MSI - Notebook GP62 7RD Leopard

configurator results memory

  • Empty Socket Empty Socket
  • Intel Core i7 7th Gen Intel HM175

N/A

Lưu ý cấu hình quan trọng
  • MODULES MUST BE ORDERED AND INSTALLED IN PAIRS for Dual Channel mode.
  • Faster memory will clock down to run at optimal speed depending on processor model installed.

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn

  • ValueRAM
  • Solid State Drives (SSD)

Để biết thêm thông tin chi tiết về hoạt động kinh doanh của chúng tôi trong tình hình Covid-19, vui lòng truy cập tại đây.