Декларация за гаранция от Kingston Limited

Пълната информация за гаранциите на Kingston е посочена по-долу. Можете да отидете директно на желания от вас раздел, като изберете съответната тема от списъка по-долу:

Kingston гарантира на първоначалния краен потребител, че продуктите нямат никакви дефекти в използваните материали и изработката, съгласно по-долу описаните общи условия. В съответствие с долуизброените условия и ограничения, Kingston, по свой избор, ще поправи или замени свои продукти, които са доказано дефектни поради неправилна изработка или материали. Поправените или новите продукти за смяна ще се предоставят от Kingston в замяна на дефектните и ще бъдат или нови, или пре-сертифицирани за употреба. Всички пре-сертифицирани продукти са изпробвани, за да се гарантира, че функционално са еквивалентни на нови продукти. Ако Kingston не може да поправи или замени продукта, фирмата ще възстанови или кредитира равностойността на продукта към момента, в който е направен иск по гаранцията. Трябва да се предоставят доказателства за покупката, показващи оригиналната дата и място на покупката, както и описанието на продукта и цената.

Настоящата ограничена гаранция не включва повреди на продукта, нанесени в резултат на неправилно инсталиране, инцидент, злоупотреба, неправилна употреба, природно бедствие, недостатъчно или прекомерно захранване, неподходящи механични или екологични условия, както и неупълномощено разглобяване, ремонт или промяна. Настоящата ограничена гаранция не е валидна, ако: (i) продуктът не е бил използван в съответствие с придружаващите го инструкции или (ii) продуктът не е бил използван по предназначение.

Настоящата ограничена гаранция също така не се отнася за продукти, чиято оригинална идентификационна информация е частично или напълно променена, или изтрита, продукти, които са неправилно или неподходящо опаковани, продукти, продадени като втора ръка, или продукти, които са препродадени в разрез с наредбите за износ на САЩ и други приложими наредби.

Настоящата ограничена гаранция включва единствено ремонт, замяна, възстановяване или кредитиране на равностойността за дефектни продукти на Kingston съгласно по-горните условия. Kingston не носи отговорност и не поема гаранции по отношение на повреди или загуба от каквото и да е естество вследствие загуба, повреда или унищожаване на съдържание или данни, включително и по отношение на разходите, свързани с установяването на причината на проблема, или смяната, ремонта и инсталирането на продукти на Kingston. Настоящата гаранция не се отнася за софтуер на трети страни, включително оборудване или съхранени данни. По тази причина Kingston не поема отговорност в случай на пряка или последваща щета или повреда вследствие използването на софтуер на трети страни, оборудване или съхранени данни. В случай на рекламация, единственото и максимално задължение на Kingston е да поправи или подмени хардуера или да изплати възстановяване по собствено усмотрение на Kingston.

Срок на гаранцията

Доживотна гаранция на продукта:**

Следните продукти на Kingston имат гаранция за целия срок на потребление:

Модулите на паметта включват ValueRAM®, HyperX®, сървър праймър,Краткосрочна памет и специфична за системата Kingston памет; карти с флаш памет (напр. Secure Digital, Secure Digital HC и XC, CompactFlash, MultiMediaCard, SmartMedia с изключение на microSD карти Industrial Temp, microSD карта с висока издръжливост (SDCE) и Bali microSDHC Class 10 UHS-1) и адаптери за флаш карти.

Петгодишна гаранция:

Следните продукти на Kingston имат гаранция за срок от пет години от датата на покупка от първоначалния краен потребител: USB DataTraveler® устройства (с изключение на работното пространство на DataTraveler®), Дизайнерски клиентски устройства DRAM (“CBD”), IronKey® USB устройства и SSDNow® KC100 (Твърди устройства) и Industrial Temp microSD карти.

Петгодишна гаранция на SSD:

Следните продукти на Kingston са обхванати от тази гаранция, въз основа на това, кое от следните събития настъпва първо: (i) пет (5) години от датата на закупуване от първоначалния краен потребител; (ii) когато използването на SATA SSD, измерено с прилагането на Kingston от атрибут SMART 231, обозначен като „SSD Wear Indicator“, достига нормализираната стойност от единица (1), както е посочено от SSD мениджъра на Kingston („KSM“), или (iii) когато използването на NVME SSD, както е посочено от прилагането на Kingston на атрибута Health „Използван процент” , достига или надвишава нормализираната стойност от сто (100), както е посочено от KSM.

