Kingston atbilstības deklarācija (DoC)

Direktīva par atjaunīgu enerģiju 2014/53/ES

Lai iegūtu atbilstības deklarācijas eksemplāru, lūdzu, nosūtiet rakstisku pieprasījumu, norādot informāciju par izstrādājumu un tā modeļa numuru, uz kādu no šīm adresēm:

[email protected]

vai

Compliance Department
Kingston Technology/Digital Europe Co LLP
Kingston Court
Brooklands Close
Sunbury on Thames
Middlesex
TW16 7EP
Lielbritānija

For information about how COVID-19 has affected our business operations, click here.

Keep in touch! Sign up to our emails for Kingston news and more.