POLITYKA PRYWATNOŚCI

Firma Kingston jest globalną organizacją obejmującą grupę podmiotów stowarzyszonych kontrolowanych przez Kingston Technology Company, Inc. lub podlegających wraz z nią wspólnej kontroli. W związku z powyższym, wszelkie odniesienia w niniejszej Polityce prywatności oraz w innych miejscach witryny do słów ‘Kingston’, ‘nasz’, ‘my’ lub ‘nas’ oznaczają Kingston Technology Company, Inc. oraz podmioty stowarzyszone kontrolowane przez Kingston Technology Company, Inc. lub podlegające wraz z nią wspólnej kontroli, w zależności od kontekstu. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wszystkich informacji, w tym danych osobowych, zbieranych przez firmę Kingston.

Dane osobowe zbierane przez firmę Kingston na terenie Unii Europejskiej są kontrolowane przez Kingston Technology Europe Co LLP i Kingston Digital Europe Co LLP. Oba podmioty mieszczą się pod adresem Kingston Court, Brooklands Close, Sunbury on Thames, Middlesex, TW16 7EP, Wielka Brytania.

Termin „IIP” używany w tej Polityce prywatności oznacza informacje identyfikujące personalnie. Obejmuje to wszelkie informacje, które pomagają nam w identyfikowaniu lub lokalizowaniu osoby, w tym m.in. nazwiska osoby, jej adresu, adresu e-mail, numeru telefonu, identyfikatora internetowego (na przykład konta serwisu społecznościowego), daty urodzenia, konta bankowego i innych zapisów finansowych, dokumentów używanych do celów identyfikacji, w tym prawa jazdy, paszportu i numeru karty kredytowej. IIP nie obejmują powszechnie dostępnych danych, które zostają zgodnie z prawem upowszechnione na podstawie urzędowych rejestrów krajowych lub lokalnych.

Firma Kingston wie, że ochrona prywatności użytkownika jest istotna, dlatego napisaliśmy tę Politykę prywatności, by wyjaśnić następujące kwestie:

 • Kiedy zbieramy informacje
 • Jakiego rodzaju informacje zbieramy
 • W jaki sposób zbieramy informacje
 • W jaki sposób korzystamy z informacji
 • Przez jaki czas przechowujemy dane
 • Komu udostępniamy informacje
 • Jakie kroki podejmujemy w celu ochrony informacji

KIEDY ZBIERAMY INFORMACJE

Firma Kingston może zbierać informacje o użytkowniku, gdy ten podejmuje interakcję z nami, taką jak (między innymi):

 • Uzyskiwanie dostępu lub przeglądanie witryn internetowych, materiałów sieci Web lub funkcji sieciowych utworzonych bezpośrednio lub kontrolowanych przez firmę Kingston lub którekolwiek z naszych kont w serwisach społecznościowych
 • Zamawianie produktów lub usług firmy Kingston, nawiązywanie kontaktu z obsługą klienta lub wsparciem produktu
 • Komunikacja z nami za pomocą poczty e-mail, telefonu, faksu lub w inny sposób
 • Rejestracja produktu firmy Kingston lub wypełnienie ankiety
 • Udział w promocji firmy Kingston, co obejmuje między innymi skorzystanie z rabatu, udział w konkursach itp.
 • Składanie prośby lub rejestrowanie się w celu otrzymania informacji o naszych produktach lub usługach od firmy Kingston lub jej pośrednika
 • Spotykanie się twarzą w twarz lub przekazywanie swojej wizytówki podczas targów, prezentacji, wydarzenia korporacyjnego, spotkania, konferencji, wydarzenia PR, szkolenia, seminarium technologicznego lub innej imprezy

PRAWO UŻYTKOWNIKA DO SPRZECIWU

YUżytkownik może w każdej chwili zażądać wstrzymania korzystania z dotyczących go IIP, które posiadamy (w tym IIP, które przekazaliśmy do innego podmiotu) w celach reklamy bezpośredniej. Po otrzymaniu sprzeciwu wstrzymamy takie zastosowania IIP użytkownika.

Jeśli użytkownik sprzeciwi się przetwarzaniu jego IIP ze względu na uzasadniony interes jego lub strony trzeciej, może skontaktować się z nami, podając powody sprzeciwu.

