คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่นำเสนอ

Select the link below to download the latest update for the DTVP30AV encrypted USB drive.
This update provides compatibility for macOS Big Sur.

Note 1: Please read the included updater instructions in its entirety prior to running the update.
Note 2: This updater is only for DTVP30AV with CLVX inquiry version

Native macOS Update: https://media.kingston.com/support/downloads/DTVP30AV_Mac_Updater.zip
FAQ: KTD-DTVP30AV-SUR

Part Specific FAQs

การเปลี่ยนแปลงของ Apple กับ MacOS 10.11 ทำให้ฟังก์ชั่นของไดร์ฟ USB นิรภัยของเราไม่สามารถทำงานได้ แนะนำให้อัพเดตไดร์ฟ USB นิรภัยจาก Kingston ของคุณโดยการดาวน์โหลดและติดตั้งข้อมูลอัพเดตที่จัดไว้ให้ในหน้าต่อไปนี้

ข้อมูลอัพเดตสำหรับรองรับ MacOS 10.11

หากต้องการไดร์ฟ USB นิรภัยแบบเฉพาะ กรุณาติดต่อฝ่าย IT ของคุณ

หากคุณใช้ไดร์ฟ DT4000M หรือ DT4000M-R กรุณาติดต่อฝ่ายบริการทางเทคนิค

FAQ: KTD-DTVP30AV-ELCAP

ติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

Questions about a Kingston product you already own? Ask a Kingston expert.

ติดต่อฝ่ายบริการทางเทคนิค

Monday-Friday 6 a.m.-6 p.m. PT

+1 (800)435-0640

คำถามที่พบบ่อย

คำถามเพิ่มเติม

การเปลี่ยนแปลงของ Apple กับ MacOS 10.11 ทำให้ฟังก์ชั่นของไดร์ฟ USB นิรภัยของเราไม่สามารถทำงานได้ แนะนำให้อัพเดตไดร์ฟ USB นิรภัยจาก Kingston ของคุณโดยการดาวน์โหลดและติดตั้งข้อมูลอัพเดตที่จัดไว้ให้ในหน้าต่อไปนี้

ข้อมูลอัพเดตสำหรับรองรับ MacOS 10.11

หากต้องการไดร์ฟ USB นิรภัยแบบเฉพาะ กรุณาติดต่อฝ่าย IT ของคุณ

หากคุณใช้ไดร์ฟ DT4000M หรือ DT4000M-R กรุณาติดต่อฝ่ายบริการทางเทคนิค

FAQ: KTD-DTVP30AV-ELCAP

ติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

Questions about a Kingston product you already own? Ask a Kingston expert.

ติดต่อฝ่ายบริการทางเทคนิค

Monday-Friday 6 a.m.-6 p.m. PT

+1 (800)435-0640