce prywatności.

16. Zdarzenia pozostające poza naszą kontrolą

16.1 Nie ponosimy odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wykonaniu któregokolwiek z naszych zobowiązań wynikających z Umowy, które są spowodowane jakimkolwiek działaniem lub zdarzeniem pozostającym poza naszą kontrolą ("Zdarzenie pozostające poza naszą kontrolą").

16.2 Jeżeli wystąpi Zdarzenie pozostające poza naszą kontrolą, które ma wpływ na wykonanie naszych zobowiązań wynikających z Umowy:

16.2.1 jak najszybciej skontaktujemy się z użytkownikiem, aby go o tym poinformować; oraz

16.2.2 nasze zobowiązania wynikające z Umowy zostaną zawieszone, a czas na wykonanie naszych zobowiązań zostanie przedłużony o czas trwania Zdarzenia pozostającego poza naszą kontrolą. W przypadku, gdy Zdarzenie pozostające poza naszą Kontrolą ma wpływ na naszą dostawę Towarów do użytkownika, ustalimy z nim nowy termin dostawy po zakończeniu Zdarzenia pozostającego poza naszą Kontrolą.

17. Informacje ogólne

17.1 Możemy przenieść nasze prawa i obowiązki wynikające z Umowy na inną organizację. Skontaktujemy się z użytkownikiem, aby poinformować go, jeśli planujemy to zrobić. Jeśli użytkownik nie jest zadowolony z przeniesienia, może skontaktować się z nami w celu rozwiązania Umowy w ciągu 14 (czternastu) dni od momentu, gdy poinformujemy go o tym fakcie, a my zwrócimy mu wszelkie płatności dokonane przez niego z góry za Towary, których jeszcze mu nie dostarczyliśmy.

17.2 Użytkownik może przenieść swoje prawa lub obowiązki wynikające z Umowy na inną osobę tylko wtedy, gdy wyrazimy na to zgodę na piśmie.

17.3 Umowa jest zawarta między użytkownikiem a nami. Nikt z nas nie będzie musiał uzyskać zgody innej osoby w celu zakończenia Umowy lub dokonania jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach.

17.4 Każdy z ustępów niniejszych Warunków działa oddzielnie. Jeżeli jakikolwiek sąd lub właściwy organ uzna, że którykolwiek z nich jest niezgodny z prawem, pozostałe ustępy pozostaną w pełnej mocy i będą obowiązywać.

17.5 Jeśli nie będziemy nalegać na natychmiastowe podjęcie przez użytkownika jakichkolwiek działań, do których jest zobowiązany na mocy Umowy, lub jeśli opóźnimy podjęcie kroków przeciwko użytkownikowi w związku ze złamaniem przez niego Umowy, nie będzie to oznaczać, że nie musi on podejmować takich działań i nie uniemożliwi nam podjęcia kroków przeciwko użytkownikowi w późniejszym terminie. Na przykład, jeśli użytkownik nie dokona płatności, a my nie będziemy go ścigać, ale nadal będziemy dostarczać Towary, możemy nadal wymagać od niego dokonania płatności w późniejszym terminie.

17.6 Niniejsze Warunki podlegają prawu angielskiemu. Konsumenci mogą być uprawnieni do ochrony wynikającej z obowiązkowych przepisów ochrony konsumenta zawartych w lokalnym prawie ochrony konsumentów. Użytkownik może wszcząć postępowanie sądowe w Anglii lub w sądach swojego kraju zamieszkania.

17.7 Alternatywne rozstrzyganie sporów jest procesem, w którym niezależny organ rozpatruje fakty dotyczące sporu i dąży do jego rozwiązania, bez konieczności występowania do sądu. W przypadku konsumentów, którzy nie są zadowoleni ze sposobu, w jaki rozpatrzyliśmy jakąkolwiek skargę, mogą oni skontaktować się z platformą internetowego rozstrzygania sporów Komisji Europejskiej.

17.8 W przypadku przedsiebiorców, wszelkie spory lub roszczenia wynikające z lub związane z Umową między nami lub jej przedmiotem lub formą (w tym spory lub roszczenia pozaumowne) będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Anglii i Walii, a sądy Anglii i Walii będą miały wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich takich sporów lub roszczeń.

Harmonogram

WZÓR FORMULARZA ANULOWANIA

(Proszę wypełnić i zwrócić ten formularz tylko w razie zamiaru odstąpienia od Umowy)

Do Shop Europe Limited, Kingston Court, Brooklands Close, Sunbury On Thames, Middlesex, Anglia, TW16 7EP, numer telefonu: +44 1932 738888, e-mail: [email protected] lub [email protected]

Ja/my [*] niniejszym zawiadamiam(y), że ja/my [*] unieważniam(y) moją/naszą [*] umowę sprzedaży następujących towarów [*]/świadczenia następującej usługi [*]

Zamówione dnia [*]/odebrane dnia [*], _______________

Nazwisko konsumenta(-ów),

____________________________________________________________

Adres konsumenta(-ów),

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku gdy niniejszy formularz jest zgłoszony w formie papierowej),

____________________________________________________________

Data

_______________
[*] Niepotrzebne skreślić

Aby dowiedzieć się, jak wirus COVID-19 wpłynął na działanie naszej firmy, kliknij tutaj.

Pozostańmy w kontakcie! Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj informacje o nowościach od firmy Kingston.