UK Modern Slavery Act, Australia Modern Slavery Act and the California Transparency in Supply Chains Act (SB657)

รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2020

Kingston Technology Corporation และส่วนปฏิบัติการของบริษัททั่วโลก (เรียกต่อจากนี้ว่า “Kingston”) เป็นบริษัทสัญชาติสหรัฐฯ ที่พัฒนาผลิตภัณฑ์หน่วยความจำและอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับเล่นเกม Kingston มีโรงงานผลิตทั่วโลกและมีเครือข่ายจัดจำหน่ายทั่วโลก ด้วยเหตุนี้ เราจึงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนทั่วโลก บริษัทไม่ยินยอมให้มีการใช้แรงงานทาสยุคใหม่ใด ๆ เช่น แรงงานภาคบังคับ แรงงานกำหนดเงื่อนไขผูกพัน (เช่น จากมูลหนี้) หรือแรงงานขัดหนี้ แรงงานจากผู้ต้องขังโดยไม่สมัครใจ แรงงานทาสหรือการซื้อขายแรงงานอย่างผิดกฎหมายใด ๆ โดยซัพพลายเออร์ของ Kingston หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

คำแถลงนี้มีขึ้นภายใต้เงื่อนไขของ UK Modern Slavery Act, Australia Modern Slavery Act และ California Transparency in Supply Chains Act (SB657) และถือเป็นคำแถลงนโยบายด้านการใช้แรงงานทาสสมัยใหม่ของ Kingston สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2020

ปณิธานของ Kingston ในการป้องกันการใช้แรงงานทาสยุคใหม่คือส่วนหนึ่งของความพยายามในการปรับประสานมาตรฐานต่าง ๆ ของ Kingston กับปณิธานหลักของเราได้แก่ การส่งเสริมความซื่อตรงทางธุรกิจและจริยธรรมในการดำเนินงาน และความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของเครือข่ายการจัดหา เราให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และในการผลักดันชุมชนและผู้คนที่บริษัทดูแลและพนักงานของบริษัทอย่างจริงจัง เราจริงจังในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ผ่านเครือข่ายทางธุรกิจและการจัดจำหน่ายที่เคารพในสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของแรงงาน และพร้อมปฏิบัติตามกฎหมายที่ระบุห้ามการใช้แรงงานทาสยุคใหม่ในส่วนปฏิบัติการของ Kingston โดยตรงและในเครือข่ายการจัดหา

โครงสร้างการทำงาน ธุรกิจและเครือข่ายการจัดหา

Kingston คือผู้ผลิต DRAM โมดูลหน่วยความจำและแฟลชเมมโมรี่ชั้นนำ ไม่ว่าจะเป็น SSD, USB, การ์ด SD และรีดเดอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์เสริมสำหรับเล่นเกมจาก HyperX Kingston มีรายได้หลักจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ บริการสำหรับ OEM และการผลิตตามสัญญาจ้าง ความตั้งใจของเราในการแก้ไขปัญหาแรงงานทาสยุคใหม่จะต้องอาศัยความสัมพันธ์ที่เชื่อถือได้และมีคุณภาพระหว่างเรากับซัพพลายเออร์ของเราทั่วโลกที่ผลิตและจัดหาบริการให้แก่เราหรือในนามของเรา

Kingston มีความร่วมมือกับซัพพลายเออร์ทั่วโลกเพื่อส่งเสริมธุรกิจและการทำงานของเรา รวมทั้งการผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์และการจัดการแรงงานของเรา ด้วยเหตุนี้ Kingston จึงมีมาตรการในการสร้างเครือข่ายพันธมิตรกับซัพพลายเออร์ของเราที่จะช่วยส่งเสริมในการกำหนดนโยบายและแนวทางการทำงานที่จะสามารถลดความเสี่ยงจากการใช้แรงงานทาสยุคใหม่ในเครือข่ายการจัดหาของตน

