„Kingston Limited“ garantijos pareiškimas

Toliau pateikiama išsami informacija apie „Kingston“ garantijas. Galite iš karto atsiverti jums rūpimą skyrių – jums tereikia pasirinkti reikiamą temą iš toliau pateikto sąrašo:

Laikantis šiame dokumente nurodytų sąlygų ir nuostatų, bendrovė „Kingston“ pirmam galutiniam naudotojui užtikrina, kad jos produktai pagaminti be medžiagų ir gamybos defektų. Atsižvelgdama į toliau nustatytas sąlygas ir apribojimus bendrovė „Kingston“ savo nuožiūra suremontuoja arba pakeičia bet kokią savo produktų dalį, jeigu įrodoma, kad jie turi defektų dėl netinkamos gamybos ar medžiagų. Suremontuotus ar pakeistus produktus bendrovė „Kingston“ pateikia mainų pagrindu ir jie bus nauji arba iš naujo patvirtinti. Visi iš naujo patvirtinti produktai yra išbandomi siekiant užtikrinti, kad jų veikimas atitiktų naujų produktų funkcijas. Jeigu bendrovė „Kingston“ negali suremontuoti ar pakeisti produkto, ji grąžina pinigus ar perveda pinigų sumą į sąskaitos kreditą, atsižvelgdama į esamą produkto vertę, kai pateikiama paraiška pasinaudoti garantijos sąlygomis, ar į produkto pirkimo kainą (naudojama mažesnioji vertė). Turi būti pateiktas pirkimo įrodymas, kuriame būtų nurodyta pirminė pirkimo data ir vieta, taip pat produkto aprašymas ir kaina.

Ši ribotos trukmės garantija netaikoma jokiam šio produkto pažeidimui, kuris atsirado netinkamai sumontavus produktą, įvykus nelaimingam atsitikimui, neapdairiai naudojant produktą, jį naudojant ne pagal reikalavimus, įvykus stichinei nelaimei, neužtikrinus reikiamo elektros energijos tiekimo ar tiekiamai elektros energijai neatitinkant kokybės reikalavimų, produktą naudojant neįprastomis aplinkos ar mechaninio poveikio sąlygomis arba neįgaliotam asmeniui atlikus produkto išmontavimą, remontą ar modifikavimą. Ši ribotos trukmės garantija netaikoma, jei: (i) produktas buvo naudojamas ne pagal pridėtas instrukcijas, arba (ii) produktas buvo naudojamas ne pagal paskirtį.

Ši ribotos trukmės garantija taip pat netaikoma produktui, kurio originali atpažinties informacija pakeista, ištrinta ar pašalinta ir kuris buvo netinkamai tvarkomas ar supakuotas, buvo parduotas kaip naudotas produktas arba kuris pakartotinai parduotas pažeidžiant JAV ar kitas galiojančias eksporto taisykles.

Ši riboto galiojimo garantija taikoma tik remontuojant defektų turinčius bendrovės „Kingston“ produktus, juos keičiant, grąžinant už juos pinigus ar pervedant pinigų sumą į sąskaitos kreditą (kaip nurodyta pirmiau). Bendrovė „Kingston“ pagal garantiją neatsako už bet kokią žalą ar nuostolius ir neatlygina žalos ar nuostolių, kurie patirti pametus, pažeidus ar sugadinus turinį ar duomenis, arba neatlygina bet kokių išlaidų, patirtų nustatant sistemos trikčių priežastį ar šalinant „Kingston“ produktus, atliekant jų techninę priežiūrą arba juos sumontuojant. Ši garantija netaikoma trečiosios šalies programinei įrangai, prijungtai įrangai ar įrašytiems duomenims. Todėl bendrovė „Kingston“ neprisiima atsakomybės už jokią faktiškai ar dėl pasekmių prarastą ar pažeistą trečiajai šaliai priskirtiną programinę įrangą, prijungtą įrangą ar įrašytus duomenis. Pretenzijos atveju vienintelis ir didžiausias „Kingston“ įsipareigojimas yra, „Kingston“ nuožiūra, taisyti ar pakeisti aparatinę įrangą arba grąžinti pinigus.

