Kingston Tuân thủ Quy định Môi trường

Tuyên bố tuân thủ RoHS

Chỉ thị RoHS 2 (2011/65/EU)

Chỉ thị 2011/65/EU được thông qua vào ngày 21/7/2011. Chỉ thị này là bản sửa đổi của Chỉ thị Hạn chế các chất độc hại trong các thiết bị điện và điện tử (RoHS 1) hiện hành, được Liên minh Châu Âu (EU) thông qua vào năm 2003. Bản sửa đổi đề cập đến các thành phần giống như trong Chỉ thị năm 2003: chì, cadmi, thuỷ ngân, crôm hoá trị VI, polybrominated biphenyl (PBB) và polybrominated diphenyl ether (PBDE), tuy nhiên, phạm vi hiện nay bao gồm việc đánh giá các chất độc hại mới trong các thiết bị điện và điện tử (EEE). RoHS 2 được đưa ra chủ yếu nhằm phát triển các điều kiện quản lý tốt hơn và tăng mức độ minh bạch pháp lý. Nó cũng ủng hộ việc mở rộng từng bước của các yêu cầu RoHS đến tất cả các dây cáp và linh kiện EEE hướng đến sự tuân thủ hoàn toàn vào ngày 22/7/2019. RoHS 2 cũng bao gồm việc đánh dấu (đánh dấu CE) và tuyên bố về các yêu cầu tuân thủ. RoHS có hiệu lực vào ngày 2/1/2013.

Kingston đã làm việc tích cực để đảm bảo rằng tất cả các sản phẩm của Kingston và chất liệu đóng gói bán ra tại châu Âu hoàn toàn tuân thủ RoHS 2. Tuyên bố về việc tuân thủ RoHS 2 được cung cấp khi có yêu cầu. Theo các yêu cầu của Chỉ thị, Kingston tạo và biên soạn các tài liệu kỹ thuật (Quyết định số 768/2008/EC) được duy trì trong thời hạn 10 năm. Khi có yêu cầu, các tài liệu kỹ thuật sẽ được cung cấp cho cơ quan quản lý quốc gia để chứng minh sự tuân thủ.

Nếu bạn có câu hỏi liên quan đến việc tuân thủ RoHS của các sản phẩm của chúng tôi, vui lòng liên hệ với nhà phân phối hoặc đại lý bán lẻ của bạn.

Sự thực hiện REACH của Kingston

REACH (Đăng ký, Đánh giá, Cấp phép và Hạn chế Hóa chất, EC 1907/2006) là quy định hóa chất của Liên minh Châu Âu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2007. Kingston ủng hộ các mục tiêu của REACH nhằm nâng cao hơn nữa hệ thống quy định hóa chất của Liên minh Châu Âu, bao gồm dự định thúc đẩy sức khỏe và an toàn cộng đồng và bảo vệ môi trường. Kingston đang nỗ lực giảm việc sử dụng các hóa chất độc hại trong các sản phẩm của mình và đã tuân thủ thông qua chương trình tuyên bố với toàn bộ chuỗi cung ứng để chúng tôi có thể chắc chắn rằng không có các hóa chất độc hại trong các sản phẩm của mình.

Các nhà cung cấp vật phẩm phải cung cấp cho người nhận thông tin về Hóa chất có Mức độ Lo ngại rất cao (SVHC) nếu các chất này vượt quá giới hạn nồng độ 0,1% ở một vật phẩm. SVHC sẽ được xác định thông qua danh sách các hóa chất tình nghi sẽ được Cơ quan Hóa chất Châu Âu (ECHA) lập.

Tháng 12 năm 2015, Tòa án Công lý Châu Âu ra phán quyết rằng các vật phẩm được lắp ráp hoặc kết hợp với nhau trong một sản phẩm phức tạp vẫn là vật phẩm và thuộc phạm vi các nghĩa vụ liên quan phải thông báo và cung cấp thông tin khi chúng chứa một hóa chất có mức độ lo ngại rất cao có nồng độ trên mức 0,1% khối lượng của chúng. Các nhà cung ứng phải cung cấp cho người nhận thông tin về Hóa chất có Mức độ Lo ngại rất cao (SVHC) nếu các chất này có nồng độ vượt quá giới hạn 0,1% trong một vật phẩm thành phần.

Kingston cam kết đáp ứng tất cả mọi yêu cầu của REACH và sẽ cung cấp cho khách hàng của mình thông tin về các hóa chất trong sản phẩm của mình thuộc phạm vi của quy định.

