คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่นำเสนอ

มีปัญหาเรื่องการรองรับการทำงานกับรีดเดอร์เวอร์ชั่นเก่านี้ และ Mac OS เวอร์ชั่นนี้ โดยส่วนใหญ่แนะนำให้อัพเดตเฟิร์มแวร์เพื่อแก้ไขปัญหา

http://www.kingston.com/th/support/technical/downloads?product=FCR-HS3&filename=FCR-HS3-FW-v0134_0111

การอัพเดตเฟิร์มแวร์จะใช้ได้เฉพาะกับคอมพิวเตอร์ระบบ Windows เท่านั้น ไม่สามารถใช้ได้กับ Mac OS หากไม่สามารถอัพเดตรีดเดอร์หรือการอัพเดตไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ กรุณาขอความช่วยเหลือจากฝ่ายเทคนิค

FAQ: KFR-111913-HS3-05

This reader does support SDXC cards. Be aware that most SDXC cards will use the exFAT file system. Most devices that accept SDXC cards, like digital cameras, read this file system. Therefore you should make sure the operating system on your computer will support exFAT or can be updated to support exFAT.

FAQ: KFR-072611-HS3-01

Windows assigns new drive letters to the next available physical drive. It will sometimes take the same drive letter as a network drive for this reason. This is a common problem with removable storage devices. Please use the following procedure to resolve this problem.

  1. With the reader plugged into a USB port, right-click on “Computer” (or “My Computer”) located on your desktop or under the Start menu on the Task Bar and select “Manage”.
  2. Select Disk Management on the left window pane.
  3. Locate the reader on the right window pane.
  4. Right-click on the drive and select “Change Drive Letter and Paths” and assign it a new drive letter that is not being used by a mapped network drive.
  5. Go back to “Computer” and open it to see if the reader is assigned the drive letter you chose.
FAQ: KFR-011411-GEN-01

This is due to a power limitation. Though some USB devices may work fine in these USB ports, USB 2.0 High Speed devices usually require more power. In order to resolve this issue, you will need to insert the reader directly into one of the main USB ports. These USB ports are usually located in the back of the tower.

FAQ: KFR-011411-GEN-02

เนื่องจาก FCR-HS3 เป็นผลงานออกแบบใหม่ ยูทิลิตี้ไอคอน 19-in-1 จึงไม่สามารถรองรับการทำงานได้ และอาจทำให้ FCR-HS3 ทำงานไม่ถูกต้อง ควรยกเลิกการติดตั้งยูทิลิตี้ไอคอน 19-in-1 ก่อนใช้ตัวอ่าน FCR-HS3

FAQ: KFR-090111-HS3-03

มีข้อมูลอัพเดตเฟิร์มแวร์เพื่อแก้ไขปัญหาการทำงานร่วมกับ Windows©8 และ Mac OS จัดไว้ให้ ต่อไปนี้เป็นลิงค์สำหรับหน้าอัพเดตเฟิร์มแวร์

http://www.kingston.com/th/support/technical/downloads?product=fcr-hs3&filename=FCR-HS3-FW-v0134_0111

ซอฟต์แวร์อัพเดตจะใช้ได้เฉพาะกับ Windows เท่านั้น ไม่สามารถใช้ได้กับ Mac OS

ติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

Questions about a Kingston product you already own? Ask a Kingston expert.

ติดต่อฝ่ายบริการทางเทคนิค

Monday-Friday 6 a.m.-6 p.m. PT

+1 (800)435-0640 (Closed)

คำถามที่พบบ่อย

ติดต่อฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิค

Questions about a Kingston product you already own? Ask a Kingston expert.

ติดต่อฝ่ายบริการทางเทคนิค

Monday-Friday 6 a.m.-6 p.m. PT

+1 (800)435-0640 (Closed)