บริการด้านเทคนิคทางอีเมล

กรุณาเลือกสถานที่.
Your Contact Info
กรุณากรอก ชื่อ ของคุณ
กรุณากรอก นามสกุล ของคุณ
กรุณากรอก อีเมล ที่ถูกต้อง
ต้องระบุ ภาษาในการตอบกลับที่แนะนำ
ผลิตภัณฑ์ Kingston ของคุณ
กรุณาเลือกประเภทผลิตภัณฑ์.

หากคุณมีผลิตภัณฑ์ของ HyperX (เช่น ชุดหูฟัง) กรุณาเข้าไปที่ฝ่ายบริการของ HyperX

กรุณากรอก Product Number ของคุณ
กรุณาเลือกเลขชิ้นส่วนโดยพิจารณาจากความจุของผลิตภัณฑ์แฟลชของคุณ เลขชิ้นส่วนอาจแตกต่างกันไปตามการออกแบบ (เช่น DT109B/16GB และ DT109K/16GB)
หน่วยความจำส่วนใหญ่จะมีเลขรุ่นปรับปรุงกำกับไว้ หมายเลขนี้ใช้เพื่อระบุผลิตภัณฑ์ของคุณ ดูการตรวจหาเลขรุ่นปรับปรุงสำหรับหน่วยความจำ Kingston ของคุณได้ตามภาพด้านล่าง


เลขการปรับปรุงเลขคำสั่งงาน


หากคุณมีปัญหาในการค้นหาหมายเลขปรับปรุง ให้สังเกตตัวเลขต่อไปนี้
    ตัวอย่างหมายเลขรุ่นปรับปรุง: 3511111-111.A11LF


หมายเหตุ: เลข (99) และ/หรือ (LF) อาจไม่มีแสดงอยู่
กรุณากรอก จำนวน ของคุณ
ข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับกรอกในฟิลด์นี้เกี่ยวข้องกับเลขผลิตภัณฑ์หน่วยความจำจริงที่คุณมีปัญหา

หากผลิตภัณฑ์มีหลายชิ้น (เช่น ไดรฟ์ USB มีฝาปิดและสายคล้องแยก) จะถือเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นเดียว และให้กรอกเลข "1" ในฟิลด์นี้
Please enter Troubleshooting information.
กรุณาระบุรายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาที่คุณพบและแนวทางแก้ไขปัญหาที่ทดลองดำเนินการ
กรุณาเลือกหนึ่งรายการ
What system or device are you using?
ใช้ระบุผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ เมนบอร์ดหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่คุณใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์จาก Kingston ของคุณ (เช่น Apple, Asus, Samsung, Toshiba ฯลฯ) ไม่ได้เป็นการอ้างอิงผลิตภัณฑ์ของ Kingston
ใช้อ้างอิงรุ่นคอมพิวเตอร์ เมนบอร์ดหรืออุปกรณ์อื่น ๆ ของคุณ (เช่น iPhone5, Sabertooth Z87, Galaxy S4, Satellite S55-A5352 ฯลฯ)
กรุณาแก้ไขข้อมูลที่ไฮไลต์ข้างต้น

ส่งข้อความ

ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด-19 ต่อธุรกิจของเราได้โดยคลิกที่นี่.