การจัดการภายใน ส่วนความรับผิดชอบและแผนงานต่าง ๆ

แผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของ Kingston ครอบคลุมทีมงานของ Kingston ทั่วโลกที่จะต้องคอยกำกับดูแลจริยธรรมในการทำงาน การใช้แรงงาน สิทธิมนุษยชน สวัสดิภาพและความปลอดภัยของพนักงาน และการปฏิบัติงาน ข้อพิจารณาต่าง ๆ เกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมชุมชนที่เราเปิดดำเนินงาน เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นของเราด้านจริยธรรมในการทำงาน เราจึงได้มีการจัดการประชุมประจำปีขึ้นสำหรับส่วนปฏิบัติการทั้งหมดของ Kingston เพื่อกำหนดความคาดหวัง อัปเดตแผนงาน CSR สำหรับไซต์งานทั้งหมด และเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับแผนงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว การประชุมประจำปีในระดับสากลนี้เป็นความพยายามของ Kingston ในการประสานงานกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทและพนักงาน เพื่อให้แน่ใจว่าความตั้งใจของ Kingston ในด้านการใช้แรงงานทาสยุคใหม่จะมีการดำเนินการอย่างจริงจัง และเพื่อพิจารณาการปรับปรุงแผนงาน CSR ในภาพรวม

นโยบายเกี่ยวกับจริยธรรมในการทำงานและการป้องกันการใช้แรงงานทาสยุคใหม่

Kingston มีหลักเกณฑ์การดำเนินงานที่กำหนดความคาดหวังสำหรับพนักงานของ Kingston และซัพพลายเออร์ของเราไว้ หลักเกณฑ์การดำเนินงานของ Kingston กำหนดนโยบายที่คาดหวังเพื่อปกป้องสวัสดิภาพ ความปลอดภัยและการปฏิบัติต่อแรงงาน โดยระบุห้ามไม่ให้มีการใช้แรงงานทาสยุคใหม่ทุก ๆ รูปแบบ พนักงาน ผู้รับเหมาและซัพพลายเออร์ของ Kingston จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การดำเนินงานของเราเพื่อให้มาตรฐานภายในมีความน่าเชื่อถือ และต้องรับผิดชอบหากไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานของ Kingston เกี่ยวกับการใช้แรงงานทาสยุคใหม่ พนักงานที่สงสัยว่ามีการละเมิดหลักเกณฑ์การดำเนินงานของ Kingston หรือนโยบายที่เกี่ยวข้องของเราจะถูกลงโทษทางวินัย ซึ่งอาจร้ายแรงถึงขั้นเลิกจ้าง Kingston มีกลไกการตรวจสอบและร้องเรียนภายในบริษัท (เช่น สายด่วนของ Kingston) ซึ่งจัดไว้ให้สำหรับพนักงานและบุคคลภายนอก Kingston จะมีการตรวจสอบเหตุที่แจ้งเกี่ยวกับการซื้อขายแรงงานที่ผิดกฎหมายหรือการใช้แรงงานทาสในธุรกิจของตนหรือในเครือข่ายการจัดหา และดำเนินการอย่างเหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหาที่พบ ทั้งนี้ยังไม่มีการแจ้งเหตุในลักษณะนี้ระหว่างรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากหลักเกณฑ์การดำเนินงานของ Kingston

การประเมินความเสี่ยงและตรวจสอบประวัติการดำเนินงาน

Kingston มีการประเมินความเสี่ยงจากการใช้แรงงานทาสยุคใหม่ในเครือข่ายการจัดหาของเราอยู่ตลอดเวลา เมื่อปี 2019 เราได้ขยายขอบเขตการประเมินความเสี่ยงของซัพพลายเออร์ของเราโดยการจัดทำระบบให้คะแนนซัพพลายเออร์เพื่อพิจารณาประเด็นการประเมินด้านต่าง ๆ สำหรับซัพพลายเออร์ รวมทั้งในด้านการใช้แรงงานทาสยุคใหม่ นอกจากนี้เรายังมีการปรับปรุงแผนการประเมินความเสี่ยงด้าน CSR ของเรา เพื่อกำหนดแนวทางต่าง ๆ ในการพิจารณาความเสี่ยงจากการใช้แรงงานทาสยุคใหม่และการทบทวนระบบให้คะแนนประเมินความเสี่ยงของเราในปัจจุบัน แผนการประเมินความเสี่ยงด้าน CSR ฉบับปรับปรุงใหม่ครอบคลุมการประเมินและวิเคราะห์เพื่อพิจารณาประเด็นที่มีความเสี่ยงสูงสำหรับธุรกิจของ Kingston พิจารณาตามรายงานที่ได้รับจากภายนอกและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามกฎหมายของรัฐบาลกลางและท้องถิ่นตามแต่ละประเทศหรือภูมิภาค ส่วนประกอบที่มีการพิจารณาขณะทำการประเมินความเสี่ยงในเบื้องต้นประกอบไปด้วยกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ Kingston ให้บริการ ประเภทงาน พื้นที่และความน่าเชื่อถือของซัพพลายเออร์

