Kingston luôn ở bên bạn

Sản phẩm bộ nhớ và lưu trữ Kingston® được tin tưởng trên toàn thế giới bởi các tập đoàn, trung tâm dữ liệu và tín đồ công nghệ.

Play Video Xem video

Tìm kiếm theo Hệ thống/Thiết bị

Để biết thêm thông tin chi tiết về hoạt động kinh doanh của chúng tôi trong tình hình Covid-19, vui lòng truy cập tại đây.

Hãy giữ liên lạc! Đăng ký nhận email của chúng tôi để biết tin tức về Kingston và hơn thế nữa.