Các sản phẩm của chúng tôi đã được kiểm tra hàm lượng SVHC và đều được kết luận nằm dưới ngưỡng 0,1%. Danh sách dưới đây cung cấp thêm chi tiết:

Linh kiện thành phầnHóa chất có mức độ lo ngại rất caoSố CASBình luận
Dây cáp và các thành phần PVC khác của thiết bị điện và điện tử DEHP, Bis (2-ethylhexyl)phthalate 117-81-7 Chất này có trong một số dây cáp PVC được bán riêng rẽ và dây cáp PVC hoặc linh kiện đi kèm tai nghe hoặc phụ kiện di động
Chốt/giắc cắm micrô UV-327 2,4-di-tert-butyl-6-(5-chlorobenzotriazol-2-yl) phenol 3864-99-1 Chất này có trong chốt hoặc giắc cắm micrô của một số loại tai nghe chọn lọc
Ống micrô DMAC, N,N-dimethylacetamide 127-19-5 Chất này có trong ống micrô của một số loại tai nghe nhất định
PCB B2O3, Diboron trioxide 1303-86-2 Chất này có trong bảng mạch socket PCB của một số loại tai nghe nhất định
Ống micrô (tấm lót cotton) Diazene-1,2-dicarboxamide (C,C'-azodi(formamide)) (ADCA) 123-77-3 Chất này có trong ống micrô của một số loại tai nghe nhất định
Ống micrô Diaminodiphenyl ether 101-80-4 Chất này có thể có trong ống micrô của một số loại tai nghe nhất định
Dây cáp bộ chuyển đổi, chốt cắm ống micrô Cadmium sulphide 1306-23-6 Chất này có trong một số ống micrô chọn lọc của một số tai nghe nhất định hoặc một số dây cáp bộ chuyển đổi dành cho tai nghe
Điện trở (Chip R/ Net R) PbO, Chì monoxide (Chì oxide) 1317-36-8 Chất này có trong tất cả mọi sản phẩm điện tử

Tuyên bố tuân thủ PFOS

Tuyên bố về sự phù hợp — Hạn chế PFOS để bảo vệ môi trường

Kingston Technology không sử dụng Perfluorooctyl Sulfonat (PFOS) ở bất kỳ quy trình sản xuất nào của mình.

Một số giới hạn các hoạt động chế tạo lát bán dẫn của các nhà cung cấp thành phần khuôn cho Kingston sử dụng PFOS trong một số ứng dụng quan trọng ở các lớp phủ quang của quá trình quang khắc khi sản xuất lát bán dẫn. Tuy nhiên, việc sử dụng đó nằm trong giới hạn cho phép dành cho xử lý quang khắc theo Chỉ thị EU 2006/122/ECOF hạn chế sử dụng PFOS.

Dựa trên dữ liệu hỗ trợ được cung cấp bởi các nhà cung cấp của Kingston, chúng tôi hiểu rằng PFOS không còn tồn tại trong sản phẩm thành phần khuôn được sản xuất và cung cấp cho chúng tôi, và PFOS không có trong bất kỳ sản phẩm Kingston nào.

Chỉ thị WEEE (2012/19/EU)

Chỉ thị Chất thải từ thiết bị điện và điện tử (WEEE) áp dụng cho các công ty sản xuất, bán và phân phối thiết bị điện và điện tử trong phạm vi EU. Chỉ thị này bao gồm một loạt các thiết bị gia dụng lớn và nhỏ, thiết bị CNTT, thiết bị phát thanh và âm thanh, dụng cụ điện, thiết bị viễn thông, đồ chơi điện, v.v.

Chỉ thị này nhằm giảm chất thải phát sinh từ các thiết bị điện và điện tử và nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường của tất cả mọi thứ liên quan đến vòng đời của thiết bị điện và điện tử. Chỉ thị này được hiểu theo các yêu cầu sau:

  • Nhà sản xuất (nhà sản xuất hoặc nhà nhập khẩu) thiết bị điện và điện tử sẽ được yêu cầu đăng kiểm ở quốc gia của họ.
  • Hộ gia đình sẽ có thể trả lại WEEE của mình cho các cơ sở thu gom miễn phí và các nhà sản xuất sẽ chịu trách nhiệm cấp kinh phí cho các cơ sở này.
  • Nhà sản xuất sẽ được yêu cầu đạt được một loạt các mục tiêu tái chế và phục hồi khắt khe.
  • Nhà sản xuất sẽ được yêu cầu đánh dấu sản phẩm của mình bằng biểu tượng thùng rác có bánh xe bị gạch chéo.
  • Biểu tượng này cho biết các thiết bị mang dấu hiệu này KHÔNG được ném vào chất thải thông thường mà nên được thu gom riêng biệt và xử lý đúng theo quy định của địa phương.

Chỉ thị WEEE đã được đưa vào pháp luật của mỗi quốc gia thành viên EU và do đó, thời gian chính xác và chi tiết sẽ khác nhau một chút ở mỗi quốc gia, nhưng các nguyên tắc trên sẽ được áp dụng. Cụ thể, việc sắp xếp thu gom WEEE riêng biệt sẽ khác nhau ở mỗi quốc gia nhưng có thể bao gồm, ví dụ: điểm thu gom công cộng, chương trình thu gom ở đại lý bán lẻ, thu gom từ các hộ gia đình, v.v.. Chỉ thị này khuyến khích tái sử dụng, tái chế và các hình thức phục hồi khác để ngăn ngừa WEEE. Người dùng thiết bị điện và điện tử trong phạm vi EU do đó có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc giảm WEEE và bảo vệ môi trường bằng cách tách riêng WEEE và thải bỏ đúng cách. Người tiêu dùng có thể yêu cầu nhà cung cấp, nơi họ đã mua thiết bị điện và điện tử về thỏa thuận địa phương cho việc thải bỏ WEEE.

