Δήλωση συμμόρφωσης Kingston (DoC)

Οδηγία RED 2014/53/ΕΕ

Για να λάβετε ένα αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης παρακαλείσθε να στείλετε γραπτό αίτημα, παρέχοντας πληροφορίες για τον αριθμό προϊόντος και μοντέλου, σε μία από τις παρακάτω διευθύνσεις:

[email protected]

ή

Compliance Department
Kingston Technology/Digital Europe Co LLP
Kingston Court
Brooklands Close
Sunbury on Thames
Middlesex
TW16 7EP
UK

Để biết thêm thông tin chi tiết về hoạt động kinh doanh của chúng tôi trong tình hình Covid-19, vui lòng truy cập tại đây.

Hãy giữ liên lạc! Đăng ký nhận email của chúng tôi để biết tin tức về Kingston và hơn thế nữa.