Lenovo - IdeaPad S340 (15) Series

configurator results memory

 • 4GB Standard:

  [4 GB] (Non-Removable)

  Empty Socket
 • 8GB Standard:

  [4 GB] (Non-Removable)

  4GB
 • or

  8GB
 • 16GB Standard:

  16GB
 • Intel Core i3 8145U

  Intel Core i5 8265U

  Intel Core i7 8565U

  Intel Pentium 5405U

81N8xxx; S340-15IWL

Lưu ý cấu hình quan trọng
 • Systems with 4GB soldered to the motherboard are only upgradeable to 12GB. Only systems with no soldered memory are upgradeable to 16GB.
 • Faster memory will clock down to run at optimal speed depending on processor model installed.

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn

 • System Specific Memory
 • Solid State Drives (SSD)

Để biết thêm thông tin chi tiết về hoạt động kinh doanh của chúng tôi trong tình hình Covid-19, vui lòng truy cập tại đây.