องค์ประกอบในระบบให้คะแนนซัพพลายเออร์และแผนการประเมินความเสี่ยงด้าน CSR ทำให้เราสามารถทราบกลุ่มผู้ให้บริการที่มีความเสี่ยงสูงในเครือข่ายการจัดหาของเรา และสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวและเพื่อให้มีการตรวจสอบประวัติการดำเนินงานอย่างเหมาะสม

วิธีหนึ่งที่ Kingston ใช้เพื่อตรวจสอบคือโดยอาศัยเครือข่ายความร่วมมือที่เก่าแก่ของเรากับ Responsible Business Alliance (RBA) ในฐานะสมาชิกของ RBA เรามุ่งมั่นในการปรับประสานนโยบายและการทำงานของเราตามข้อกำหนดใน หลักเกณฑ์การดำเนินงานของ RBA รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนซัพพลายเออร์และผู้รับเหมาของเราในการดำเนินการเช่นเดียวกันนี้ สมาชิกของ RBA จะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการต่อต้านการใช้แรงงานทาสยุคใหม่

นอกจากนี้การเป็นสมาชิกยังหมายถึง Kingston อาจถูกตรวจสอบโดยสมาชิก RBA อื่น ๆ หรือสามารถแจ้งขอให้มีการตรวจสอบซัพพลายเออร์ของบริษัทเองโดย RBA การตรวจสอบของ RBA จะมีขึ้นเพื่อพิจารณานโยบายและการทำงานของซัพพลายเออร์ในส่วนของความเสี่ยงจากการใช้แรงงานทาสยุคใหม่ และระบบจัดการหรือกำกับดูแลซัพพลายเออร์ของตน การตรวจสอบของ RBA ดำเนินการโดยหน่วยงานอิสระที่ได้รับการรับรองโดย RBA

ข้อมูลการตรวจสอบที่พบความเสี่ยงในการใช้แรงงานทาสยุคใหม่จะถูกแจ้งให้ทราบ ซัพพลายเออร์จะต้องพิจารณาสาเหตุเบื้องต้นและจัดทำแผนเพื่อจัดการปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบภายในกรอบเวลาที่ RBA กำหนด รวมทั้งในส่วนของข้อมูลใด ๆ ที่พบเกี่ยวกับการใช้แรงงานทาสยุคใหม่ การตรวจสอบขั้นสุดท้ายจะเป็นการยืนยันการแก้ไขปัญหา หากซัพพลายเออร์ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ Kingston อาจมีการปรับลดหรือระงับธุรกิจที่มีกับซัพพลายเออร์รายดังกล่าว

Kingston ยังได้เพิ่มระดับการตรวจสอบซัพพลายเออร์ของเราในแต่ละปี เพื่อช่วยสร้างความเข้าใจในเครือข่ายการจัดหาและเพื่อลดความเสี่ยงจากการใช้แรงงานทาสยุคใหม่ การตรวจสอบซัพพลายเออร์จะมีขึ้นโดย Kingston ภายใต้แนวทางการตรวจสอบของ RBA และเป็นไปตามโครงสร้างการแก้ไขและติดตามผลของ RBA การตรวจสอบเพื่อติดตามผลจะช่วยให้สามารถขอคำชี้แจงจากซัพพลายเออร์และเกิดการปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่องในส่วนการทำงานเพื่อป้องปรามการใช้แรงงานทาสยุคใหม่ Kingston มีการประเมินและกำหนดกรอบเวลาการตรวจสอบซัพพลายเออร์เป็นระยะ ๆ ประจำทุกปี

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 Kingston จึงไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบซัพพลายเออร์ได้โดยตรงตามแผนเนื่องจากข้อจำกัดด้านการเดินทาง และเมื่อสามารถทำได้ เราจะดำเนินการตรวจสอบซัพพลายเออร์โดยตรงตามปกติต่อไป

นอกเหนือจากการตรวจสอบซัพพลายเออร์โดยตรง Kingston ยังได้ประสานกับซัพพลายเออร์ในการตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินตนเอง (SAQ) เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานและแผนงานด้าน CSR ของซัพพลายเออร์ SAQ ช่วยให้เราสามารถระบุสัญญาณเตือนเกี่ยวกับแรงงานที่อาจกระทบต่อการตัดสินใจของเราในการร่วมงานต่อหรือในการปรับความสัมพันธ์ในปัจจุบันที่มีกับซัพพลายเออร์