Garantijos galiojimo trukmė

Visos naudojimo trukmės garantija: **

Produkto naudojimo trukmės garantija taikoma toliau nurodytiems „Kingston“ produktams.

Atminties moduliai:

 • „ValueRAM®“
 • „HyperX®“
 • „Kingston FURY“™
 • „Server Premier“
 • „Retail Memory“
 • Konkrečiai sistemai pritaikyta „Kingston“ atmintis

„Flash“ atminties kortelės:

 • „Secure Digital“
 • „Secure Digital“ HC ir XC
 • „CompactFlash“
 • „MultiMediaCard“
 • „SmartMedia“, išskyrus „Industrial Temp microSD“ korteles
 • „Flash“ adapteriai

Penkerių metų garantija:

Toliau išdėstyta garantija šiems „Kingston“ gaminiams taikoma penkerius metus nuo tos dienos, kai gaminį įsigijo pirmasis galutinis naudotojas:

 • „USB DataTraveler®“ atmintinėms (išskyrus „DataTraveler 2000“)
 • „Design-In Client“ DRAM (CBD)
 • „IronKey®“| USB atmintinėms
 • „Industrial Temp microSD“ kortelė (SDCIT)

Penkerių metų sąlyginė SSD garantija:

ši garantija taikoma toliau pateiktiems „Kingston“ produktams, atsižvelgiant į tai, kuris iš šių įvykių įvyksta anksčiau: (i) penkerius (5) metus nuo datos, kai produktą įsigijo pirmas galutinis naudotojas; (ii) kai SATA SSD naudojimas, matuotas „Kingston“ bendrovei įgyvendinant 231 IŠMANUMO požymį, pažymėtą „SSD nusidėvėjimo indikatoriumi“, pasiekia norminę vieneto (1) vertę, nurodytą „Kingston“ SSD tvarkyklėje („KSM“), arba (iii) kai NVME SSD naudojimas, kaip nurodoma „Kingston“ bendrovei įgyvendinant sveikatingumo požymį „Išnaudota procentais“, pasiekia arba viršija norminę šimto (100) vertę, nurodytą KSM.

KSM yra nurodytas produktų duomenų lapuose ir yra prieinama „Kingston“ svetainėje adresu www.kingston.com/SSDmanager. SATA SSD diskams naujas nenaudotas produktas parodys šimto (100) nusidėvėjimo indikatoriaus vertę, tuo tarpu produkto, kurio garantinė riba pasiekta, nusidėvėjimo indikatoriaus reikšmė bus vienas (1) NVMe SSD diskams naujas nenaudotas produktas parodys 0 vertę Išnaudota procentais, tuo tarpu produkto, kurio garantinė riba pasiekta, vertė Išnaudota procentais bus didesnė arba lygi šimtui (100).

Konkretaus produkto garantijos informacijos ieškokite šioje SSD garantijų lentelėje:

5-ių metų sąlyginės garantijos lentelė (SATA SSD)
Diskų grupėDalies numeris
DC500 SEDC500xxx
DC400 SEDC400S37xxx
DC450R SEDC450Rxxx
KC400 SKC400S37xxx
KC600 SKC600xxx
M.2 SATA G2 SM2280S3G2xxx
UV500 SUV500xxx
5-ių metų sąlyginės garantijos lentelė (NVME SSD)
Diskų grupėDalies numeris
A1000 SA1000M8xxx
DC1000B SEDC1000BMBxxx
DCP1000* SEDC1000Hxxx*
KC1000 SKC1000xxx
KC2000 SKC2000xxx
DC1000M SEDC1000Mxxx
DC1500M SEDC1500Mxxx
KC2500 SKC2500xxx
A2000 SA2000M8xxx
KC3000 SKC3000xxxx
Kingston Fury Renegade SFYRxxxx
5-ių metų sąlyginės garantijos lentelė (Išorinis SSD diskas)
XS2000 SXS2000xxxx

Trejų metų garantija:

Toliau išdėstyta garantija šiems „Kingston“ gaminiams taikoma trejus metus nuo tos dienos, kai gaminį įsigijo pirmasis galutinis naudotojas:

