‘Naszą Politykę prywatności zaktualizowaliśmy o nowe dane kontaktowe w sprawach związanych z ochroną prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z naszą zaktualizowaną Polityką prywatności.

Kingston wykorzystuje certyfikowany system zarządzania jakością i wiele zasad bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony środowiska

Zgodność

Jakość, ochrona środowiska oraz bezpieczeństwo i higiena pracy

Oto narzędzie umożliwiające nam osiągnięcie wyznaczonych celów.

Zaangażowanie

Dokładamy wszelkich starań, aby działać w uczciwy sposób, odnosić sukcesy, stale zwiększać jakość produktów i usług oraz rozwijać się, zapobiegać emisji zanieczyszczeń i zapewniać bezpieczne środowisko pracy. Zobowiązujemy się do przestrzegania wszelkich przepisów w zakresie BHP oraz spełniania innych wymagań stawianych naszej organizacji. Odzwierciedlają one naturę i skalę wpływu środowiskowego naszych działań, produktów i usług oraz ryzyko w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Odpowiedzialność

Ponosimy odpowiedzialność przed klientami i zainteresowanymi podmiotami.

Niezawodność

Jesteśmy dostawcą niezawodnych produktów i usług.

Pewność

Jesteśmy w stanie być elastyczni i stale ulepszać nasze procesy.

Oświadczenie o zgodności ze standardem zarządzania jakością ISO 9001

Certyfikacja ISO 9001 to uznawany na całym świecie standard, pozwalający udowodnić stałe zaangażowanie firmy Kingston w świadczenie usług obsługi klienta najwyższej jakości oraz dbałość o produkty, między innymi rozszerzenia pamięci i rozwiązania w zakresie przechowywania danych.

Siedziba Kingston Technology w Stanach Zjednoczonych od czasu pierwszego audytu w 1994 roku stale ma certyfikat ISO 9001. Inne zakłady Kingston z certyfikatem ISO znajdują się między innymi w Wielkiej Brytanii, Irlandii, na Tajwanie i w Chinach.

Firma Kingston poddaje się regularnym audytom przeprowadzanym przez zewnętrznych kontrolerów organizacji ISO, klientów, dostawców i własnych pracowników. Wyniki tych audytów są analizowane, co pozwala ulepszać i wzmacniać nasz system zarządzania jakością.

Dowodem na skuteczność naszego programu zapewniania jakości jest ciągle rosnąca baza zadowolonych klientów. Firma Kingston dokłada wszelkich starań, aby nadal przewodzić branży, stale ulepszając produkty i usługi. Korzyściami wynikającymi z certyfikacji ISO 9001 dzielimy się z klientami. Jesteśmy dumni z naszego zaangażowania w stałe zwiększanie ich satysfakcji i całkowite spełnianie oczekiwań.

Jakość, bezpieczeństwo informacji, ochrona środowiska oraz bezpieczeństwo i higiena pracy
Zakład firmy KingstonCertyfikaty
Kingston, Fountain Valley, ISO 9001 KTFVISO9001.pdf
Kingston, Fountain Valley, ISO 14001 KTFVISO14001.pdf
Kingston, Fountain Valley, ISO 45001:2018 KTCFV-ISO45001-2018.pdf
Kingston, Fountain Valley, ISO/IEC 27001 KTFVISO_IEC-27001.pdf
Kingston, Chiny, ISO 9001 KTCN_ISO9001.pdf
Kingston, Chiny, ISO 14001 KTCN_ISO14001.pdf
Kingston, Chiny, OHSAS 18001 KTCN_18001.pdf
Kingston, Chiny, ISO 45001:2018 KTCN-ISO-45001.pdf
Kingston, Chiny, ISO 27001 KTCN_ISO_27001.pdf
Kingston, Tajwan, ISO 9001 KTTW-ISO9001.pdf
Kingston, Tajwan, ISO 14001 KTTW-ISO14001.pdf
Kingston, Tajwan, OHSAS 18001 KTTW-OHSAS18001.pdf
Kingston, Tajwan, IECQ QC 080000 IECQ_QC080000-1.pdf
Kingston (KTI), Tajwan, IECQ QC 080000 IECQ_QC080000.pdf
Kingston (KDI), Tajwan, IECQ QC 080000 IECQ_QC080000-2.pdf
Kingston, Tajwan, ISO 27001 KTTW_ISO_27001.pdf
Kingston, Wielka Brytania, ISO 9001 KTUK-ISO9001.pdf
Kingston, Wielka Brytania, OHSAS 18001 KTUK-OHSAS18001.pdf
Kingston, Irlandia, ISO 9001 KTCIE-ISO-9001.pdf
Kingston, Irlandia, ISO 14001 KTCIE-ISO-14001.pdf
Kingston, Irlandia, OHSAS 18001 KTCIE-OHSAS-18001.pdf
Kingston, Irlandia, ISO 27001 KTCIE-ISO-27001.pdf

Oświadczenie o zgodności ze standardem ISO 14001
System zarządzania środowiskiem

W odpowiedzi na rosnące potrzeby w zakresie identyfikacji oraz zredukowania wpływu naszych produktów i usług na środowisko naturalne, kierownictwo firmy Kingston zobowiązało się do dokonania odpowiednich inwestycji i wdrożenia systemów zarządzania środowiskiem w każdym naszym zakładzie produkcyjnym na świecie. Systemy te zostaną opracowane zgodnie z założeniami standardu ISO 14001, który stanowi wzorzec pozwalający firmom tworzyć rozwiązania w tym zakresie i odpowiednio je obsługiwać.