Można skontaktować się z nami za pomocą poniższego adresu e-mail lub numeru telefonicznego

E-mail: [email protected]
Telefon: https://www.kingston.com/en/support

JAKIEGO RODZAJU INFORMACJE ZBIERAMY?

Zbieramy zwykle dwa rodzaje informacji: informacje identyfikujące personalnie (nazywane w tej Polityce prywatności „IIP”, zgodnie z definicją powyżej) oraz informacje nieidentyfikujące personalnie.

Informacje nieidentyfikujące personalnie to dane, które same w sobie nie dają możliwości zidentyfikowania danej osoby. Do danych takich należą anonimowe informacje dotyczące sposobu korzystania ze stron internetowych, co obejmuje między innymi datę i godzinę wizyty, odwiedzone strony, drogę przebytą na stronie, adres IP, typ przeglądarki czy używany system operacyjny.

W JAKI SPOSÓB ZBIERAMY INFORMACJE OSOBOWE? ORAZ DLACZEGO TAK SIĘ DZIEJE?

Wiadomości ogólne

Poza sytuacjami, które zostaną wymienione w kolejnym akapicie, nie zbieramy danych osobowych, o ile użytkownik świadomie i dobrowolnie ich nam nie udostępni. Informacje takie są zwykle zbierane przy zamawianiu przez użytkownika produktów lub usług, rejestrowaniu produktów na stronie internetowej, podawaniu informacji na stronie internetowej, w materiałach lub funkcjach sieciowych bezpośrednio utworzonych lub kontrolowanych przez firmę Kingston albo w dowolnym typie profilu/strony firmy Kingston na platformie społecznościowej, a także przy wypełnianiu ankiet, braniu udziału w wydarzeniach promocyjnych (w tym konkursach), w ramach korespondencji z nami, przy omawianiu problemu serwisowego przez telefon z pracownikiem, rejestrowaniu się w celu otrzymywania informacji o produktach i usługach firmy Kingston bezpośrednio u firmy Kingston lub u pośrednika albo podczas spotkania z nami w ramach imprez lub wydarzeń. Udostępnione nam dane osobowe przechowujemy i wykorzystujemy wyłącznie w celu spełnienia poleceń użytkownika oraz realizacji naszych uzasadnionych interesów i potrzeb biznesowych, w tym, w przypadku wyrażenia zgody przez użytkownika, przekazywania mu informacji dotyczących produktów i usług, które naszym zdaniem mogą go zainteresować. Danych osobowych użytkownika używamy głównie do wypełniania naszych zobowiązań umownych względem użytkownika i naszych obowiązków ustawowych, w celu efektywnego prowadzenia naszej działalności i zapewniania użytkownikowi ulepszonej i dostosowanej obsługi internetowej.

Jeśli użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji o naszych produktach i/lub usługach oraz wyświetlił stronę internetową po kliknięciu łącza w otrzymanej od nas wiadomości e-mail, możemy użyć zindywidualizowanego pliku cookie w celu zyskania lepszej orientacji co do tego, które z naszych produktów i/lub usług są dla użytkownika interesujące. Taki zindywidualizowany plik cookie zbiera wyłącznie dane o produktach i/lub usługach, którymi użytkownik szczególnie się zainteresował. Dane o zainteresowaniu naszymi produktami i/lub usługami są przesyłane do firmy zewnętrznej, która sprawdza w swoich archiwach, czy użytkownik wyraził wcześniej zgodę na otrzymywanie od nas korespondencji marketingowej.

Zakup produktów

W przypadku dokonywania zakupów za pośrednictwem strony internetowej stosujemy proces rejestracji wymagający wprowadzenia imienia i nazwiska, danych rozliczeniowych oraz adresu wysyłki (co może obejmować adres fizyczny, nazwę miejscowości, numer telefonu, adres e-mail lub inne IIP użytkownika). Używamy tych informacji do realizacji naszej umowy w celu dostarczania użytkownikowi naszych produktów. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na przekazanie IIP we właściwym punkcie, nie będzie mógł dokonać zakupu produktów za pośrednictwem strony internetowej.

