Kính gửi quý khách hàng IronKey:

Ổ USB mã hóa IronKey S100 Personal, S200 Personal và D200 Personal sẽ kết thúc vòng đời kể từ ngày 1 tháng 1, 2020. Nếu thiết bị của bạn được thiết lập để sử dụng những tính năng trực tuyến này, chúng tôi khuyến khích bạn sao lưu mật khẩu thiết bị của mình và lưu dữ liệu tài khoản ở một nơi khác.

Các tính năng sau của các ổ IronKey S100 Personal, D200 Personal và S200 Personal sẽ không còn khả dụng kể từ ngày 1 tháng 1, 2020:

Kingston mua lại IronKey năm 2016 và tiếp tục cung cấp một dòng sản phẩm đầy đủ các ổ USB mã hóa.
 Vui lòng truy cập trang web của chúng tôi để xem dòng sản phẩm đầy đủ các ổ USB mã hóa.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi trên trang hỗ trợ của chúng tôi.

Phương thức truy cập tài khoản trực tuyến qua thiết bị IronKey & Safe Mode:


Có hai cách để truy cập tài khoản trực tuyến cá nhân, hoặc thông qua chính thiết bị hoặc thông qua đăng nhập trên trình duyệt web tại http://my.ironkey.com

Để truy cập Tài khoản Trực tuyến qua thiết bị, người dùng sẽ nhấp vào nút "Online Account" nằm trong bảng điều khiển IronKey. Thao tác này sẽ mở một cửa sổ trình duyệt và bạn sẽ được tự động chuyển đến tài khoản.

Bảng điều khiển IronKey cho S100 Personal, S200 Personal và D200 Personal

Để truy cập Tài khoản Trực tuyến qua SafeMode, người dùng cần truy cập https://my.ironkey.com qua một trình duyệt web để đăng nhập. Người dùng sẽ cần nhập vào tên người dùng & mật khẩu để đăng nhập

Đăng nhập IconKey EMS

Trước ngày 1 tháng 1, 2020, người dùng sẽ nhận được một cảnh báo rằng tài khoản trực tuyến của họ sẽ không còn khả dụng nữa. Vẫn có thể sử dụng các tính năng Tài khoản Trực tuyến trong thời gian này.

Quản trị IronKey EMS với cảnh báo về việc chấm dứt chức năng sao lưu trực tuyến đối với ổ USB mã hóa S100 Personal, S200 Personal và D200 Personal.

Đến ngày 1 , tháng 1, 2020, người dùng sau đó sẽ được chuyển hướng đến thông báo này để họ biết rằng họ không còn có thể truy cập tài khoản trực tuyến của mình nữa. Tại thời điểm này, người dùng sẽ không còn có quyền truy cập để sử dụng các tính năng Khôi phục/Sao lưu Mật khẩu và Khôi phục/Sao lưu Identity Manager nữa.

Màn hình quản trị IronKey EMS thể hiện rằng tài khoản trực tuyến không còn khả dụng đối với ổ USB mã hóa S100 Personal, S200 Personal và D200 Personal nữa.

Phương thức sao lưu mật khẩu thiết bị để khôi phục mật khẩu:


Khi người dùng thay đổi mật khẩu của họ trong bảng điều khiển và vẫn đánh dấu mục "Backup my password to Online Account", hai thông báo lỗi sẽ được hiển thị:

Bảng điều khiển IronKey sẽ không còn sao lưu mật khẩu trực tuyến đối với ổ USB mã hóa S100 Personal, S200 Personal và D200 Personal  nữa

Lỗi sao lưu mật khẩu 1: Nhấp OK sẽ dẫn đến thông báo lỗi cuối cùng

Lỗi ứng dụng bảng điều khiển IronKey 3036: máy chủ sao lưu mật khẩu ngoại tuyến vĩnh viễn đối với ổ USB mã hóa S100 Personal, S200 Personal và D200 Personal.

Lỗi sao lưu mật khẩu 2: Nhấp OK và bỏ đánh dấu ô “Backup my password to Online Account” sẽ giải quyết lỗi này nhưng khi tiếp tục, mật khẩu mới sẽ không còn được sao lưu để khôi phục nữa.


Bảng điều khiển IronKey hiển thị lỗi do việc chấm dứt tính năng sao lưu mật khẩu trực tuyến đối với ổ USB mã hóa S100 Personal, S200 Personal và D200 Personal.

Cố gắng sử dụng Sao lưu/Khôi phục Identity Manager:

Phần mềm IronKey Identity Manager lưu trữ an toàn mật khẩu trực tuyến của bạn và cho phép bạn sao lưu chúng vào Kho Bảo mật Trực tuyến của bạn bên trong tài khoản trực tuyến của người dùng.

IronKey Identity Manager sẽ không còn hỗ trợ khôi phục hoặc sao lưu dữ liệu đối với ổ USB mã hóa S100 Personal, S200 Personal và D200 Personal lên kho trực tuyến sau ngày 1 tháng 1, 2020

Đến ngày 1 tháng 1, 2020, khi tài khoản trực tuyến đóng cửa, người dùng sẽ nhận được một thông báo “An internal Error Occurred” khi cố gắng sao lưu hoặc khôi phục dữ liệu Identity Manager của họ lên kho trực tuyến. Thông báo này thể hiện rằng Identity Manager không còn có thể liên lạc với Kho Trực tuyến nữa.

Lỗi nội bộ IronKey Identity Manager do việc chấm dứt tính năng khôi phục vào sao lưu đối với ổ USB mã hóa S100 Personal, S200 Personal và D200 Personal.

Để biết thêm thông tin chi tiết về hoạt động kinh doanh của chúng tôi trong tình hình Covid-19, vui lòng truy cập tại đây.

Hãy giữ liên lạc! Đăng ký nhận email của chúng tôi để biết tin tức về Kingston và hơn thế nữa.