KSM е посочен в листа с данни за продуктите и е достъпен чрез уебсайта на Kingston на адрес www.kingston.com/SSDmanager. За SATA SSD дисковете нов неизползван продукт ще покаже стойност на индикатора за износване сто (100), докато продукт, който е достигнал гаранционния си лимит, ще покаже стойност на индикатора за износване единица (1) За NVMe SSD, нов неизползван продукт ще покаже използваната стойност в проценти 0, докато продуктът, който достигне ограничението за гаранция ще покаже използваната стойност в процент, по-голям или равен на сто (100).

Моля, вижте следната таблица за гаранция за SSD за специфична информация за гаранцията за продукта:

5-годишна таблица за условна гаранция (SATA SSD)
Серия на устройствотоНомер на частта
DC500 SEDC500xxx
DC400 SEDC400S37xxx
DC450R SEDC450Rxxx
KC400 SKC400S37xxx
KC600 SKC600xxx
M.2 SATA G2 SM2280S3G2xxx
UV500 SUV500xxx
5-годишна таблица за условна гаранция (NVME SSD)
Серия на устройствотоНомер на частта
A1000 SA1000M8xxx
DC1000B SEDC1000BMBxxx
DCP1000* SEDC1000Hxxx*
KC1000 SKC1000xxx
KC2000 SKC2000xxx
DC1000M SEDC1000Mxxx

Тригодишна гаранция:

Следните продукти на Kingston имат гаранция за срок от три години от датата на покупка от първоначалния краен потребител: Data Traveler 2000 и тези, които избират SSDS, както е посочено в следната таблица:

Таблица за три годишна гаранция (SATA SSD)
Серия на устройствотоНомер на частта
E50 SE50S37xxx
E100 SE100S37xxx
Hyper X Fury SHFxxx
Hyper X Predator SHPM2280P2xxx
Hyper X Savage SHSS37Axxx
KC300 SKC300S37Axxx
KC310 SKC310S37Axxx
KC380 SKC380S3xxx
M.2 SATA SM2280S3xxx
MS200 MS200S3xxx
V300 SV300S37Axxx
V310 SV310S3xxx

Тригодишна условна гаранция на SSD:

Следните продукти на Kingston са обхванати от тази гаранция, въз основа на това, кое от следните събития настъпва първо: (i) три години от датата на закупуване от първоначалния краен потребител; (ii) когато използването на SATA SSD, измерено с прилагането на Kingston от атрибут SMART 231, обозначен като „SSD Wear Indicator“, достига нормализираната стойност от единица (1), както е посочено от SSD мениджъра на Kingston („KSM“), или (iii) когато използването на NVME SSD, както е посочено от прилагането на Kingston на атрибута Health „Използван процент” , достига или надвишава нормализираната стойност от сто (100), както е посочено от KSM.

KSM е посочен в листа с данни за продуктите и е достъпен чрез уебсайта на Kingston на адрес www.kingston.com/SSDmanager. За SATA SSD дисковете нов неизползван продукт ще покаже стойността на индикатора за износване сто (100), докато продуктът, който е достигнал гаранционния си лимит, ще показва стойност на индикатора за износване единица (1). За NVMe SSD дисковете нов неизползван продукт ще покаже стойност на използвания процент 0, докато продуктът, който достигне гаранционния си лимит, ще показва стойността на използвания процент, по-голяма или равна на сто (100).

