Instalacja pamięci DIMM w komputerze stacjonarnym

Uwaga: Nie wolno naciskać modułu pamięci ani chwytać go w miejscu obwodów scalonych lub w ich pobliżu! Moduł pamięci należy zawsze trzymać w obu dłoniach, chwytając za górne narożniki płytki drukowanej.

1) Odłącz kabel zasilania i zdemontuj pokrywę komputera.

2) Aby zapobiec wyładowaniom elektrostatycznym, przed przystąpieniem do obsługi modułów pamięci zawsze najpierw dotknij niepomalowanego, uziemionego metalowego przedmiotu lub używaj uziemionej opaski antystatycznej.

3) W razie konieczności odłącz wcześniej zainstalowany moduł pamięci, naciskając zatrzaski blokujące/zwalniające. Zatrzaski znajdują się przy obu końcach gniazda pamięci.

4) Aby poprawnie zainstalować moduł pamięci, dopasuj położenie klucza lub kluczy na module do kluczy w gnieździe pamięci.

5) Wsuń moduł pamięci do gniazda i dociśnij aż zatrzaski znajdą się w odpowiedniej pozycji, zabezpieczając moduł pamięci.

6) Zamontuj pokrywę komputera i podłącz kabel zasilania.

Instalacja pamięci SO-DIMM w notebooku

Uwaga: Nie wolno naciskać modułu pamięci ani chwytać go w miejscu obwodów scalonych lub w ich pobliżu! Moduł pamięci należy zawsze trzymać w obu dłoniach, chwytając za górne narożniki płytki drukowanej.

Aby dowiedzieć się, jak wirus COVID-19 wpłynął na działanie naszej firmy, kliknij tutaj.

Pozostańmy w kontakcie! Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj informacje o nowościach od firmy Kingston.