Tuyên bố Tuân thủ Chỉ thị Thiết bị Vô tuyến EU của Kingston

Tuyên bố của Kingston về việc tuân thủ

RED Directive 2014/53/EU

Để nhận được bản sao của giấy chứng nhận hợp quy, vui lòng gửi yêu cầu bằng văn bản, cung cấp chi tiết sản phẩm và số model đến:

[email protected]

hoặc

Bộ phận giám quản
Kingston Digital Europe Co LLP
Kingston Court
Brooklands Close
Sunbury on Thames
Middlesex
TW16 7EP
UK

Để biết thêm thông tin chi tiết về hoạt động kinh doanh của chúng tôi trong tình hình Covid-19, vui lòng truy cập tại đây.