Моля, вижте следната таблица за гаранция за SSD за специфична информация за гаранцията за продукта:

Таблица за 3-годишна условна гаранция (SATA SSD)
Серия на устройствотоНомер на частта
A400 SA400S37xxx
Hyper X Fury RGB SHFR200xxx
Q500 SQ500S37xxx
UV300 SUV300S37Axxx
UV400 SUV400S37xxx

Двугодишна гаранция:

Следните продукти на Kingston имат гаранция за срок от две години от датата на покупка от първоначалния краен потребител: SSDNow® S200 / 30GB, SSDNow® SMS200 / 30GB, DataTraveler® работно пространство, DataTraveler® Bolt Duo, MobileLite® Wireless - Gen 3, MobileLite® Wireless - Gen 2, MobileLite® Reader, microSD Reader, microSD карта с висока издръжливост (SDCE), Облачни слушалки HyperX™ (без всякакви безплатни промоционални артикули, включени в пакета), подложки за мишка HyperX™ Nucleum™ клавиатури HyperX™ HyperX™ мишки, ChargePlay™ Duo и продукти по програмата за персонализиране на Kingston. Цената на продукти, обозначени с емблемата на „Kingston Customization Program“, може да бъде кредитирана или възстановена в рамките на двугодишния гаранционен срок. В определени случаи Kingston може, по свое усмотрение, да подмени дефектни продукти, заявени чрез Kingston Customization Program, с функционално еквивалентни продукти.

Едногодишна гаранция:

Следните продукти на Kingston имат гаранция за срок от една година от датата на покупка от първоначалния краен потребител: MobileLite® Wireless - Gen 1, Комплект аксесоари за DataTraveler®, Wi-Drive®, TravelLite® SD / MMC четец, Bali microSDHC клас 10 UHS-1. , HyperX Orbit серии слушалки и HyperX™ вентилатор.

Шестмесечна гаранция:

Следните продукти на Kingston имат гаранция за срок от шест месеца от датата на покупка от първоначалния краен потребител: Аксесоари за слушалки HyperX™ Cloud, Core и Cloud II, състоящи се от подвижни микрофони, ушни чашки, контролни кутии, двойни 3.5 мм удължителни кабели, удължителни кабели за компютър, кабели за разделяне на слушалки, адаптери за слушалки за самолет и мрежести чанти за носене.

Деветдесетдневна гаранция:

Следните продукти на Kingston имат гаранция за срок от деветдесет дена от датата на покупка от първоначалния краен потребител: Сертифицирани слушалки HyperX™.

В случай, че даден продукт бъде спрян от производство, Kingston по свое усмотрение ремонтира продукта, предлага да го замени със сходен продукт или ще осигури възстановяване при по-ниската от покупната цена или текущата стойност на продукта.

Ремонтираните или заменени продукти ще продължат да бъдат обхванати от тази ограничена гаранция за остатъка от първоначалния гаранционен срок или деветдесет (90) дни, което от двете е по-дълго.

Настоящата ограничена гаранция се отнася единствено за първоначалния краен потребител и е предмет на описаните тук условия и изисквания. Настоящата ограничена гаранция не може да се прехвърля на трети лица. Когато продукти са закупени като част от комплект, за да важи гаранцията, целият комплект трябва да бъде върнат в неговата цялост.

Безплатна техническа поддръжка

Ако имате затруднения при инсталиране или последваща употреба на продукт на Kingston, можете да се свържете с отдела за техническа поддръжка на фирмата преди да пристъпите към сервизно обслужване.

За поддръжка по интернет посетете страницата kingston.com/support.

Kingston предлага на своите клиенти безплатна техническа поддръжка на английски език в цял свят.

САЩ и Канада:

Телефонният номер на отдела за техническа поддръжка на Kingston за САЩ и Канада е:
+1 (714) 435-2639 или безплатно на: +1 (800) 435-0640.

Европа, Близкия изток и Африка:

Телефонният номер на отдела за техническа поддръжка на Kingston за Европа, Близкия изток и Африка, с изключение на държави, упоменати другаде, е +44 (0) 1932 738888. Телефонни номера на национални тарифи можете да намерите на адрес www.kingston.com/en/company/contacts.

Азия:

За номер за техническа поддръжка в Азия, моля, посетете уеб страниците по-долу:
За продукти Kingston посетете страницата https://www.kingston.com/en/support
За продукти HyperX product посетете страницата https://www.hyperxgaming.com/en/support

Русия, Беларус:

Свържете се с техническата поддръжка на Kingston за Русия: [email protected] или безплатен номер за Руската федерация, 8 (800) 700-1350.

