Kingston will be closed early on Wednesday Nov. 24th, and closed Nov. 25th/26th for the Thanksgiving Holiday.

All orders placed after 1:00PM PT on Wednesday, November 24, 2021 will not be processed until Monday, November 29, 2021.

We wish you and your family an enjoyable Holiday weekend.

HyperX FURY DDR4 RGB
HyperX FURY DDR4
HyperX Predator DDR4

Predator DDR4

Tốc độ mới cao hơn đến 4600MHz để nâng cấp cho đạt hiệu năng đỉnh.

Tìm hiểu thêm
Close Up of HyperX Predator DDR4 RGB Blue LED installed in a PC

Predator DDR4 RGB

Bộ nhớ mạnh mẽ có thiết kế dữ dội

Tìm hiểu thêm
HyperX Impact memory

Impact

Bộ nhớ Cắm và Chạy cho máy tính xách tay và các hệ thống nhỏ gọn

Tìm hiểu thêm
HyperX FURY memory