Kingston เชื่อมั่นว่าความรับผิดชอบของเราในการตรวจสอบประวัติการดำเนินงานเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความโปร่งใส ปณิธานของเราด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร รวมทั้งความพยายามของเราในการต่อต้านการใช้แรงงานทาสยุคใหม่พิสูจน์ได้จากรายงานภายใต้แนวทางริเริ่มในการแจ้งข้อมูลในระดับสากล (GRI) ประจำปีของเรา รายงาน GRI เป็นการระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ Kingston ในด้านการเงินและการปฏิบัติงาน โดยมีเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของเราและสามารถสืบค้นได้โดยบุคคลทั่วไป การแจ้งข้อมูลอย่างโปร่งใสผ่านระบบ GRI เป็นการพิสูจน์การทำงานที่ตรวจสอบได้ของ Kingston และชี้ให้เป็นถึงความจริงจังของ Kingston ในการป้องกันการใช้แรงงานทาสยุคใหม่

การฝึกอบรม

ในปี 2020 ทีมงาน CSR ได้มีการขยายแผนงานนี้ไปในระดับสากลเพื่อฝึกอบรมพนักงานทั้งหมดของ Kingston ทั่วโลกเกี่ยวกับแผนงาน CSR ของ Kingston รวมไปถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายใหม่ ๆ ที่เราต้องการทำให้เกิดขึ้นในฐานะบริษัทข้ามชาติ การฝึกอบรมด้านหลักเกณฑ์การดำเนินงานของ Kingston เป็นการตอกย้ำความคาดหวังว่าพนักงานของเรา และแรงงานหรือซัพพลายเออร์อื่น ๆ จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขทางกฎหมายและแจ้งข้อกังวลเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณในการทำงาน

ฝ่ายบริหารระดับสูง ผู้บริหารองค์กรและพนักงานที่มีหน้าที่โดยตรงในการจัดการเครือข่ายการจัดหาจะได้รับการฝึกอบรมเป็นระยะ ๆ เกี่ยวกับ SB 657, UK Modern Slavery Act และ Australia Modern Slavery Act เพื่อให้สามารถทราบสัญญาณเตือนต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้แรงงานทาสยุคใหม่ภายในเครือข่ายการจัดหา ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดในปัจจุบัน ทีมงาน CSR ได้จัดการฝึกอบรมออนไลน์ขึ้นเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

การประเมินและแจ้งข้อมูลเชิงประสิทธิภาพ

ตามที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ Kingston มีกำหนดการตรวจสอบของ RBA กำหนดไว้ รวมทั้งการตรวจสอบของบริษัทเองสำหรับซัพพลายเออร์และส่วนปฏิบัติการของซัพพลายเออร์ การตรวจสอบเหล่านี้ครอบคลุมทั้งการเยี่ยมชมสถานที่อย่างรอบด้าน การพูดคุยกับฝ่ายบริหาร การสัมภาษณ์แรงงานภาคสนาม การพิจารณาทบทวนเอกสาร และการประเมินประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น บ้านพัก โรงอาหาร โรงบำบัดน้ำเสียและคลังสินค้า กระบวนการตรวจสอบออกแบบมาเพื่อประเมินผลการดำเนินงานของซัพพลายเออร์ที่มีความเสี่ยงสูงในประเด็นภายใต้หลักเกณฑ์การดำเนินงานของเรา รวมทั้งความเสี่ยงจากการใช้แรงงานทาสยุคใหม่

ตามที่ได้กล่าวไปข้างต้น ข้อมูลจากการตรวจสอบของ RBA และ Kingston จะมีการติดตามผลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจว่าการแก้ไขจะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

Kingston เข้าใจดีถึงข้อจำกัดของกระบวนการตรวจสอบ ด้วยเหตุนี้ ในปี 2018 ทีมงาน CSR จึงได้จัดการประเมินพนักงานของ Kingston แบบครอบคลุมทั่วโลกขึ้นเพื่อให้ทุกฝ่ายเกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นและสามารถแยกแยะประเด็นด้านการใช้แรงงานทาสยุคใหม่ได้ การประเมินแบบรอบด้านนี้ช่วยให้เราสามารถจัดทำรายงาน GRI ของเราได้เสร็จสิ้น มีแผนงานต่าง ๆ ที่ต่อยอดมาจากการประเมินเหล่านี้เพื่อให้ครอบคลุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานทั้งจากภายในและภายนอกของ Kingston และเพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับประเมินการจัดการกับสถานการณ์การใช้แรงงานทาสยุคใหม่และลดโอกาสที่จะเกิดสถานการณ์นี้ขึ้นในเครือข่ายการจัดหาของ Kingston