Украйна:

Свържете се с техническата поддръжка на Kingston за Украйна: [email protected]

Държави Централна Азия и Кавказ и Молдова:

Свържете се с техническата поддръжка Kingston за страни от ОНД: [email protected]

Процедури и условия за гаранционен иска

За да получите гаранционно обслужване, е необходимо да върнете дефектния продукт там, откъдето сте го закупили, или на упълномощения от Kingston дилър или дистрибутор, от когото сте закупили продукта. Консултирайте се с условията за връщане на продукта преди да го върнете. Обикновено е необходимо да приложите идентификационна информация за продукта като номер на модела или сериен номер (ако има такъв) и подробно описание на проблема. Ще трябва да представите доказателство за покупка. Всички върнати части или продукти, ако бъдат заменени или възстановени, ще станат собственост на Kingston при получаване. Транспортните разходи за ремонтирания или сменения продукт са за сметка на Kingston. До степента, разрешена от приложимите закони, продуктите, които не са внесени или продадени чрез оторизирани дилъри или дистрибутори на Kingston, не са обхванати от тази гаранция и Kingston може да избере да поправи или замени вашия продукт срещу заплащане. Това е за да се гарантира сертифицирането на качеството. Моля, свържете се с дилъра, от когото сте закупили такива продукти, за налична гаранция.

САЩ:

Ако се намирате в САЩ, е необходимо да върнете продукта директно в сервизния център на Kingston, след като получите оторизиращ номер за връщане на стока („RMA“) от Kingston. RMA номер се получава, като посетите kingston.com/us/support или се обадите на Kingston връзка с клиенти на +1 (714) 438-1810 или +1 (800) 337-3719. За връщане на продукти от паметта на ValueRAM, моля, свържете се с техническа поддръжка на +1 (800) 435-0640 за RMA услуга и поддръжка.

След като получите номер за връщане от Kingston, е необходимо в рамките на тридесет (30) дни да изпратите продукта на следния адрес: Kingston Technology Company, Inc., Customer Service, 17665-A Newhope Street, Fountain Valley, CA 92708 USA. Разходите за застраховка и транспорт на продуктите, които връщате, са за ваша сметка. Изпратените до сервиза продукти следва да са опаковани подходящо с оглед предотвратяване на евентуални повреди по време на транспортирането. Оторизиращият номер за връщане на стока от Kingston трябва да бъде изписан на видно място върху опаковката. Ако изпратите продукта си в сервизния център, без RMA номерът да е показан на външната страна на пакета, той ще ви бъде върнат без отваряне.

Европа, Близкия изток и Африка:

Ако се намирате в Европа, Близкия изток и Африка и не можете да върнете продукта там, откъдето сте го закупили, или на упълномощен от Kingston дилър или дистрибутор, можете да изпратите продукта директно в сервиз на Kingston, след като получите оторизиращ номер за връщане на стока („RMA“) от Kingston. Оторизиращият номер можете да получите на адрес kingston.com/en/support. В някои случаи е необходимо да представите доказателство за покупка.

След като получите оторизиращ номер за връщане на стока от Kingston, е необходимо в рамките на тридесет (30) дни да изпратите продукта на следния адрес: Kingston Technology Europe Co LLP, Kingston Court, Brooklands Close, Sunbury on Thames, Middlesex, TW16 7EP, U.K. Разходите за застраховка и транспорт на продуктите, които връщате, са за ваша сметка. Продуктите следва да са с подходяща опаковка с оглед предотвратяване на евентуални повреди при транспорт. Оторизиращият номер за връщане на стока от Kingston трябва да бъде изписан на видно място върху опаковката. Ако оторизиращият номер за връщане на стока не се вижда върху опаковката, продуктът ще ви бъде върнат неотворен.

Азия:

Ако се намирате в Азия, вижте за съответния регион. В Тайван можете или да върнете дефектен продукт на нашия местен дистрибутор или сервизен център, или да попълните процедура за искане онлайн. Посетете страницата https://www.kingston.com/tw/support/tw-rma-apply, за да продължите. Ако се намирате в Китай, номер може да получите от упълномощен дистрибутор или сервиз. За списък на сервизните центрове в Китай, моля вижте на https://www.kingston.com/cn/support/china/center.