 • „DataTraveler 2000“
 • „High Endurance microSD“ kortelėms (SDCE)
 • „Industrial MicroSD“ kortelė (SDCIT2)
 • „DataTraveler microDuo3 G2“ (DTDUO3G2) ir pasirinktiems SSD, kaip nurodyta šioje lentelėje:
trejų metų garantijos lentelė (SATA SSD)
Diskų grupėDalies numeris
HyperX Savage SHSS37Axxx

Trejų metų sąlyginė SSD garantija:

ši garantija taikoma toliau pateiktiems „Kingston“ produktams, atsižvelgiant į tai, kuris iš šių įvykių įvyksta anksčiau: (i) trejus metus nuo datos, kai produktą įsigijo pirmas galutinis naudotojas; (ii) kai SATA SSD naudojimas, matuotas „Kingston“ bendrovei įgyvendinant 231 IŠMANUMO požymį, pažymėtą „SSD nusidėvėjimo indikatoriumi“, pasiekia norminę vieneto (1) vertę, nurodytą „Kingston“ SSD tvarkyklėje („KSM“), arba (iii) kai NVME SSD naudojimas, kaip nustatyta „Kingston“ bendrovei įgyvendinant sveikatingumo požymį „Išnaudota procentais“, pasiekia arba viršija norminę šimto (100) vertę, nurodytą KSM.

KSM yra nurodytas konkretaus produkto duomenų lape ir yra prieinama „Kingston“ svetainėje adresu www.kingston.com/SSDmanager. SATA SSD diskams naujas nenaudotas produktas parodys šimto (100) nusidėvėjimo indikatoriaus vertę, tuo tarpu produkto, kurio garantinė riba pasiekta, nusidėvėjimo indikatoriaus reikšmė bus vienas (1). NVMe SSD diskams naujas nenaudotas produktas parodys 0 vertę Išnaudota procentais, tuo tarpu produkto, kurio garantinė riba pasiekta, vertė Išnaudota procentais bus didesnė arba lygi šimtui (100).

Konkretaus produkto garantijos informacijos ieškokite šioje SSD garantijų lentelėje:

Trejų metų sąlyginės garantijos lentelė (SATA SSD)
Diskų grupėDalies numeris
A400 SA400S37xxx
HyperX FURY RGB SHFR200xxx
Q500 SQ500S37xxx
UV400 SUV400S37xxx
HyperX Savage EXO SHSX100xxx
Trejų metų sąlyginės garantijos lentelė (NVMe SSD)
NV1 SNVSxxx

Dvejų metų garantija:

Toliau išdėstyta garantija šiems „Kingston“ gaminiams taikoma dvejus metus nuo tos dienos, kai gaminį įsigijo pirmasis galutinis naudotojas:

 • „DataTraveler® Bolt Duo“
 • „MobileLite® Wireless“, 3 kartos
 • „MobileLite® Wireless“, 2 kartos
 • „MobileLite®“ skaitytuvam
 • „microSD“ skaitytuvams
 • „Nucleum“
 • „Workflow“ stotis ir „Workflow“ skaitytuvai
 • Produktai, siūlomi pagal „Kingston“ pritaikymo programą. „Kingston“ pritaikymo programos produktų garantija ribojama kreditu arba lėšų grąžinimu per dvejų metų garantinį laikotarpį. Kai kuriais atvejais brokuotus gaminius, užsakytus pagal „Kingston“ pritaikymo programą, „Kingston“ savo nuožiūra gali nuspręsti pakeisti funkciniu požiūriu lygiaverčiais gaminiais.

Vienų metų garantija:

Toliau išdėstyta garantija šiems „Kingston“ gaminiams taikoma vienus metus nuo tos dienos, kai gaminį įsigijo pirmasis galutinis naudotojas:

 • „MobileLite® Wireless“, 1 kartos
 • „DataTraveler®“ priedų rinkiniui
 • „Wi-Drive®“
 • „TravelLite®“
 • SD/MMC skaitytuvui
 • „Bali microSDHC“, 10 klasės UHS-1

Nutraukus produkto gamybą, „Kingston“ savo nuožiūra, arba taiso produktą, pasiūlo jį pakeisti panašiu produktu, arba grąžina pinigus – mažesnę nei pirkimo kainą arba dabartinę produkto vertę.