Rejestracja produktów

W ramach rejestracji możemy poprosić o wprowadzenie imienia i nazwiska, adresu pocztowego, adresu e-mail, numeru telefonu, typu produktu, numeru seryjnego i daty zakupu lub innych informacji pozwalających na identyfikację produktu. Używamy tych informacji w celu realizacji naszych zobowiązań umownych i prawnych, w tym zapewniania użytkownikowi wsparcia i informacji oraz w uzasadnionych celach związanych z zarządzaniem naszą relacją z użytkownikiem. Jeśli użytkownik nie wyrazi zgody na przekazanie takich informacji, nie będzie mógł zarejestrować produktów na stronie internetowej; nie przeszkodzi to jednak w korzystaniu z produktów.

Osobiste informacje kontaktowe

Informacji kontaktowych użytkownika używamy w celu obsługi zamówień zakupu, ułatwienia i usprawnienia korzystania z naszej strony internetowej, prowadzenie komunikacji z użytkownikiem (w tym, jeśli użytkownik wyrazi zgodę, wysyłanie materiałów marketingowych) i spełnienia wymagań prawnych. Możemy również skorzystać z takich danych w celu udzielenia odpowiedzi na pytania użytkownika i, o ile użytkownik wyrazi zgodę, przekazania informacji na temat ofert specjalnych dostępnych za pośrednictwem naszej strony internetowej. IIP użytkownika mogą zostać ujawnione naszym pracownikom i innym osobom biorącym udział w procesie obsługi transakcji i dostawy zamówień oraz ułatwiającym korzystanie z naszych stron internetowych.

Dane karty kredytowej

W przypadku składania zamówienia na produkt na naszych stronach internetowych lub podczas targów lub zgłaszania żądania RMA (autoryzacji zwrotu towaru) na naszych stronach internetowych użytkownik może zostać przekierowany do usługi zewnętrznego dostawcy usług płatniczych w celu przekazania danych karty kredytowej, obejmujących między innymi jej numer, kod zabezpieczający (nazywany również kodem CVV2, CVC2, CID ), datę ważności i adres rozliczeniowy. Te informacje służą do wykonywania naszej umowy na dostarczanie użytkownikowi produktów i usług oraz do naszego uzasadnionego celu zbierania płatności, które mogą być nam należne. Usługa zewnętrznego dostawcy usług płatniczych jest w pełni zgodna ze standardem Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) w zakresie przetwarzania płatności.

Ankiety internetowe

W celu ulepszenia naszych produktów i usług możemy używać IIP użytkownika (w tym jego tożsamości, szczegółów kontaktowych i danych na temat użytkowania) w celu wysyłania do niego ankiet internetowych. Ankiety pomagają w realizacji naszego uzasadnionego celu uzyskania informacji na temat doświadczeń dotyczących naszych produktów i usług. Odpowiedzi użytkownika na pytania w ankietach są traktowane jako dane poufne. Jeśli użytkownik nie chce brać udziału w ankiecie, może go odmówić w momencie jej otrzymania.

Aktualizacje dotyczące produktów i promocyjne wiadomości e-mail

Naszym klientom i osobom, które zarejestrują się lub wyrażą zgodę na otrzymywanie aktualizacji i wiadomości e-mail regularnie przesyłamy aktualizacje dotyczące produktów i promocyjne wiadomości e-mail. Korzystamy z IIP (w tym z danych tożsamości i kontaktowych użytkownika) w celu przesyłania biuletynów i wiadomości e-mail zawierających informacje dotyczące specjalnych programów, promocji i zniżek dostępnych wyłącznie dla użytkowników, którzy wyrażą zgodę na otrzymywanie takich przesyłek. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie takich wiadomości e-mail i późniejszej chęci rezygnacji z nich należy postępować według instrukcji w wiadomości e-mail lub zalogować się na konto na naszej stronie internetowej i postępować według instrukcji w celu wprowadzenia odpowiednich zmian.

Korespondencja

W przypadku kontaktowania się z nami w celu przedstawienia opinii, komentarzy lub z innego powodu możemy zachowywać zapisy takiej korespondencji i zbierać IIP użytkownika w uzasadnionym celu przetwarzania jego zapytań, odpowiadania na jego prośby i polepszania naszych usług.

W JAKI SPOSÓB ZBIERAMY INFORMACJE NIEOSOBOWE?

