Để biết thêm thông tin chi tiết về hoạt động kinh doanh của chúng tôi trong tình hình Covid-19, vui lòng truy cập tại đây.

Bộ giải mã mã sản phẩm bộ nhớ

Thông tin sau đây được thiết kế để giúp bạn nhận biết các mô-đun bộ nhớ Kingston® ValueRAM® bằng quy cách kỹ thuật.

DDR4 Server Premier

(PC4-2400, PC4-2666, PC4-2933, PC4-3200)

Part Number: KSM26RD4L/32HAI

 • KSM
 • 26
 • R
 • D
 • 4
 • L
 • /
 • 32
 • H
 • A
 • I
 • KSM - Kingston Server Premier
 • 24 = 2400 MT/s
 • 26 = 2666 MT/s
 • 29 = 2933 MT/s
 • 32 = 3200 MT/s
 • E is Unbuffered DIMM (ECC)
 • R is Registered DIMM
 • L is Load Reduced DIMM
 • SE is Unbuffered SODIMM (ECC)
 • S is Single
 • D is Dual
 • Q is Quad
 • 4 = x4
 • 8 = x8
 • L - Very Low Profile DIMM
 • 8GB
 • 16GB
 • 32GB
 • 64GB
 • 128GB
 • 256GB
 • H = SK Hynix
 • M = Micron
 • A Die
 • B Die
 • E Die
 • I = IDT
 • M = Montage
 • R = Rambus

DDR4 ValueRAM

(PC4-2133, PC4-2400, PC4-2666, PC4-2933, PC4-3200)

Part Number: KVR21LR15D8LK2/4HBI

 • KVR
 • 21
 • L
 • R
 • 15
 • D
 • 8
 • L
 • K2
 • /
 • 4
 • H
 • B
 • I
 • KVR - Kingston ValueRAM
 • 21 – 2133
 • 24 – 2400
 • 26 – 2666
 • 29 – 2933
 • 32 – 3200
 • blank – 1.2V
 • L – TBD
 • E: Unbuffered DIMM (ECC) w/Thermal Sensor
 • L: Load-Reduced DIMM (LRDIMM)
 • N: Unbuffered DIMM (non-ECC)
 • R: Registered DIMM with Address/Command Parity Function w/Thermal Sensor
 • S: SO-DIMM, Unbuffered (Non-Ecc)
 • 15 – CAS Latency
 • S – Single Rank
 • D – Dual Rank
 • Q – Quad Rank
 • O – Octal Rank
 • 4 – x4 DRAM chip
 • 8 – x8 DRAM chip
 • 6 – x16 DRAM chip
 • blank: any height
 • H – 31.25mm
 • L – 18.75mm (VLP)
 • blank – Single Module
 • K2 – Kit of Two Modules
 • K3 – Kit of Three Modules
 • 4 - Capacity
 • H – SK Hynix
 • K – Kingston
 • M – Micron
 • S – Samsung
 • B – Revision
 • I – Intel Certified

DDR3

(PC3-8500, PC3-10600, PC3-12800)

How to Read ValueRAM Part Numbers

Example:
New Part Schema: KVR 16 R11 D4 / 8
Previous Part Schema: KVR 1600 D3 D4 R11 S / 8G

New Part Schema applicable to parts released after May 1, 2012.

Part Number: KVR16LR11D8LK2/4HB

 • KVR
 • 16
 • L
 • R
 • 11
 • D
 • 8
 • L
 • K2
 • /
 • 4
 • H
 • B
 • KVR - Kingston ValueRAM
 • 16 – 1600
 • 13 – 1333
 • 10 – 1066
 • blank - 1.5V
 • L - 1.35V
 • U - 1.25V
 • E – Unbuffered DIMM (ECC)
 • N – Unbuffered DIMM (non-ECC)
 • R – Registered DIMM
 • L – Load-Reduced DIMM
 • S – SO-DIMM
 • 11 – CAS Latency
 • S – Single Rank
 • D – Dual Rank
 • Q – Quad Rank
 • 4 – x4 DRAM chip
 • 8 – x8 DRAM chip
 • L – 18.75mm (VLP)
 • H – 30mm
 • K2 – Kit of Two Modules
 • K3 – Kit of Three Modules
 • K4 – Kit of Four Modules
 • 4 - 4GB
 • 8 - 8GB
 • 12 - 12GB
 • 16 - 16GB
 • 24 - 24GB
 • 32 - 32GB
 • 48 - 48GB
 • 64 - 64GB
 • H – Hynix
 • E – Elpida
 • I – Intel Validated
 • B – Die Revision

DDR3 & DDR2

DDR3 (PC3-8500, PC3-10600) & DDR2 (PC2-3200, PC2-4200, PC2-5300, PC2-6400)

Part Number: KVR1066D3LD8R7SLK2/4G6HB

 • KVR
 • 1066
 • D3
 • L
 • D
 • 8
 • R
 • 7
 • S
 • L
 • K2
 • /
 • 4G
 • H
 • B
 • KVR - Kingston ValueRAM
 • 1066 - Speed
 • D2 - DDR2
 • D3 - DDR3
 • blank - 1.5V
 • L - 1.35V
 • U - 1.25V
 • S - Single Rank
 • D - Dual Rank
 • Q - Quad Rank
 • 4 - x4 DRAM chip
 • 8 - x8 DRAM chip
 • P - Parity on Register (for registered modules only)
 • E - Unbuffered DIMM (ECC)
 • F - FB DIMM
 • M - Mini-DIMM
 • N - Unbuffered DIMM (non-ECC)
 • R - Registered DIMM with Address/Command Parity Function
 • S - SO-DIMM
 • U - Micro-DIMM
 • 7 - CAS Latency
 • blank – Without Thermal Sensor
 • S – With Thermal Sensor
 • blank – Any height
 • L – 18.75mm (VLP)
 • H – 30mm
 • blank – Single Module
 • K2 – Kit of Two Modules
 • K3 – Kit of Three Modules
 • 4G - Capacity
 • H – DRAM MFGR
 • B – Revision

DDR

(PC2100, PC2700, PC3200)

Part Number: KVR400X72RC3AK2/1G

 • KVR
 • 400
 • X72
 • R
 • C3
 • A
 • K2
 • /
 • 1G
 • KVR - Kingston ValueRAM
 • 266
 • 333
 • 400
 • X72 = X72 ECC
 • R = Registered
 • C3 - CAS Latency
 • A – DDR400 3-3-3
 • K2 – Kit of Two Modules
 • 1G - Capacity

Hãy giữ liên lạc! Đăng ký nhận email của chúng tôi để biết tin tức về Kingston và hơn thế nữa.