Kingston will be closed Thursday, Friday, Saturday and Sunday in observance of the Thanksgiving Holiday.
All orders placed after 11:00 am (PST) on Wednesday November 25th, will not be processed until Monday November 30th.

We wish you and your Family a Happy Holiday!

Sắp xếp theo
 • Tên – A đến Z
  1. Tên – A đến Z
  2. Tên – Z đến A
Lọc
 • Loại thẻ
  1. SD
  2. microSD
  3. CompactFlash
 • Dung lượng
  1. 8GB
  2. 16GB
  3. 32GB
  4. 64GB
  5. 128GB
  6. 256GB
  7. 512GB
 • Cấp
  1. UHS-I U1
  2. UHS-I U3
  3. UHS-II
 • Sử dụng
  1. Personal Storage
  2. Android
  3. Camera/DSLR
  4. An ninh/camera hành trình
  5. Lưu trữ tệp
  6. Nhiệt độ công nghiệp
  7. Drone/Action Camera / 4K
  8. Smartphone / Tablet
  9. Camera / 4K
 • Tìm hiểu thêm Ít hơn

Để biết thêm thông tin chi tiết về hoạt động kinh doanh của chúng tôi trong tình hình Covid-19, vui lòng truy cập tại đây.

Hãy giữ liên lạc! Đăng ký nhận email của chúng tôi để biết tin tức về Kingston và hơn thế nữa.