Wiadomości ogólne

Określone informacje niepozwalające na identyfikację użytkownika zbieramy automatycznie w przypadku wizyty na naszych stronach internetowych. W celu ich uzyskania możemy korzystać z plików cookie, tagów, dzienników serwera i innych technologii. Takie anonimowe informacje zbieramy, aby lepiej zrozumieć mechanizmy użytkowania oraz podwyższyć jakość usług i zwiększyć wygodę korzystania z naszych stron internetowych.

Pliki cookie

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe zawierające informacje, które są pobierane na urządzenie podczas odwiedzin naszych stron internetowych. Informacje dotyczące wykorzystywania plików cookie i celów, dla których są wykorzystywane można znaleźć w zasadach dotyczących plików cookie.

Pliki dzienników

W plikach dzienników rejestrowane są różnorakie dane dotyczące wizyty użytkownika na naszych stronach internetowych. Mogą to być między innymi następujące informacje: adresy IP, wersja i typ przeglądarki, usługodawca internetowy, strony odwiedzone, początkowe i końcowe, strony, z których odbyło się przejście na nasze strony, typ platformy, informacje demograficzne czy szybkość połączenia. Danych tych używamy, aby zrozumieć sposób korzystania z naszych stron przez użytkowników, co pozwala na ewentualną modyfikację stron w celu lepszego spełniania potrzeb odwiedzających. Informacje te są zbierane automatycznie w przypadku wizyty użytkownika na stronach internetowych i nie pozwalają na identyfikację osoby.

Dane nawigacyjne

Kiedy użytkownik przegląda nasze strony internetowe i strony innych firm, możemy zbierać dane techniczne, dotyczące użytkowania i nawigacyjne wskazujące, które strony są wyświetlane i jak długo użytkownik korzysta z określonych funkcji. Dane takie nie pozwalają na identyfikację użytkownika ani powiązanie z nim określonych czynności. Z informacji takich korzystamy w celu ułatwienia korzystania z naszych stron internetowych i zwiększenia wygody; w celu spełnienia wymagań prawnych; w celu wyświetlania, również za pośrednictwem firm zewnętrznych, specjalizowanych lub dostosowanych treści reklamowych i/lub polecania użytkownikowi zawartości na naszych stronach i stronach innych firm; a także w celach wewnętrznych. Od czasu do czasu możemy przekazywać właścicielom lub operatorom stron zewnętrznych informacje dotyczące liczby użytkowników łączących się z naszymi stronami za pośrednictwem stron zewnętrznych. Informacje te nie umożliwiają identyfikacji użytkownika.

Adresy IP i specyfikacje systemu

W przypadku wizyty na naszych stronach internetowych na serwerze może zostać zarejestrowany adres IP użytkownika. Z adresów IP możemy korzystać w celu wykonywania czynności administracyjnych oraz rozwiązywania problemów, wykrywania przypadków naruszeń przez użytkownika naszych warunków świadczenia usług, analizowania naruszeń zabezpieczeń oraz opracowywania anonimowych danych zbiorczych, dotyczących na przykład liczby użytkowników odwiedzających stronę.

PRZEZ JAKI CZAS PRZECHOWUJEMY DANE

Zachowujemy IIP użytkownika tylko tak długo, jak to konieczne do realizacji celów, w jakich je zbieramy, w tym w celu spełnienia wymagań prawnych, księgowych lub sprawozdawczych.

W celu określenia odpowiedniego okresu przechowywania IIP uwzględniamy ilość, charakter i wrażliwość IIP, potencjalne ryzyko szkody wynikającej z ich nieupoważnionego używania lub ujawnienia, cele, dla których przetwarzamy IIP użytkownika, a także, czy możemy osiągnąć te cele za pomocą innych środków, jak i obowiązujące wymagania prawne. W niektórych sytuacjach użytkownik może poprosić nas o usunięcie jego IIP. Dalsze informacje na ten temat znajdują się w sekcji „Prawa użytkownika” poniżej.

W JAKI SPOSÓB UDOSTĘPNIAMY ZEBRANE INFORMACJE?

Wiadomości ogólne

IIP zbierane przez nas w określonym celu są rejestrowane i używane wyłącznie w takim celu, chyba że użytkownik zezwoli na ich wykorzystanie w innym celu zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Czasami udostępniamy podmiotom zewnętrznym informacje o naszej bazie użytkowników, nie zawierające jednak żadnych IIP. Z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej polityce prywatności, nie udostępniamy, nie sprzedajemy ani nie przekazujemy bezpłatnie lub za opłatą podmiotom trzecim informacji o użytkownikach.