Pataisytiems ar pakeistiems produktams toliau galioja ši ribotos trukmės garantija iki pradinio garantinio laikotarpio pabaigos arba devyniasdešimt (90) dienų, atsižvelgiant į tai, kuri aplinkybė trunka ilgiau.

Ši ribotos trukmės garantija taikoma tik pirmam galutiniam naudotojui ir jai taikomos čia aprašytos sąlygos ir reikalavimai. Ši ribotos galiojimo trukmės garantija nėra perduodama. Jei produktai yra įsigyjami kaip rinkinio dalis, norint, kad galiotų garantijos sąlygos, rinkinį reikia grąžinti visą.

Nemokama techninė pagalba

Jeigu montuojant ar vėliau naudojant bendrovės „Kingston“ produktus jums kyla sunkumų, prieš imdamiesi atlikti sistemos techninę priežiūrą galite susisiekti su „Kingston“ techninės pagalbos skyriumi.

Norėdami gauti pagalbos internetu, apsilankykite kingston.com/support.

Be to, bendrovė „Kingston“ savo klientams visame pasaulyje teikia nemokamą techninę pagalbą anglų kalba.

Jungtinės Valstijos ir Kanada

Su „Kingston“ techninės pagalbos skyriumi Jungtinėse Valstijose ir Kanadoje galima susisiekti skambinant šiuo telefonu:
+1 (714) 435-2639 arba nemokamu numeriu: +1 (800) 435-0640.

Europa, Vidurio Rytai ir Afrika

Su „Kingston“ techninės pagalbos skyriumi Europoje, Vidurio Rytuose ir Afrikoje, išskyrus kitur išvardytas šalis, galima susisiekti skambinant telefono numeriu +44 (0) 1932 738888; arba jeigu norite susižinoti nacionalinius telefono numerius, žr. www.kingston.com/en/company/contacts.

Azija

Norėdami sužinoti techninės pagalbos kontaktinį numerį Azijoje, apsilankykite toliau pateiktuose tinklalapiuose:
Dėl „Kingston“ produkto apsilankykite https://www.kingston.com/en/support

Rusija, Baltarusija:

Susisiekite su „Kingston“ technine pagalba Rusijoje: [email protected] arba nemokamu telefono numeriu Rusijos Federacijoje, 8 (800) 700-1350.

Ukraina:

Susisiekite su „Kingston“ technine pagalba Ukrainoje: [email protected]

Vidurinės Azijos ir Kaukazo šalys, Moldavija:

Susisiekite su „Kingston“ technine pagalba NVS šalyse: [email protected]

Prašymo naudotis garantijos sąlygomis pateikimo tvarka ir reikalavimai

Norėdami pasinaudoti garantijos sąlygomis, defektų turintį produktą galite grąžinti į jo pradinio pirkimo vietą arba įgaliotajam „Kingston“ prekybos atstovui ar platintojui, iš kurio pirkote „Kingston“ produktą. Prieš grąžindami produktą patvirtinkite jo grąžinimo politikos sąlygas. Paprastai turite nurodyti produkto atpažinties informaciją, įskaitant modelio ir serijos numerį (jeigu taikoma) ir išsamiai aprašyti patiriamą problemą. Turėsite pateikti pirkimo įrodymą. Visos grąžintos dalys ar produktai, keitimo ar pinigų grąžinimo atveju, gavus taps „Kingston“ nuosavybe. Suremontuoto ar pakeisto produkto siuntimą apmoka bendrovė „Kingston“. Tiek, kiek tai leidžiama laikantis galiojančių įstatymų, ši garantija netaikoma produktams, kurie nėra importuojami ar parduodami per įgaliotus „Kingston“ pardavėjus ar platintojus, todėl „Kingston“ gali nuspręsti netaisyti ar nekeisti jūsų produkto nemokamai. Taip siekiama užtikrinti kokybės sertifikavimą. Norėdami gauti garantiją, susisiekite su pardavėju, iš kurio pirkote tokius produktus.

