Szanowni Użytkownicy pamięci IronKey!

1 stycznia 2020 roku dobiegnie końca okres wsparcia dla szyfrowanych pamięci flash USB IronKey S100 Personal, S200 Personal oraz D200 Personal. Jeśli w Państwa urządzeniu są skonfigurowane niżej wymienione funkcje internetowe, zachęcamy do utworzenia kopii zapasowej hasła urządzenia i danych konta w innym miejscu.

Następujące funkcje pamięci IronKey S100 Personal, D200 Personal i S200 Personal nie będą dostępne od 1 stycznia 2020 roku:

Firma Kingston przejęła firmę IronKey w 2016 roku i nadal oferuje pełną linię szyfrowanych pamięci USB. Z naszą ofertą szyfrowanych pamięci USB można się zapoznać na naszej stronie internetowej.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z nami na naszej stronie pomocy technicznej.

Próba uzyskania dostępu do konta online za pomocą urządzenia IronKey i trybu bezpiecznego:

Dostęp do osobistego konta online można uzyskać na dwa sposoby: za pośrednictwem samego urządzenia lub logując się w przeglądarce internetowej na stronie http://my.ironkey.com

Aby uzyskać dostęp do konta online za pośrednictwem urządzenia, należało kliknąć przycisk „Online Account” (Konto online) w panelu sterowania pamięci IronKey. Powodowało to otwarcie okna w przeglądarce i automatyczne wyświetlenie konta.

Panel sterowania IronKey dla pamięci S100 Personal, S200 Personal i D200 Personal

W celu uzyskania dostępu do konta online w trybie bezpiecznym („Safe Mode”) użytkownicy mogli przejść w przeglądarce do strony https://my.ironkey.com i zalogować się. Zalogowanie wymagało podania odpowiednich poświadczeń: nazwy użytkownika i hasła.

Logowanie IronKey EMS

Przed 1 stycznia 2020 roku użytkownicy zobaczą komunikat ostrzegawczy z informacją o tym, że ich konto online nie będzie już dostępne. Do tego czasu nadal będzie można korzystać z funkcji konta online.

Ekran administratora IronKey EMS z ostrzeżeniem o wycofaniu funkcji kopii zapasowej online w szyfrowanych pamięciach flash USB S100 Personal, S200 Personal i D200 Personal.

Od 1 stycznia 2020 roku będzie wyświetlany ten komunikat z informacją, że dostęp do konta online nie jest już możliwy. Od tego dnia nie będzie można korzystać z funkcji tworzenia kopii zapasowej i odzyskiwania hasła oraz tworzenia kopii zapasowej i przywracania w programie Identity Manager.

Ekran administratora IronKey EMS z wyświetlonym komunikatem informującym, że konto online nie jest już dostępne w szyfrowanych pamięciach flash USB S100 Personal, S200 Personal i D200 Personal.

Próba utworzenia kopii zapasowej hasła urządzenia w celu umożliwienia odzyskiwania hasła:

Gdy użytkownik zmienia hasło w panelu sterowania i pozostawi zaznaczone pole wyboru „Backup my password to Online Account” (Utwórz kopię zapasową hasła na koncie online), zostaną wyświetlone dwa komunikaty o błędzie:

Panel sterowania IronKey EMS nie będzie już tworzyć kopii zapasowych hasła na koncie online dla szyfrowanych pamięci flash USB S100 Personal, S200 Personal i D200 Personal.

Błąd kopii zapasowej hasła nr 1: kliknięcie przycisku OK spowoduje wyświetlenie drugiego komunikatu o błędzie

Błąd panelu sterowania IronKey 3036: serwer kopii zapasowych haseł został trwale wyłączony dla szyfrowanych pamięci flash USB S100 Personal, S200 Personal i D200 Personal.

Błąd kopii zapasowej hasła nr 2: kliknięcie przycisku OK i wyczyszczenie pola wyboru „Backup my password to Online Account” (Utwórz kopię zapasową hasła na koncie online) umożliwi wyeliminowanie komunikatu o błędzie, jednak od tej pory nie będzie już możliwe odzyskanie hasła z kopii zapasowej.

Panel sterowania IronKey z wyświetlonym komunikatem o błędzie spowodowanym wycofaniem funkcji kopii zapasowej online w szyfrowanych pamięciach flash USB S100 Personal, S200 Personal i D200 Personal.

Próba użycia funkcji tworzenia kopii zapasowej / przywracania w programie Identity Manager

Program IronKey Identity Manager (Menedżer tożsamości) bezpiecznie przechowuje hasła internetowe oraz umożliwia tworzenie ich kopii zapasowych w bezpiecznym skarbcu online, który jest częścią konta online użytkownika.

Po 1 stycznia 2020 roku program IronKey Identity Manager nie będzie już tworzyć ani przywracać danych kopii zapasowych szyfrowanych pamięci flash USB S100 Personal, S200 Personal i D200 Personal.

Od 1 stycznia 2020 roku, po zamknięciu kont online użytkowników, próba utworzenia kopii zapasowej lub przywrócenia danych w programie Identity Manager spowoduje wyświetlenie komunikatu „An internal Error Occurred” (Wystąpił błąd wewnętrzny). Ten komunikat sygnalizuje, że program Identity Manager nie może już komunikować się ze skarbcem online.

Błąd wewnętrzny programu IronKey Identity Manager spowodowany wycofaniem funkcji tworzenia i przywracania kopii zapasowych w szyfrowanych pamięciach flash USB S100 Personal, S200 Personal i D200 Personal.

Aby dowiedzieć się, jak wirus COVID-19 wpłynął na działanie naszej firmy, kliknij tutaj.

Pozostańmy w kontakcie! Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj informacje o nowościach od firmy Kingston.