Nasze podmioty stowarzyszone

W zależności od obowiązujących przepisów ochrony danych, możemy udostępniać IIP użytkownika podmiotom prawnym kontrolowanym przez nas bezpośrednio lub pośrednio, albo podlegającym wspólnym mechanizmom nadzoru. Te podmioty stowarzyszone mogą używać IIP użytkownika tylko zgodnie z niniejszą Polityką prywatności i do celów i z powodów tu określonych.

Nasi usługodawcy i partnerzy strategiczni

Możemy ujawniać dane osobowe użytkownika określonym firmom, które świadczą usługi na rzecz firmy Kingston. Na przykład, ujawniamy dane karty kredytowej użytkownika bankom i firmom obsługującym płatności w celu zrealizowania transakcji; zebrane dane dotyczące naszych produktów i/lub usług, które zainteresowały użytkownika, są wykorzystywane przez firmę, która zarządza listą wysyłkową naszych klientów, a imię, nazwisko i adres użytkownika są ujawniane firmie kurierskiej, która dostarcza produkty zamówione na naszej stronie internetowej. Tacy zewnętrzni usługodawcy i partnerzy otrzymują dostęp do danych osobowych koniecznych do wykonywania zleconych im działań, nie mają jednak prawa do wykorzystywania tych danych w innym celu.

Możemy również ujawniać IIP użytkownika innym firmom, tak abyśmy mogli zapewniać użytkownikowi informacje o produktach i usługach, które mogą go interesować, ale tylko wtedy, gdy wyrazi na to zgodę, zaznaczając odpowiednie pole znajdujące się w formularzu, za pomocą którego zbieramy jego informacje.

Egzekwowanie postanowień

Możemy ujawniać IIP użytkownika lub w inny sposób używać takich informacji w zakresie, w jakim takie ujawnienie lub użycie może być wymagane i w zakresie niezbędnym do spełnienia wymagań prawnych firmy Kingston i do ochrony uzasadnionych interesów prawnych i biznesowych firmy Kingston, jak i jej praw, dóbr i pracowników.

Możemy również ujawnić IIP użytkownika w odpowiedzi na zasadne żądania władz publicznych, w tym w celu odpowiedzi na zapytania organów bezpieczeństwa narodowego lub ścigania, albo innych stosownych stron trzecich w związku z dochodzeniami kryminalnymi, dotyczącymi oszustw, naruszenia praw własności intelektualnej lub innymi podejrzewanymi nielegalnymi działaniami albo w związku z wymaganiami obowiązującego prawa lub gdy to uzasadnienie niezbędne.

Zbiorcze informacje ogólne

Możemy ujawniać zbiorcze informacje ogólne dotyczące naszych stron internetowych partnerom handlowym, inwestorom, reklamodawcom i innym podmiotom. Informacje takie obejmują między innymi liczbę użytkowników stron internetowych, dochody (włącznie z płatnościami użytkowników), statystyki użytkowania i opinie odwiedzających. Zbiorcze informacje ogólne nie obejmują IIP, które mogłyby posłużyć do oznaczenia danej osoby lub nawiązania z nią komunikacji.

Zmiana w zakresie kontroli

W przypadku nabycia przez inną firmę udziału pozwalającego na kontrolę w firmie Kingston albo w przypadku wystąpienia innej sytuacji powodującej zmianę w zakresie kontroli, np. fuzji, niewypłacalności, bankructwa lub wprowadzenia sekwestru, zastrzegamy sobie prawo do dołączenia dowolnych danych użytkowników (w tym IIP) do zbioru aktywów przekazywanych nowemu właścicielowi. Nowi właściciele naszej firmy mogą używać IIP użytkownika w ten sam sposób jak określony w tej Polityce prywatności i powinni zachować bezpieczeństwo IIP użytkownika oraz obchodzić się z nimi zgodnie z przepisami i w celach określonych w tej Polityce prywatności.

PRYWATNOŚĆ DZIECI

Jako operator stron internetowych przestrzegamy przepisów amerykańskiej ustawy dotyczącej ochrony prywatności dzieci w Internecie (Children’s Online Privacy Protection Act) i wszelkich innych przepisów oraz procedur regulujących takie kwestie. Nie zezwalamy osobom w wieku poniżej 18 lat na tworzenie kont użytkownika.