Jungtinės Valstijos

Jungtinėse Valstijose produktą galite grąžinti tiesiogiai „Kingston“ techninės priežiūros centrui, tačiau pirmiau iš bendrovės „Kingston“ turite gauti Grąžinamų prekių leidimo (angl. Return Material Authorization – RMA) numerį. RMA numerį gausite apsilankę adresu kingston.com/us/support arba skambindami „Kingston“ klientų aptarnavimo centrui numeriu +1 (714) 438-1810 arba +1 (800) 337-3719. Norėdami grąžinti „ValueRAM“ atminties saugojimo produktus, susisiekite su techninės pagalbos centru numeriu +1 (800) 435-0640 dėl RMA paslaugų ir palaikymo.

Iš bendrovės „Kingston“ gavę RMA numerį, per trisdešimt (30) dienų produktą turite nusiųsti adresu „Kingston Technology Company, Inc.“, Customer Service, 17665-A Newhope Street, Fountain Valley, CA 92708 U.S.A. Jūs susimokate grąžinamų produktų draudimo ir gabenimo išlaidas. Techninės priežiūros centrui siunčiami produktai turi būti tinkamai įpakuoti, siekiant išvengti sugadinimo gabenant. „Kingston“ RMA numeris turi būti aiškiai matomas pakuotės išorėje. Jei siųsite produktą techninės priežiūros centrui be RMA numerio, aiškiai matomo ant pakuotės, jis bus grąžintas neatidarytas.

Europa, Vidurio Rytai ir Afrika

Europoje, Vidurio Rytuose ir Afrikoje, jeigu negalite grąžinti produkto jo pirkimo vietoje, įgaliotojam „Kingston“ prekybos atstovui ar platintojui, iš kurio pirkote produktą, galite produktą grąžinti tiesiogiai „Kingston“ techninės priežiūros centrui, tačiau pirmiau iš „Kingston“ turite gauti Grąžinamų prekių leidimą („RMA“). RMA numerį gausite apsilankę svetainėje kingston.com/en/support. Tam tikromis aplinkybėmis prašysime pateikti produkto pirkimo įrodymą.

Iš „Kingston“ gavę RMA numerį, per trisdešimt (30) dienų produktą turite nusiųsti adresu „Kingston Technology Europe Co LLP“, Kingston Court, Brooklands Close, Sunbury on Thames, Middlesex, TW16 7EP, U.K. Jūs susimokate grąžinamo (-ų) produkto (-ų) draudimo ir gabenimo išlaidas. Produktas (-ai) turi būti tinkamai supakuotas (-i), kad gabenant jis (jie) nebūtų pažeistas (-i). „Kingston“ RMA numeris turi būti aiškiai matomas pakuotės išorėje. Jeigu pakuotės nepaženklinate RMA numeriu, pakuotė grąžinama jos neatidarius.

Azija

Azijoje žr. jums tinkamą regioną. Taivane galite arba grąžinti nekokybišką produktą mūsų vietiniam platintojui ar aptarnavimo centrui, arba užpildyti paraiškos pateikimo internetu procedūrą. Paraišką teikite šiuo adresu https://www.kingston.com/tw/support/tw-rma-apply. Kinijoje RMA numerį galite gauti iš įgaliotojo platintojo ar įgaliotojo techninės priežiūros centro. Norėdami gauti paslaugų centrų Kinijoje sąrašą, apsilankykite adresu https://www.kingston.com/cn/support/china/center.

Iš bendrovės „Kingston“ gavę RMA numerį, per tris (3) dienas produktą turite nusiųsti adresu „Kingston Technology Far East Corp.“, 4F., No. 8, Kedung 3rd Road, Chunan, Miaoli, Taiwan 35053, R.O.C. Jūs susimokate grąžinamo produkto draudimo ir gabenimo išlaidas. Techninės priežiūros centrui siunčiami produktai turi būti tinkamai įpakuoti, siekiant išvengti sugadinimo gabenant. „Kingston“ RMA numeris turi būti aiškiai matomas pakuotės išorėje. Jei siųsite produktą techninės priežiūros centrui be RMA numerio, aiškiai matomo ant pakuotės, jis bus grąžintas neatidarytas.

