Kingston ได้รับการรับรองระบบการจัดการคุณภาพ และปฏิบัติตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม, สุขภาพ, และความปลอดภัย

การควบคุมมาตรฐาน

นโยบายควบคุมคุณภาพ สิ่งแวดล้อม สวัสดิภาพและความปลอดภัย

เครื่องมือที่เราใช้เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ของเรา

ปณิธาน

บริษัทมุ่งมั่นที่จะรักษาความซื่อตรง ความสำเร็จและคุณภาพในการดำเนินงานของเรา ปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง ร่วมป้องกันมลพิษและจัดหาสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มีความปลอดภัย บริษัทให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับด้านสิ่งแวดล้อม สวัสดิภาพและความปลอดภัย (EHS) ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระเบียบข้อบังคับอื่น ๆ ที่มีผลกับหน่วยงานของเรา หลักเกณฑ์เหล่านี้มีขึ้นเพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเนื่องจากการดำเนินงาน ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท รวมทั้งปัจจัยเสี่ยงด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย

การทำงานอย่างมีความรับผิดชอบ

บริษัทเปิดดำเนินการอย่างมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าและบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ความเชื่อถือได้

บริษัทนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ทุกคนมั่นใจได้

การผลักดัน

บริษัทพร้อมผลักดันการทำงานที่มีความยืดหยุ่นและพร้อมปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง

แถลงการณ์รับรองมาตรฐานการจัดการคุณภาพ ISO 9001

 มาตรฐาน ISO 9000 ถือเป็นสิ่งรับรองคุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้าที่สม่ำเสมอและดีเยี่ยมของ Kingston ในระดับสากล รวมทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ครอบคลุมไปถึงผลิตภัณฑ์หน่วยความจำและการจัดเก็บข้อมูลอื่น ๆ

สำนักงานใหญ่ของ Kingston Technology ในสหรัฐฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 นับตั้งแต่ได้รับการตรวจสอบครั้งแรกในปี 1994 ส่วนปฏิบัติการอื่น ๆ ของ Kingston ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ได้แก่ที่สหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ ไต้หวันและจีน

Kingston จะมีการตรวจสอบรับรองคุณภาพเป็นประจำโดยผู้ประเมินมาตรฐาน ISO จากภายนอก ลูกค้า ซัพพลายเออร์หรือพนักงานของบริษัทเอง ผลการตรวจสอบเหล่านี้จะถูกใช้เพื่อปรับปรุงหรือผลักดันระบบการจัดการคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น

ลูกค้าให้การยอมรับแผนงานรับรองของเราเป็นอย่างดี เห็นได้จากฐานลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น Kingston มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในกลุ่มอุตสาหกรรมนี้โดยการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง บริษัทและลูกค้าของเราต่างได้ประโยชน์จากการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และนี่คือความภาคภูมิใจของเราที่สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า

การรับรองคุณภาพ ความปลอดภัยของข้อมูล สิ่งแวดล้อม สวัสดิภาพและความปลอดภัย
ส่วนปฏิบัติการของ Kingstonการรับรอง
Kingston Fountain Valley ISO 9001 KTFVISO9001.pdf
Kingston Fountain Valley ISO 14001 KTFVISO14001.pdf
Kingston Fountain Valley ISO 45001:2018 KTCFV-ISO45001-2018.pdf
Kingston Fountain Valley ISO/IEC 27001 KTFVISO_IEC-27001.pdf
Kingston, ประเทศจีน ISO 9001 KTCN_ISO9001.pdf
Kingston, ประเทศจีน ISO 14001 KTCN_ISO14001.pdf
Kingston, ประเทศจีน OHSAS 18001 KTCN_18001.pdf
Kingston, ประเทศจีน ISO 45001:2018 KTCN-ISO-45001.pdf
Kingston, ประเทศจีน ISO 27001 KTCN_ISO_27001.pdf
Kingston, ไต้หวัน ISO 9001 KTTW-ISO9001.pdf
Kingston, ไต้หวัน ISO 14001 KTTW-ISO14001.pdf
Kingston, ไต้หวัน OHSAS 18001 KTTW-OHSAS18001.pdf
Kingston, ไต้หวัน IECQ QC 080000 IECQ_QC080000-1.pdf
Kingston (KTI) ไต้หวัน IECQ QC 080000 IECQ_QC080000.pdf
Kingston (KDI) ไต้หวัน IECQ QC 080000 IECQ_QC080000-2.pdf
Kingston, ไต้หวัน, ISO 27001 KTTW_ISO_27001.pdf
Kingston สหราชอาณาจักร ISO 9001 KTUK-ISO9001.pdf
Kingston สหราชอาณาจักร OHSAS 18001 KTUK-OHSAS18001.pdf
Kingston ไอร์แลนด์ ISO 9001 KTCIE-ISO-9001.pdf
Kingston ไอร์แลนด์ ISO 14001 KTCIE-ISO-14001.pdf
Kingston ไอร์แลนด์ OHSAS 18001 KTCIE-OHSAS-18001.pdf
Kingston ไอร์แลนด์ ISO 27001 KTCIE-ISO-27001.pdf

ถ้อยแถลงการควบคุมมาตรฐาน ISO 14001
ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม

เพื่อตอบสนองกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นด้านการตรวจสอบและลดผลกระทบจากผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ทีมงานบริหารของ Kingston จึงให้ความสำคัญกับการลงทุนและปรับใช้ระบบจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับส่วนการผลิตของบริษัททั่วโลก ระบบเหล่านี้จัดทำขึ้นสอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 14001 ซึ่งช่วยให้บริษัทต่าง ๆ สามารถจัดทำและดูแลระบบจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การรับรองมาตรฐาน ISO 14001 แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ Kingston ในการจัดการผลกระทบจากการดำเนินการของบริษัทต่อสิ่งแวดล้อมบนโลก

ISO 14001 เป็นมาตรฐานสากลสำหรับระบบจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลาย มาตรฐาน ISO 14001 มีเป้าหมายสำคัญคือเพื่อผลักดันแนวทางด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ๆ เพื่อช่วยให้บริษัทต่าง ๆ สามารถพิจารณาประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของตน และเพื่อให้บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่ามาตรฐานนี้จะไม่ได้กำหนดเงื่อนไขเชิงประสิทธิภาพไว้เป็นการเฉพาะ แต่ก็กล่าวถึงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับความจริงจังในการป้องกันมลพิษ และการปฏิบัติตามเงื่อนไขของระเบียบข้อบังคับที่มี ที่สำคัญคือเป็นการชี้ให้เห็นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัทต่าง ๆ ต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถร่วมกันดูแลได้หากมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและปรับปรุงแนวทางอย่างต่อเนื่อง

ISO 45001 - คำแถลงการควบคุมมาตรฐานด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัยในการทำงาน

Kingston ให้ความสำคัญในการจัดหาสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของพนักงาน ผู้รับเหมาและผู้เยี่ยมชมส่วนปฏิบัติการของบริษัททั่วโลก Kingston พร้อมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่น มลรัฐและของรัฐบาลกลางในส่วนที่เกี่ยวข้องมาตรฐาน ISO 45001

ISO 45001 หรือ OHSAS 18001 เดิมคือระบบบริหารจัดการด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย Occupational Health and Safety Assessment Series โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือหน่วยงานต่าง ๆ ในการกำกับดูแลปัจจัยเสี่ยงด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัยต่าง ๆ ที่มี มาตรฐานนี้พัฒนาขึ้นภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศชั้นนำเพื่อตอบรับกับความต้องการด้านมาตรฐานกลางเพื่อการรับรองและประเมินอย่างเป็นทางการ แม้ว่ามาตรฐานนี้จะไม่ได้กำหนดเงื่อนไขเชิงประสิทธิภาพไว้เป็นการเฉพาะ แต่ก็กล่าวถึงหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับความทุ่มเทด้านการบริหารจัดการอันตรายและปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ รวมทั้งการปฏิบัติการระเบียบข้อบังคับที่มี

Kingston มีแผนงานและกระบวนการทำงานมากมาย ซึ่งครอบคลุมทั้งในส่วนของการกำหนดพื้นที่ปฏิบัติงาน การป้องกันเครื่องจักร การล็อคแยก/ปิดแยกอุปกรณ์ และการใช้อุปกรณ์ป้องกันตัวเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นและป้องกันการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานของพนักงาน ผู้รับเหมา และผู้เยี่ยมชมส่วนปฏิบัติการของบริษัท พนักงานทุกคนพร้อมร่วมมืออย่างเต็มที่ในการพิจารณาและแจ้งปัญหาด้านความปลอดภัย รวมทั้งมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในการปรับใช้แนวทางที่กำหนดเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

ISO / IEC 27001 ถ้อยแถลงการควบคุมมาตรฐาน

ที่ Kingston Technology Company, Inc. (“Kingston”) ฝ่ายบริหารของเราให้ความสำคัญการขึ้นทะเบียนภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูล เช่น ISO/IEC 27001 โดยมีการดูแลทะเบียนข้อมูลต่าง ๆ ภายใต้มาตรการและนโยบายที่รัดกุมตามเงื่อนไขที่กำหนดในมาตรฐานเหล่านี้

ลูกค้าของเรามั่นใจได้ว่า Kingston ตระหนักดีถึงความสำคัญของการจัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เราจึงพยายามอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงกันในการปฏิบัติตามมาตรฐานเหล่านี้หรือพัฒนาให้เหนือยิ่งกว่า

Kingston ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ด้านระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2011 หน่วยงานรับรองคือ BSI Management Systems of America, Inc. ความตั้งใจอันแน่วแน่ของบริษัทในการปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 เห็นได้ชัดจากกระบวนการทำงานและการกำกับดูแลการทำงานภายในบริษัท ซึ่งได้แก่การแนะนำเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO/IEC 27001 การฝึกอบรมพนักงาน การกำหนดกระบวนการความปลอดภัยข้อมูลเป็นเอกสารชัดเจน การกำกับดูแลให้พนักงานมีทรัพยากรที่จำเป็นเพียงพอในการทำงาน และการขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานรับรองในการปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19 ต่อธุรกิจของเราได้โดยคลิกที่นี่.

คอยติดตามข่าวสาร! สมัครรับอีเมลของเราเพื่อรับทราบข่าวสารและข้อมูลจาก Kingston