Z wyjątkiem przypadków wymaganych prawem, za pośrednictwem stron internetowych nie zbieramy, nie przechowujemy, ani nie ujawniamy w świadomy sposób jakichkolwiek IIP pochodzących od dzieci w wieku poniżej 18 lat. Użytkownicy, którzy nie ukończyli 18 lat, nie mogą: (i) tworzyć ani podejmować prób utworzenia konta na naszej stronie internetowej, (ii) rejestrować się w celu subskrypcji jakichkolwiek treści, ani (iii) dokonywać zakupów za pośrednictwem strony internetowej.

INFORMACJE DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW

Rodzice lub opiekunowie mogą zwrócić się do firmy Kingston z prośbą o usunięcie IIP dotyczących dziecka, które przesłano bez ich zgody lub zebrano w przypadku nieprawidłowego określenia wieku. Na prośbę użytkownika usuniemy takie informacje z naszej bazy danych.

Wszelkie żądania tego typu powinny zawierać nazwę użytkownika, hasło i adres e-mail wprowadzone przez dziecko; należy kierować je do
E-mail: [email protected]
Telefon: https://www.kingston.com/en/support

GDZIE PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE

Informacje zbierane od użytkownika mogą być przesyłane do krajów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), przechowywane w tych krajach, przetwarzane w nich lub z krajów tych może następować dostęp do tychże informacji. Gdy przesyłamy IIP użytkownika poza EOG, zapewniamy podobny poziom ochrony, stosując co najmniej jedno z poniższych zabezpieczeń:

Przesyłamy IIP użytkownika tylko do krajów, które mogą zapewnić ochronę danych osobowych na poziomie zadowalającym dla Komisji Europejskiej; lub

Gdy korzystamy z określonych usługodawców, możemy stosować właściwe kontrakty zatwierdzone przez Komisję Europejską, które zapewniają danym osobowym taką samą ochronę jak w Europie; lub

Gdy korzystamy z dostawców mieszczących się w USA, możemy przesyłać dane do nich, jeśli stosują się do porozumienia Privacy Shield, które wymaga od nich podobnej ochrony danych osobowych udostępnianych między Europą a USA. W celu zapoznania się z dalszymi szczegółami można skorzystać z materiałów Komisji Europejskiej: Porozumienie Privacy Shield UE-USA

Porozumienie EU-U.S. Privacy Shield

Firma Kingston przestrzega zasad ochrony prywatności uzgodnionych przez Unię Europejską i USA, określonych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych odnośnie gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania IIP pochodzących z krajów członkowskich Unii Europejskiej. Firma Kingston potwierdza przestrzeganie ustalonych przez Unię Europejską i USA zasad ochrony prywatności dotyczących informowania, wyboru, odpowiedzialności za przesyłanie danych stronom trzecim, ochrony, integralności danych i celowości, dostępu, środków prawnych, egzekwowania i odpowiedzialności oraz rozstrzygania sporów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących porozumienia Privacy Shield, odwiedź witrynę https://www.privacyshield.gov/.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących porozumienia Privace Shield, odwiedź witrynę https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint.

Zgodnie z zasadami określonymi w porozumieniu Privacy Shield firma Kingston zobowiązana jest do rozstrzygania skarg dotyczących gromadzenia i wykorzystania IIP. Osoby z Unii Europejskiej (UE) z zapytaniami lub skargami dotyczącymi naszych zasad ochrony prywatności powinny najpierw kontaktować się z firmą Kingston pod adresem:
Kingston Technology Company, Inc.
Attention: Operational Compliance
17600 Newhope Street
Fountain Valley, CA. 92708 USA

[email protected]

Firma Kingston zobowiązała się także do współpracy z organami ochrony danych UE na wypadek braku rozstrzygnięcia skarg wniesionych na mocy porozumienia Privacy Shield. W przypadku otrzymania od nas potwierdzenia skargi po terminie lub niesatysfakcjonującego rozstrzygnięcia skargi należy kontaktować się z organami ochrony danych UE, które udzielą dalszych informacji lub przyjmą zgłoszenie skargi. Usługi organów ochrony danych UE są bezpłatne. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zasad ochrony prywatności firmy Kingston, odwiedź witrynę https://www.kingston.com/company/privacy-shield.

Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące wykorzystania albo ujawniania IIP należy kierować do firmy Kingston, pisząc na adres zamieszczony powyżej. Firma Kingston zbada zarzuty i udzieli odpowiedzi lub podejmie próbę rozstrzygnięcia sporu dotyczącego użycia i ujawnienia IIP zgodnie z regułami określonymi w tych Zasadach w ciągu 30 dni od otrzymania zapytania lub skargi.

W obszarze zgodności z postanowieniami porozumienia Privacy Shield firma Kingston podlega uprawnieniom Federalnej Komisji Handlu w zakresie dochodzenia oraz w zakresie egzekwowania przepisów.

BEZPIECZEŃSTWO

Firma Kingston stosuje odpowiednie mechanizmy zabezpieczające informacje o użytkownikach przed nieautoryzowanym dostępem, nieuprawnionymi zmianami, ujawnieniem lub zniszczeniem. Dostęp do IIP jest ograniczony do określonej grupy pracowników wymagających takiego dostępu w celu wykonywania obowiązków służbowych oraz opracowywania lub ulepszania produktów, usług i stron internetowych. Nasze serwery są chronione zaporami oraz znajdują się w lokalizacjach objętych fizycznymi zabezpieczeniami, co zwiększa stopień bezpieczeństwa informacji.

Korzystamy z technologii SSL (Secure Socket Layer) w celu przeprowadzania wspólnego uwierzytelniania, szyfrowania danych i zapewniania ich spójności. Mimo że zabezpieczenie komputera w 100% przed atakami z zewnątrz jest niemożliwe, uważamy, że podjęte przez nas kroki w celu ochrony IIP użytkownika znacząco zmniejszają prawdopodobieństwo naruszeń zabezpieczeń; zastosowane mechanizmy są proporcjonalne do wrażliwości chronionych danych.

UCZCIWOŚĆ

Podczas procesu rejestracji konta w Internecie użytkownicy mogą przeglądać, zmieniać lub usuwać dowolne wprowadzone informacje. Naszym celem jest zapewnienie jak największej dokładności przechowywanych przez nas informacji o użytkownikach, dlatego zachęcamy do ich samodzielnego aktualizowania w przypadku wystąpienia zmian. Użytkownik może w dowolnym momencie uzyskać dostęp do informacji w celu ich aktualizacji, modyfikacji lub skorygowania błędów, logując się do konta za pośrednictwem naszej strony internetowej.

PRAWA UŻYTKOWNIKA

Poza prawem użytkownika do sprzeciwu, które jest opisane na początku niniejszej Polityki prywatności, użytkownik ma również poniższe prawa dotyczące jego IIP:

PRAWO DOSTĘPU I PRAWO DO POPRAWIENIA

Użytkownik ma prawo wiedzieć, czy jego IIP są przetwarzane przez nas, jakie kategorie IIP na jego temat posiadamy, cele, dla których zamierzamy przetwarzać jego IIP, przez jaki czas zamierzamy posiadać jego IIP, a także, kto otrzymał od nas IIP użytkownika (faktyczni odbiorcy lub kategorie odbiorców).

Jeśli posiadane przez nas IIP użytkownika są niedokładne lub niekompletne, użytkownik może zmienić lub usunąć wszelkie niedokładności poprzez uzyskanie dostępu do jego konta za pośrednictwem strony internetowej lub wysyłając do nas wiadomość e-mail albo dzwoniąc do nas z prośbą o ich skorygowanie.

PRAWO DO SKASOWANIA

Użytkownik może poprosić, pocztą e-mail lub telefonicznie, o skasowanie posiadanych przez nas IIP (w tym IIP przekazanych do innego podmiotu) w następujących sytuacjach:

 • Nie potrzebujemy już IIP w celu, do jakiego zostały zebrane; lub
 • Użytkownik wycofał zgodę na używanie IIP; lub
 • Nie mamy już uzasadnionego interesu w przechowywaniu lub przetwarzaniu jego IIP; lub
 • IIP były przez nas przetwarzane w sposób bezprawny; lub
 • Użytkownik sprzeciwia się ich użyciu do celów reklamy bezpośredniej i nie mamy innego powodu do przetwarzania jego IIP; lub
 • Posiadane przez nas IIP zostały zgłoszone przez osobę, które była wówczas w wieku poniżej lat 13.