Visose kitose Azijos šalyse susisiekite su vietiniu platintoju ar pardavėju, kad būtų parengtas Grąžinamų prekių leidimas (RMA).

TEISINĖS ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS

ATSIŽVELGIANT Į GALIOJANČIUS TEISĖS AKTUS, MINĖTOS NUOSTATOS SUDARO VISĄ BENDROVĖS „KINGSTON“ PRODUKTŲ GARANTIJĄ, KURIA KEIČIAMOS VISOS KITOS ŽODINĖS AR RAŠYTINĖS GARANTIJOS IR PAREIŠKIMAI. IŠSKYRUS AIŠKIAI PIRMIAU NUSTATYTUS ATVEJUS, „KINGSTON“ PRODUKTAMS JOKIOS KITOS GARANTIJOS NESUTEIKIAMOS IR BENDROVĖ „KINGSTON“ TIESIOGIAI ATMETA BET KOKIAS PIRMIAU NENURODYTAS GARANTIJAS, ĮSKAITANT, KIEK LEIDŽIA GALIOJNTYS TEISĖS AKTAI, BET KOKIĄ GARANTIJĄ, KURI GALI BŪTI NUSTATYTA PAGAL VALSTYBĖS, VALSTIJOS, PROVINCIJOS AR VIETINIO TEISĖS AKTO NUOSTATAS, ĮSKAITANT, TAČIAU NE VIEN TIK, BET KOKIĄ NUMANOMĄ SU KONKREČIU TIKSLU SUSIJUSIĄ GARANTIJĄ DĖL NEPAŽEIDIMO, TINKAMUMO PARDUOTI AR PRODUKTO BŪKLĖS. VISOMS NURODYTOMS AR NUMANOMOMS GARANTIJOMS TAIKOMI PIRMIAU NUSTATYTI LAIKOTARPIAI. TAM TIKROSE VALSTYBĖSE AR KITOSE JURISDIKCIJOSE DRAUDŽIAMA IŠBRAUKTI NUMANOMAS GARANTIJAS AR APRIBOJIMUS, KURIAIS NUSTATOMA NUMANOMOS GARANTIJOS GALIOJIMO TRUKMĖ, TODĖL PIRMIAU NUSTATYTI APRIBOJIMAI GALI BŪTI JUMS NETAIKOMI.

„KINGSTON“ PRODUKTŲ NEGALIMA NAUDOTI KAIP KRITINIŲ KOMPONENTŲ GYVYBĖS FUNCKIJŲ UŽTIKRINIMO ĮRANGOJE AR TAIS ATVEJAIS, KAI PRODUKTŲ TRIKTIS AR GEDIMAS LEMTŲ PADĖTĮ, DĖL KURIOS GALĖTŲ BŪTI SUŽALOTI ARBA MIRTI ASMENYS. BENDROVĖ „KINGSTON“ NETURI BŪTI LAIKOMA ATSAKINGA UŽ JOKIO ASMENS MIRTĮ, SUŽEIDIMĄ, BET KOKIUS NUOSTOLIUS AR NUOSAVYBĖS SUGADINIMĄ, ATSIRADUSIUS NAUDOJANT PRODUKTUS TOKIUOSE ĮRENGINIUOSE (IR JAIS NEAPSIRIBOJANT), KAIP KARINĖ ĮRANGA ARBA SU JA SUSIJUSI ĮRANGA, EISMO KONTROLĖS ĮRENGINIAI, NELAIMIŲ PREVENCIJOS SISTEMOS IR MEDICINOS AR SU JA SUSIJUSI ĮRANGA.

