ระบบถอดรหัสชิ้นส่วนหน่วยความจำ

ข้อมูลต่อไปนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยคุณในการตรวจสอบโมดูลหน่วยความจำ Kingston® ValueRAM® ตามส่วนประกอบทางเทคนิค จะอ่านเลขชิ้นส่วน อย่างไร

DDR4 Server Premier

(PC4-2400, PC4-2666, PC4-2933, PC4-3200)

เลขชิ้นส่วน: KSM26RD4L/32HAI

 • KSM
 • 26
 • R
 • D
 • 4
 • L
 • /
 • 32
 • H
 • A
 • I
 • KSM: Kingston Server Premier
 • 24: 2400 MT/s
 • 26: 2666 MT/s
 • 29: 2933 MT/s
 • 32: 3200 MT/s
 • E คือ Unbuffered DIMM (ECC)
 • R คือ Registered DIMM
 • L คือ Load Reduced DIMM
 • SE คือ Unbuffered SO-DIMM (ECC)
 • S: แถวเดี่ยว
 • D: แถวคู่
 • Q: และสี่แถว
 • 4: x4
 • 8: x8
 • L คือ Very Low Profile DIMM
 • 8GB
 • 16GB
 • 32GB
 • 64GB
 • 128GB
 • 256GB
 • H: SK Hynix
 • M: Micron
 • A Die
 • B Die
 • E Die
 • I : IDT
 • M : Montage
 • R : Rambus

DDR4 ValueRAM

(PC4-2133, PC4-2400, PC4-2666, PC4-2933, PC4-3200)

เลขชิ้นส่วน: KVR21LR15D8LK2/4HBI

 • KVR
 • 21
 • L
 • R
 • 15
 • D
 • 8
 • L
 • K2
 • /
 • 4
 • H
 • B
 • I
 • KVR: Kingston ValueRAM
 • 21: 2133
 • 24: 2400
 • 26: 2666
 • 29: 2933
 • 32: 3200
 • เปล่า: 1.2V
 • L: TBD
 • E: DIMM ไม่มีบัฟเฟอร์ (ECC) มีเซ็นเซอร ระบายความร้อน
 • L: Load-Reduced DIMM (LRDIMM)
 • N: Unbuffered DIMM (non-ECC)
 • R- Registered DIMM พร้อมที่อยู่/คำสั่ง ฟังก์ชั่นพาริตี้ มีเซ็นเซอร ระบายความร้อน
 • S- SO-DIMM, Unbuffered (Non-Ecc)
 • 15: หน่วงเวลา CAS
 • S: แถวเดี่ยว
 • D: แถวคู่
 • Q: และสี่แถว
 • O: Octal Rank
 • 4: ชิป x4 DRAM
 • 8: ชิป x8 DRAM
 • 16: ชิป x16 DRAM
 • เปล่า: ทุกความสูง
 • H: 31.25mm
 • L: 18.75mm (VLP)
 • เปล่า : แถวเดียว
 • K2: ชุดละสองตัว
 • K3: ชุดละสามตัว
 • 4: ความจุ
 • H: SK Hynix
 • K: Kingston
 • M: Micron
 • S: Samsung
 • B : การปรับปรุงแม่แบบ
 • I : รับรองโดย Intel

DDR3

(PC3-8500, PC3-10600, PC3-12800)

จะอ่านเลขชิ้นส่วน อย่างไร

ตัวอย่าง
รหัสใหม่สำหรับชิ้นส่วน: KVR 16 R11 D4 / 8
รหัสเดิมสำหรับชิ้นส่วน: KVR 1600 D3 D4 R11 S / 8G

รหัสชิ้นส่วนใหม่จะมีผลกับชิ้นส่วนที่เปิดตัวหลังจากวันที่ 1 พ.ค. 2555

เลขชิ้นส่วน: KVR16LR11D8LK2/4HB

 • KVR
 • 16
 • L
 • R
 • 11
 • D
 • 8
 • L
 • K2
 • /
 • 4
 • H
 • B
 • KVR: Kingston ValueRAM
 • 16: 1600
 • 13: 1333
 • 10: 1066
 • เปล่า: 1.5V
 • L: 1.35V
 • U: 1.25V
 • E: DIMM ไม่มีบัฟเฟอร์ (ECC)
 • N: Unbuffered DIMM (non-ECC)
 • R: Registered DIMM
 • L: Load-Reduced DIMM
 • S: SO-DIMM
 • 11: ค่าหน่วงเวลา CAS
 • S: แถวเดี่ยว
 • D: แถวคู่
 • Q: และสี่แถว
 • 4: x4 DRAM chip
 • 8: x8 DRAM chip
 • L: 18.75mm (VLP)
 • H: 30mm
 • K2: ชุดละสองตัว
 • K3: ชุดละสามตัว
 • K4: ชุดละสี่ตัว
 • 4: 4GB
 • 8: 8GB
 • 12: 12GB
 • 16: 16GB
 • 24: 24GB
 • 32: 32GB
 • 48: 48GB
 • 64: 64GB
 • H: Hynix
 • E: Elpida
 • I: รับรองโดย Intel
 • B: การปรับปรุงแม่แบบ

DDR3 & DDR2

DDR3 (PC3-8500, PC3-10600) & DDR2 (PC2-3200, PC2-4200, PC2-5300, PC2-6400)

เลขชิ้นส่วน: KVR1066D3LD8R7SLK2/4G6HB

 • KVR
 • 1066
 • D3
 • L
 • D
 • 8
 • R
 • 7
 • S
 • L
 • K2
 • /
 • 4G
 • H
 • B
 • KVR: Kingston ValueRAM
 • 1066: ความเร็ว
 • D2: DDR2
 • D3: DDR3
 • เปล่า: 1.5V
 • L: 1.35V
 • U: 1.25V
 • S: แถวเดี่ยว
 • D: แถวคู่
 • Q: และสี่แถว
 • 4: x4 DRAM chip
 • 8: x8 DRAM chip
 • P: Parity on Register (for registered modules only)
 • E: DIMM ไม่มีบัฟเฟอร์ (ECC)
 • F: FB DIMM
 • M: Mini-DIMM
 • N: Unbuffered DIMM (non-ECC)
 • R: R: Registered DIMM พร้อมที่อยู่/คำสั่ง ฟังก์ชั่นพาริตี้
 • S: SO-DIMM
 • U: Micro-DIMM
 • 7: ค่าหน่วงเวลา CAS
 • เปล่า : Without เซ็นเซอร ระบายความร้อน
 • S: มีเซ็นเซอร์ระบายความร้อน
 • เปล่า: ทุกความสูง
 • L: 18.75mm (VLP)
 • H: 30mm
 • เปล่า : แถวเดียว
 • K2: ชุดละสองตัว
 • K3: ชุดละสามตัว
 • 4G: ความจุ
 • H: DRAM MFGR
 • B: การปรับปรุงแม่แบบ

DDR

(PC2100, PC2700, PC3200)

เลขชิ้นส่วน: KVR400X72RC3AK2/1G

 • KVR
 • 400
 • X72
 • R
 • C3
 • A
 • K2
 • /
 • 1G
 • KVR: Kingston ValueRAM
 • 266
 • 333
 • 400
 • X72: X72 ECC
 • R: ชิปลงทะเบียน
 • C3: ค่าหน่วงเวลา CAS
 • A: DDR400 3-3-3
 • K2: ชุดอุปกรณ์ ชุดละสองตัว
 • 1G: ความจุ

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19 ต่อธุรกิจของเราได้โดยคลิกที่นี่.