Để biết thêm thông tin chi tiết về hoạt động kinh doanh của chúng tôi trong tình hình Covid-19, vui lòng truy cập tại đây.

Tình trạng bảo hành đổi hàng

Vui lòng cung cấp địa chỉ email mà bạn đã gửi yêu cầu dịch vụ và chúng tôi sẽ gửi cho bạn một liên kết qua email để xem trạng thái.


Hãy giữ liên lạc! Đăng ký nhận email của chúng tôi để biết tin tức về Kingston và hơn thế nữa.