BENDRA BENDROVĖS „KINGSTON“ ATSAKOMYBĖ PAGAL ŠIĄ ARBA KITĄ GARANTIJĄ, AIŠKIAI IŠREIKŠTĄ AR NUMANOMĄ, YRA APRIBOTA REMONTU, PAKEITIMU AR PINIGŲ GRĄŽINIMU. PAŽEIDUS GARANTIJĄ AR BET KOKIĄ KITĄ ĮSTATYMINĮ PAGRINDĄ, REMONTAS, PAKEITIMAS AR PINIGŲ GRĄŽINIMAS YRA VIENINTELĖS TEISIŲ GYNIMO PRIEMONĖS. TIEK, KIEK ĮMANOMA PAGAL GALIOJANČIUS TEISĖS AKTUS, BENDROVĖ „KINGSTON“ NĖRA ATSAKINGA „KINGSTON“ PRODUKTO PIRKĖJUI AR GALUTINIAM JO NAUDOTOJUI UŽ BET KOKIĄ ŽALĄ, ATSIRADUSIĄ NAUDOJANT ŠĮ PRODUKTĄ, SU PRODUKTU SUSIJUSIAS IŠLAIDAS, PRARASTUS DUOMENIS, NEGAUTAS PAJAMAS, PRARASTAS SANTAUPAS, NEGAUTĄ PELNĄ AR BET KURIUOS ATSITIKTINIUS AR NETIESIOGINIUS NUOSTOLIUS, PATIRTUS ĮSIGIJUS, NAUDOJANT AR NEGALINT NAUDOTI „KINGSTON“ PRODUKTO NET TUO ATVEJU, JEIGU BENDROVĖ „KINGSTON“ BUVO ĮSPĖTA APIE ŠIŲ NUOSTOLIŲ TIKIMYBĘ. KADANGI TAM TIKROS VALSTYBĖS IR KITOS JURISDIKCIJOS NENUMATO GALIMYBĖS NEĮTRAUKTI AR APRIBOTI ATSAKOMYBĖS, SUSIJUSIOS SU LOGIŠKAI IŠPLAUKIANČIA AR PAPILDOMA ŽALA, MINĖTI APRIBOJIMAI JUMS GALI BŪTI NETAIKOMI.

ŠI RIBOTA GARANTIJA SUTEIKIA JUMS KONKREČIAS JURIDINES TEISES IR JŪS TAIP PAT GALITE NAUDOTIS KITOMIS TEISĖMIS, KURIOS GALI BŪTI SKIRTINGOS KIEKVIENOJE VALSTYBĖJE AR JURISDIKCIJOJE.

JEIGU ŠĮ PRODUKTĄ JK PILIETIS ARBA EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBĖS NARĖS PILIETIS NUSIPERKA ASMENINIAM NAUDOJIMUI, O NE VERSLO REIKMĖMS, TADA ŠI GARANTIJA PAPILDO TAS ŠIO PILIEČIO JURIDINES TEISES, KURIAS JIS TURI DEFEKTŲ TURINČIO PRODUKTO ATŽVILGIU. DĖL SAVO JURIDINIŲ TEISIŲ GALITE TARTIS SU JŪSŲ VIETINIU VARTOTOJŲ KONSULTAVIMO CENTRU. ŠIUO TEISINĖS ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMU NESIEKIAMA SUMAŽINTI AR PANAIKINTI BENDROVĖS „KINGSTON“ ATSAKOMYBĖS UŽ MIRTĮ AR SUŽALOJIMĄ DĖL APLAIDUMO AR MELAGINGOS INFORMACIJOS.

Šią garantiją suteikia:

„Kingston Technology Company, Inc.“
17600 Newhope Street
Fountain Valley, CA 92708
U.S.A.

Įmontuoti ir DRAM komponentų produktai

Daugiau informacijos apie konkretiems gaminiams taikomas garantijas ieškote pareiškimuose dėl integruotų gaminių, DRAM ir integruojamųjų SSD komponentų garantijų.

Naudotojai Australijoje:

Žr. bendrovės „Kingston Limited“ garantinius įsipareigojimus, kuriuose pateikiama su Australija susijusi informacija.

Peržiūra: 09/2021

Ankstesnės garantijos

05/2013 - 02/2018
02/2018 - 10/2019
10/2019 - 05/2020
05/2020 - 07/2021
07/2021 - 09/2021