Shuttle - XPC SZ170R8

configurator results memory

  • Empty Socket Empty Socket Empty Socket Empty Socket
  • Intel Core i3 6th Gen Intel Z170

    Intel Core i5 6th Gen Intel Z170

    Intel Core i7 6th Gen Intel Z170

N/A

Lưu ý cấu hình quan trọng

Faster memory will clock down to run at optimal speed depending on processor model installed.

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn

  • ValueRAM
  • Solid State Drives (SSD)