ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19 ต่อธุรกิจของเราได้โดยคลิกที่นี่.

วิธีที่ SSD จะเข้ากันได้กับกลยุทธ์ของที่เก็บข้อมูลแบบระบุซอฟต์แวร์ (SDS)

การพัฒนาด้านเทคโนโลยีนำไปสู่การใช้เครื่องมือใหม่ ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ และนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ปริมาณข้อมูลมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งความเชื่อมโยง ความสำคัญเชิงกลยุทธ์และด้านเทคนิคสำหรับองค์กรทุกขนาดและกลุ่มอุตสาหกรรมทุกกลุ่ม แนวทางเดิม ๆ ในการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลจึงกลับมีความสำคัญอย่างมากต่ออนาคตของธุรกิจ ระบบจัดเก็บข้อมูลเชิงซอฟต์แวร์ (SDS) เริ่มมีการนำเสนอในฐานะซอฟต์แวร์จัดเก็บข้อมูลรูปแบบใหม่ครั้งแรกในปี 2013 ซึ่งแม้ในปัจจุบันก็ยังถือว่าเป็นระบบจัดเก็บข้อมูลที่ใหม่อยู่มาก ระบบนี้เรียกว่าระบบจัดเก็บข้อมูลเนื่องจากจะมีการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมงานด้านการจัดเก็บข้อมูลซึ่งแยกส่วนจากฮาร์ดแวร์ทางกายภาพสำหรับจัดเก็บข้อมูล ภายใต้โครงสร้างการทำงานของระบบเครือข่ายเชิงซอฟต์แวร์ (SDN) และศูนย์ข้อมูลเชิงซอฟต์แวร์ที่อาศัย SDS วัตถุประสงค์สำคัญในการทำงานจะมีอยู่สองอย่างได้แก่ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น และเพื่อเพิ่มความคุ้มค่าของระบบจัดเก็บข้อมูล เอกสารชุดนี้ระบุข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ SDS รวมทั้งลักษณะเฉพาะและข้อดี พร้อมทั้งแสดงเงื่อนไขของฮาร์ดแวร์รองรับ SDS และบทบาทของ “แฟลช” หรือ ไดร์ฟ SSD ในการเร่งการประมวลผลและเสถียรภาพของระบบ SDS ท่ามกลางคุณสมบัติเด่นอื่น ๆ อีกมากมาย

อ่านเอกสารทางเทคนิคฉบับเต็ม
ดูข้อมูลกราฟิก

คอยติดตามข่าวสาร! สมัครรับอีเมลของเราเพื่อรับทราบข่าวสารและข้อมูลจาก Kingston