След като получите RMA номер от Kingston, трябва в рамките на три (3) дни да изпратите продукта на Kingston Technology Far East Corp., 4F., No. 8, Kedung 3rd Road, Chunan, Miaoli, Taiwan 35053, R.O.C. Разходите за застраховка и транспорт на продукта, който връщате, са за ваша сметка. Изпратените до сервиза продукти следва да са опаковани подходящо с оглед предотвратяване на евентуални повреди по време на транспортирането. Оторизиращият номер за връщане на стока от Kingston трябва да бъде изписан на видно място върху опаковката. Ако изпратите продукта си в сервизния център, без RMA номерът да е показан на външната страна на пакета, той ще ви бъде върнат без отваряне.

Във всички други азиатски страни, моля, свържете се с местния дистрибутор или дилър, за да уредите разрешение за връщане на материали („RMA“).

ОТКАЗ ОТ ПРАВА

В СТЕПЕНТА, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМИТЕ ЗАКОНИ, ГОРЕУПОМЕНАТОТО ПРЕДСТАВЛЯВА ПЪЛНАТА ГАРАНЦИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРОДУКТИ НА KINGSTON И ИМА ПРИОРИТЕТ НАД ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ УСТНИ ИЛИ ПИСМЕНИ ГАРАНЦИИ И ДЕКЛАРАЦИИ. ОСВЕН АКО НЕ Е ИЗРИЧНО УПОМЕНАТО ПО-ГОРЕ, НЕ СЕ ПРЕДЛАГАТ НИКАКВИ ДРУГИ ГАРАНЦИИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРОДУКТИ НА KINGSTON И KINGSTON ИЗРИЧНО ОТХВЪРЛЯ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ, КОИТО НЕ СА УПОМЕНАТИ В НАСТОЯЩОТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО И В СТЕПЕНТА, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМИТЕ ЗАКОНИ, ГАРАНЦИИ, ПРОИЗХОЖДАЩИ ОТ НАЦИОНАЛНИ, ДЪРЖАВНИ, ПРОВИНЦИАЛНИ ИЛИ МЕСТНИ ЗАКОНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА НЕНАРУШЕНИЕ, ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, СА ОГРАНИЧЕНИ В УПОМЕНАТИТЕ ПО-ГОРЕ СРОКОВЕ. В НЯКОИ ЩАТИ И ДРУГИ ЮРИСДИКЦИИ НЕ Е ПОЗВОЛЕНО ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ НА СРОКА НА ТАКИВА, В КОЙТО СЛУЧАЙ ПО-ГОРНИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НЕ СА ВАЛИДНИ ЗА ВАС.

ПРОДУКТИТЕ НА KINGSTON НЕ МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ КАТО КРИТИЧНО ВАЖНИ КОМПОНЕНТИ В ЖИВОТОПОДДЪРЖАЩИ СИСТЕМИ ИЛИ В СЛУЧАИ, ПРИ КОИТО ЕВЕНТУАЛНА ПОВРЕДА ИЛИ ДЕФЕКТ В ПРОДУКТА БИ ДОВЕЛА ДО ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА ИЛИ СМЪРТ. KINGSTON НЯМА ДА БЪДЕ ОТГОВОРЕН ЗА СМЪРТТА НА ЛИЦЕ ИЛИ ВСЯКАКВО НАРАНЯВАНЕ ИЛИ УВРЕЖДАНЕТО НА ЛИЦА ИЛИ ВЕЩИ ОТ УПОТРЕБА НА ПРОДУКТИ, ИЗПОЛЗВАНИ ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО ОГРАНИЧЕНИ НЕ САМО ДО ВОЕННО ИЛИ СВЪРЗАНО С ВОЕННО ОБОРУДВАНЕ, ОБОРУДВАНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТА, СИСТЕМИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА БЕДСТВИЯ И МЕДИЦИНСКО ИЛИ ЛЕКАРСТВЕНО ОБОРУДВАНЕ. ОБЩАТА ОТГОВОРНОСТ НА KINGSTON ПРИ ТОВА ИЛИ НЯКОЯ ДРУГА ГАРАНЦИЯ, ИЗРАЗЕНА ИЛИ РЕАЛИЗИРАНА, Е ОГРАНИЧЕНО ДО РЕМОНТ, ЗАМЯНА ИЛИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ.