Przy otrzymaniu wniosku od użytkownika o skasowanie jego IIP z któregokolwiek z powyższych powodów podejmiemy starania w celu usunięcia dozwolonego przez przepisy prawa zakresu informacji. Jednak ponieważ przechowujemy w rejestrach dane dotyczące dokonanych transakcji w uzasadnionym celu dokumentowania prowadzenia działalności gospodarczej i w celu spełnienia wymagań prawnych, usunięcie wszystkich informacji na temat użytkownika może być niemożliwe. Jeśli nie możemy spełnić prośby użytkownika o wykasowanie IIP, poinformujemy go na piśmie o tym, jakie dane nadal przechowujemy, z jakich powodów i przez jaki okres będziemy je przechowywać.

PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA

Użytkownik może poprosić, pocztą e-mail lub telefonicznie, abyśmy nie przetwarzali jego IIP lub ograniczyli sposób ich przetwarzania (w tym w odniesieniu do IIP przekazanych do innego podmiotu) w następujących sytuacjach:

 • Użytkownik nie chce, abyśmy przetwarzali jego IIP, gdy sprawdzamy ich dokładność; lub
 • Przetwarzamy IIP użytkownika bez uzasadnionej podstawy do tego, ale użytkownik nie chce, byśmy skasowali jego IIP; lub
 • Użytkownik sprzeciwia się przetwarzaniu jego IIP w celach innych niż reklama bezpośrednia, a my rozważamy, czy mamy uzasadnioną podstawę do kontynuacji przetwarzania jego IIP; lub
 • Nie potrzebujemy już IIP użytkownika, ale ich przechowywanie jest konieczne do zainicjowania, realizacji lub obrony roszczenia prawnego.

PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH

Użytkownik ma prawo do otrzymania dotyczących go IIP, które podał, a także prawo do przesłania tych danych do innego kontrolera. Użytkownik ma prawo, byśmy przesłali te IIP bezpośrednio do innego kontrolera danych, o ile to technicznie możliwe. W takim przypadku dostarczymy IIP w formacie ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i odczytywanym maszynowo. Użytkownik może kontaktować się z nami w odniesieniu do swoich praw, korzystając z następujących metod:
E-mail: [email protected]
Telefon: https://www.kingston.com/en/support

Jeśli użytkownik uważa, że nie przetwarzamy jego IIP zgodnie z prawami wynikającymi z przepisów RODO, a po poinformowaniu nas nie rozwialiśmy wątpliwości, może złożyć skargę u właściwych władz nadzorczych kraju członkowskiego UE w miejscu zamieszkania, pracy lub domniemanego naruszenia praw. Użytkownik ma również prawo do podjęcia działań prawnych przeciwko nam lub podmiotowi, któremu przekazaliśmy jego IIP, jeśli uważa, że my (lub podmiot, któremu przekazaliśmy IIP) nie przetwarza jego IIP zgodnie z prawami wynikającymi z przepisów RODO. Takie działania prawne mogą być podjęte w sądach kraju członkowskiego UE w miejscu zamieszkania użytkownika lub w miejscu siedziby naszej lub podmiotu, któremu przekazaliśmy IIP użytkownika.

Nasze strony internetowe mogą zawierać łącza do stron innych firm. Jeżeli skorzystasz z takiego łącza w celu przejścia na jedną z takich stron, pamiętaj, że takie strony posiadają własne zasady dotyczące prywatności, za które nie ponosimy odpowiedzialności. Zapoznaj się z obowiązującymi zasadami, zanim przekażesz jakiekolwiek informacje osobowe takiej stronie internetowej.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności może być przez nas aktualizowana momencie przez zamieszczanie nowej wersji na naszej stronie internetowej. Zachęcamy do regularnego odwiedzania strony internetowej, co pozwoli uzyskać informacje dotyczące ewentualnych zmian w zakresie niniejszej polityki prywatności. W przypadku sprzeciwu dotyczącego zmiany postanowień Polityki prywatności, należy przekazać zastrzeżenia w formie pisemnej, kontaktując się z nami za pomocą dowolnej z podanych powyżej metod.

Aby dowiedzieć się, jak wirus COVID-19 wpłynął na działanie naszej firmy, kliknij tutaj.

Pozostańmy w kontakcie! Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj informacje o nowościach od firmy Kingston.