Người dùng là doanh nghiệp nên đảm bảo rằng WEEE không thích hợp để tái sử dụng hoặc tái chế, phải được thải bỏ đúng cách thông qua cơ sở xử lý có thẩm quyền được phê duyệt. Nhà sản xuất ở quốc gia của bạn có thể hỗ trợ bạn.

Tại Vương quốc Anh, Quy định về Chất thải từ Thiết bị Điện và Điện tử năm 2006 (S.I. số 3289) đã được đưa ra trước quốc hội vào tháng 12 năm 2006. Kingston Technology Europe Co LLP và Kingston Digital Europe Co LLP đã đăng ký các chương trình tuân thủ của của vương quốc Anh để thực hiện nghĩa vụ của mình với tư cách là nhà sản xuất tại Vương quốc Anh, phát sinh từ việc nhập khẩu các sản phẩm điện và điện tử (EEE) vào Vương quốc Anh. Số đăng ký nhà sản xuất EEE của Vương quốc Anh cho mỗi công ty là: Kingston Technology Europe Co LLP WEE/FA4113VU và Kingston Digital Europe Co LLP WEE/EJ4112VT. Tuy nhiên, xin chú ý rằng những số đăng ký nhà sản xuất EEE Vương quốc Anh này sẽ chỉ quy định sự tuân thủ cho các sản phẩm EEE được mua thông qua Kingston Technology Europe Co LLP và Kingston Digital Europe Co LLP tại Vương quốc Anh và vẫn còn ở Vương quốc Anh. Bất cứ người nào chịu trách nhiệm nhập khẩu bất kỳ sản phẩm nào của Kingston vào bất kỳ quốc gia thành viên EU nào (hoặc quốc gia khác) sẽ phải bảo đảm rằng chúng tuân thủ với bất kỳ luật nào về rác thải EEE hoặc các luật khác có hiệu lực tại quốc gia đó.

Kingston chuyên tâm giảm thiểu tác động mà các sản phẩm của mình gây ra với môi trường và tuân thủ Chỉ thị WEEE.

Thông tin cho các nhà điều hành nhà máy xử lý

Thông thường, tái sử dụng và tái chế EEE được ưa chuộng hơn là thải bỏ. Nếu thải bỏ là cần thiết thì điều này chỉ nên được thực hiện bởi một nhà máy xử lý có thẩm quyền được phê duyệt ("AATF"). AATF nào ở Châu Âu cần thêm thông tin về sản phẩm của Kingston nên liên hệ với viên chức tuân thủ tại Công ty Kingston Technology Châu Âu / Kingston Digital châu Âu TNHH.

Logo Triman cho vật liệu tái chế (chỉ ở Pháp)

Logo Triman cho vật liệu tái chế là hình ảnh thông báo cho người tiêu dùng biết rằng sản phẩm (ngoài thiết bị điện tử) hoặc bao bì của nó có thể phân loại riêng để tái chế được.

Thông tin và cách huỷ bỏ sản phẩm pin.

Vui lòng không vứt bỏ sản phẩm điện tử hoặc sản phẩm có chứa pin cùng với các loại rác thải thông thường trong nhà của bạn. Các sản phẩm điện tử phải được loại bỏ một cách có trách nhiệm để giảm thiểu tác động đến môi trường. Vui lòng không nên thử tháo pin ra khỏi sản phẩm, chỉ có Kingston hoặc một nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp mới có thể làm điều này.

Vui lòng liên lạc với chúng tôi để biết thêm thông tin về pin và cách tái chế sản phẩm một cách có trách nhiệm.

Tiêu Chuẩn về Hạn Chế Chất Nguy Hại Trong Thiết Bị Điện và Điện Tử (RoHS) của Vụ Tiêu Chuẩn, Đo Lường và Thanh Tra (BSMI) Đài Loan

Kể từ tháng 7/2017, Vụ Tiêu Chuẩn, Đo Lường và Thanh Tra (BSMI) của Đài Loan sẽ thực thi các yêu cầu RoHS của riêng mình. Những yêu cầu này tương tự các yêu cầu trong RoHS của Trung Quốc và RoSH 2 của EU về hàm lượng các chất bị hạn chế.

Các chất bị hạn chế gồm có Pb (chì), Cd (cadmi), Hg (thủy ngân), Cr+6 (crôm hóa trị VI), PBB (polybrominated biphenyl) và PBDE (polybrominated diphenyl ether).

Tìm hiểu thêm về RoHS của Đài Loan theo sản phẩm.

Để biết thêm thông tin chi tiết về hoạt động kinh doanh của chúng tôi trong tình hình Covid-19, vui lòng truy cập tại đây.

Hãy giữ liên lạc! Đăng ký nhận email của chúng tôi để biết tin tức về Kingston và hơn thế nữa.