РЕМОНТЪТ, ЗАМЯНАТА ИЛИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ПЛАТЕНАТА СУМА ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЕДИНСТВЕНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ В СЛУЧАЙ НА НАРУШАВАНЕ НА ГАРАНЦИЯТА ИЛИ КОЯТО И ДА Е ДРУГА ПРАВНА РАМКА. В ПЪЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМИТЕ ЗАКОНИ, KINGSTON НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ КЪМ ЗАКУПИЛИЯ ПРОДУКТА ИЛИ КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ ПО ОТНОШЕНИЕ НА КАКВИТО И ДА Е ЩЕТИ, РАЗХОДИ, ЗАГУБЕНИ ДАННИ, ЗАГУБЕНИ СРЕДСТВА, ЗАГУБЕНИ СПЕСТЯВАНИЯ, ПРОПУСНАТИ ПЕЧАЛБИ ИЛИ ДРУГИ СЛУЧАЙНИ И ПРОИЗТИЧАЩИ ВРЕДИ ВСЛЕДСТВИЕ ПОКУПКАТА, ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪОТВЕТНИЯ ПРОДУКТ НА KINGSTON, ВКЛЮЧИТЕЛНО И В СЛУЧАЙ, ЧЕ KINGSTON Е БИЛА УВЕДОМЕНА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА. В НЯКОИ ЩАТИ И ДРУГИ ЮРИСДИКЦИИ НЕ Е ПОЗВОЛЕНО ИЗКЛЮЧВАНЕТО ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕТО НА СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ВРЕДИ, В КОЙТО СЛУЧАЙ ГОРЕУПОМЕНАТИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ НЕ СА ВАЛИДНИ ЗА ВАС.

НАСТОЯЩАТА ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ ВИ ДАВА КОНКРЕТНИ ЗАКОНОВИ ПРАВА, КАТО ОСВЕН ТЯХ ВИЕ МОЖЕ ДА ИМАТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ЩАТА ИЛИ ЮРИСДИКЦИЯТА, В КОЯТО СЕ НАМИРАТЕ.

ЩО СЕ КАСАЕ ДО ГРАЖДАНИ НА ВЕЛИКОБРИТЯНИЯ ИЛИ ДЪРЖАВИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, АКО ПРОДУКТЪТ Е ЗАКУПЕН ОТ КРАЕН ПОТРЕБИТЕЛ С НЕТЪРГОВСКА ЦЕЛ, НАСТОЯЩАТА ГАРАНЦИЯ ПРЕДСТАВЛЯВА ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ТЕХНИТЕ ЗАКОНОВИ ПРАВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДЕФЕКТНИ ПРОДУКТИ. КОНСУЛТАЦИИ ЗА ВАШИТЕ ЗАКОНОВИ ПРАВА МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ МЕСТНИЯ ЦЕНТЪР ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ. НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ НЯМА ЗА ЦЕЛ ДА ОГРАНИЧИ ИЛИ ОТМЕНИ ОТГОВОРНОСТТА НА KINGSTON В СЛУЧАЙ НА СМЪРТ ИЛИ НАРАНЯВАНЕ ВСЛЕДСТВИЕ НЕБРЕЖНО ОТНОШЕНИЕ ИЛИ НЕВЕРНИ ДЕКЛАРАЦИИ.

Настоящата гаранция се предоставя от:

Kingston Technology Company, Inc.
17600 Newhope Street
Fountain Valley, CA 92708
САЩ

Вградени и DRAM компонентни продукти

Моля запознайте се с гаранционните декларации за Вградени и DRAMкомпоненти

Потребители в Австралия:

PМоля, вижте Декларацията за ограничена гаранция на Kingston за гаранционна информация за Австралия.

Последна актуализация: 05/2020

Предишни гаранции

03/2012 - 05/2013
05/2013 - 02/2018
02/2018 - 10/2019
10/2019 - 05/2020

For information about how COVID-19 has affected our business operations, click here.

Keep in touch! Sign up to our emails for Kingston news and more.