นอกจากนี้ Kingston ยังมีการจัดส่งหลักเกณฑ์การดำเนินงานของเรา รวมทั้งจดหมายรับรองให้แก่ซัพพลายเออร์โดยตรงของเราเพื่อยืนยันว่าส่วนประกอบที่ใช้ในผลิตภัณฑ์จาก Kingston เป็นไปตามเงื่อนไขทางกฎหมายเกี่ยวกับการใช้แรงงานทาสยุคใหม่ในประเทศที่มีการเปิดดำเนินกิจการ Kingston จะมีการพิจารณาการดำเนินงานของซัพพลายเออร์แต่ละรายในส่วนที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การดำเนินงานนี้เมื่อต้องมีการทำข้อตกลงหรือต่อสัญญาทางธุรกิจกับซัพพลายเออร์

การแจ้งข้อกังวลและปัญหาเกี่ยวกับการใช้แรงงานทาสยุคใหม่

Kingston มีนโยบายการแจ้งเบาะแสและช่องทางการแจ้งเหตุต่าง ๆ จัดไว้ให้แก่พนักงาน แรงงานพิเศษและซัพพลายเออร์ รวมทั้งช่องทางการเข้าถึงเครื่องมือการแจ้งเหตุเป็นภาษาต่าง ๆ เพื่อให้แรงงานและซัพพลายเออร์มีทางเลือกในการแจ้งข้อกังวลโดยไม่ต้องเปิดเผยตัว เราส่งเสริมช่องทางการแจ้งเหตุเหล่านี้ผ่านทางนโยบายภายใน ช่องทางการสื่อสารและกิจกรรมฝึกอบรมของเรา หลักเกณฑ์การดำเนินงานของเรายังห้ามไม่ให้มีการตอบโต้ผู้ที่แจ้งข้อกังวล ในปี 2020 เราได้จัดสายด่วนให้บริการเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น รวมทั้งใน EMEA และ APAC ในวงกว้าง

หากมีการแจ้งข้อกังวลเกี่ยวกับการใช้แรงงานทาสยุคใหม่ผ่านสายด่วนหรือช่องทางการแจ้งเหตุอื่น ๆ ทีมงาน CSR ของ Kingston จะมีการประสานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้ตรวจสอบและดำเนินการกับปัญหาดังกล่าว ตามที่ได้กล่าวไปก่อนหน้านี้ การดำเนินการใด ๆ อาจนำไปสู่การลดหรือระงับความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับซัพพลายเออร์หรือการยกเลิกความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับซัพพลายเออร์

ความมุ่งมั่นของ Kingston เกี่ยวกับการใช้แรงงานทาสยุคใหม่

นอกเหนือจากมาตรการที่ระบุข้างต้น เรายังมีแผนงานควบคุมการใช้แร่จากพื้นที่ที่มีความขัดแย้งเพื่อช่วยในการต่อต้านการใช้แรงงานทาสยุคใหม่ Kingston เป็นสมาชิกของ Responsible Minerals Initiative (RMI) ซึ่งมีแผนงานต่าง ๆ กำหนดไว้สำหรับจัดการกับปัญหาแรงงานทาสยุคใหม่และการใช้แรงงานเด็ก การเป็นสมาชิกของ RMI ช่วยให้ Kingston สามารถจัดการและดูแลเครือข่ายการจัดหาที่ไม่ได้เลือกใช้แร่มีค่า (เช่น ดีบุก ทังสเตน แทนทาลัม ทองคำและโคบอลท์) จากเหมืองที่มีการใช้แรงงานทาสยุคใหม่หรือแรงงานเด็ก

Kingston มุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัยและเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ และมาตรฐานควบคุมสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยเหตุนี้ การรับรองมาตรฐานตามระเบียบข้อบังคับหรือด้านสิ่งแวดล้อมจึงต้องอาศัยการตรวจสอบส่วนปฏิบัติการต่าง ๆ เพื่อให้ Kingston สามารถประเมินความเสี่ยงจากการใช้แรงงานทาสยุคใหม่ของซัพพลายเออร์

Vice President of Administration
Lawrence Gonzales signature
Lawrence Gonzales
ลงวันที่: 11/3/2020

ความล่าช้าของ Kingston ในการจัดทำคำแถลงมาตรการเกี่ยวกับการใช้แรงงานทาสยุคใหม่เป็นผลมาจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของ Kingston

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19 ต่อธุรกิจของเราได้โดยคลิกที่นี่.