Certyfikacja w zakresie standardu ISO 14001 podkreśla zaangażowanie firmy Kingston w proaktywne działania mające na celu zmniejszenie wpływu procesów na globalne środowisko.

ISO 14001 to uznawany w skali międzynarodowej standard systemów zarządzania środowiskiem. Standard ISO 14001 zakłada synchronizację cenionych zasad ochrony środowiska naturalnego i stosowanych praktyk, wspierając firmy w procesie zdefiniowania kwestii środowiskowych w kontekście działalności biznesowej oraz odpowiedniego zarządzania nimi. Mimo że standard nie zawiera specyficznych wymagań w zakresie wydajności, obejmuje on czynniki zaangażowania w zmniejszanie emisji zanieczyszczeń, a także kwestie zgodności z wymaganiami prawnymi. Co więcej, pozwala on docenić pozytywny wpływ firmy na środowisko naturalne, który można osiągnąć dzięki odpowiedniemu zarządzaniu wydajnością i stałemu usprawnianiu procesów.

ISO 45001 – oświadczenie o zgodności z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy

Firma Kingston przywiązuje dużą wagę do zapewniania bezpiecznego, higienicznego środowiska pracy załogi, kontrahentów i odwiedzających zakłady na całym świecie. Firma Kingston ściśle przestrzega wszelkich lokalnych, stanowych i federalnych przepisów związanych ze standardem ISO 45001.

Standard ISO 45001, wcześniej znany jako OHSAS 18001, to program kontroli bezpieczeństwa i higieny pracy przeznaczony do zastosowania w ramach powiązanych systemów. Jego celem jest wspieranie organizacji w zakresie kontroli ryzyka związanego z BHP. Został on opracowany wspólnie przez wiodące międzynarodowe organizacje normalizacyjne w odpowiedzi na powszechne zapotrzebowanie na uznany standard, zgodnie z którym można przeprowadzać ocenę i certyfikację. Mimo że standard nie zawiera specyficznych wymagań w zakresie wydajności, obejmuje on czynniki zaangażowania w zmniejszanie zagrożenia i ryzyka, a także kwestie zgodności z wymaganiami prawnymi.

Firma Kingston wdrożyła szeroką gamę programów i procesów, dotyczących między innymi ergonomii, nadzoru maszyn, lokautu i blokowania oraz korzystania ze środków ochrony osobistej w celu zwiększenia stopnia bezpieczeństwa, zapobiegania wypadkom w miejscu pracy oraz chorobom pracowników, kontrahentów i odwiedzających. Wszyscy pracownicy są zobowiązani do identyfikowania i zgłaszania wszelkich problemów dotyczących BHP oraz są angażowani we wdrażanie rozwiązań zwiększających komfort pracy.

Oświadczenie o zgodności ze standardami ISO/IEC 27001

Zarząd firmy Kingston Technology Company Inc. („firma Kingston”) zdaje sobie sprawę z krytycznego znaczenia przestrzegania zaleceń standardów w zakresie ochrony informacji, takich jak ISO/IEC 27001. Rejestracja ta odzwierciedla przywiązanie do najlepszych praktyk w zakresie ochrony danych i wdrożenie zasad spełniających wymagania standardu.

Nasi klienci mogą być pewni, że firma Kingston rozumie znaczenie bezpiecznego środowiska. Dokładamy wszelkich starań, aby stale spełniać wymagania stawiane przez standard, stosując również zabezpieczenia ściślejsze, niż wymagane.

Firma Kingston uzyskała certyfikat ISO/IEC 27001 w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji 3 stycznia 2011 roku. Urzędem certyfikacyjnym była organizacja BSI Management Systems of America Inc. Nasze zaangażowanie w przestrzeganie zaleceń standardu ISO/IEC 27001 jest szczególnie widoczne w przypadku praktyk stosowanych w naszych przedsiębiorstwach. Należą do nich między innymi: szkolenia w zakresie standardu ISO/IEC 27001, szkolenia pracownicze, dokładność dokumentowania procesów zapewniania bezpieczeństwa informacji czy udostępnianie wszystkim pracownikom zasobów pozwalających na spełnianie wymagań stawianych organizacji przez standard ISO/IEC 27001.

Aby dowiedzieć się, jak wirus COVID-19 wpłynął na działanie naszej firmy, kliknij tutaj.

Pozostańmy w kontakcie! Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj informacje o nowościach od firmy Kingston.