SH103S3 - Bản cập nhật firmware cho ổ cứng thể rắn SSDNow SH103S3

Cập nhật firmware phiên bản 526ABBF0

Mã sản phẩm:
SH103S3/90G, SH103S3/120G, SH103S3/240G, SH103S3/480G

Description:

Chúng tôi đã cải thiện firmware cho ổ SH103S3. Chúng tôi khuyên bạn nên cài bản cập nhật này nếu bạn gặp phải vấn đề với ổ của mình. Để biết thông tin về những cải tiến của bản firmware 526ABBF0, vui lòng đọc "Ghi chú Phát hành" dưới đây. Như với bất kỳ bản cập nhật firmware nào, chúng tôi khuyên bạn nên sao lưu dữ liệu của mình trước khi áp dụng bản sửa đổi firmware.

FIRMWARE VÀ CÁC BẢN CẬP NHẬT FIRMWARE ĐƯỢC PHÁT HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH RIÊNG CỦA KINGSTON LIÊN QUAN ĐẾN NHỮNG SẢN PHẨM NHẤT ĐỊNH CỦA KINGSTON. FIRMWARE VÀ CÁC BẢN CẬP NHẬT FIRMWARE ĐƯỢC PHÁT HÀNH "NGUYÊN TRẠNG" VÀ BẠN PHẢI CHỊU MỌI RỦI RO KHI SỬ DỤNG MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH, BỒI THƯỜNG HAY BẢO ĐẢM NÀO TỪ KINGSTON.

KINGSTON TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TẤT CẢ TRÁCH NHIỆM BẢO HÀNH, CHO DÙ ĐƯỢC THỂ HIỆN RÕ RÀNG, NGẦM HIỂU HAY PHÁP ĐỊNH, LIÊN QUAN ĐẾN FIRMWARE VÀ CÁC BẢN CẬP NHẬT FIRMWARE, BAO GỒM, MÀ KHÔNG CÓ GIỚI HẠN , BẢO HÀNH HOẶC CÁC ĐIỀU KIỆN VỀ CHẤT LƯỢNG, HIỆU NĂNG, SỰ KHÔNG XÂM PHẠM, KHẢ NĂNG TIÊU THỤ HOẶC SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH ĐẶC BIỆT.

KINGSTON KHÔNG ĐẠI DIỆN HOẶC BẢO ĐẢM RẰNG FIRMWARE HOẶC CÁC BẢN CẬP NHẬT FIRMWARE SẼ LUÔN LUÔN CÓ SẴN, CÓ THỂ TRUY CẬP, KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, KỊP THỜI, AN TOÀN, CHÍNH XÁC, HOÀN THIỆN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN VỚI ĐỘ CHÍNH XÁC HOẶC SỰ HOÀN THIỆN CỦA BẤT KỲ THÔNG TIN, VĂN BẢN, HÌNH ẢNH, LIÊN KẾT HOẶC CÁC MỤC NÀO KHÁC CÓ TRONG FIRMWARE.

KHÔNG CÓ GIẤY PHÉP, ĐƯỢC THỂ HIỆN RÕ RÀNG HAY NGẦM HIỂU, THEO NGUYÊN TẮC ESTOPPEL HOẶC CÁC NGUYÊN TẮC KHÁC, ĐỐI VỚI BẤT KỲ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ NÀO ĐƯỢC CẤP KHI CHO PHÉP TẢI XUỐNG BẤT KỲ FIRMWARE VÀ/HOẶC BẢN CẬP NHẬT FIRMWARE NÀO, TRỪ KHI ĐƯỢC CUNG CẤP Ở ĐÂY.

KHI TẢI XUỐNG PHẦN MỀM NÀY, BẠN ĐÃ ĐỒNG Ý CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN ĐÃ NÊU Ở TRÊN.

Để bắt đầu tải xuống, chọn tập tin phù hợp bên dưới.

Tải xuống:

Ghi chú Phát hành

Windows 8.1, 8, 7 SP1, Vista SP2 VÀ XP SP3:

Bản cập nhật firmware 526ABBF0 này được thiết kế cho Windows 8.1, 8, 7 SP1, Vista SP2 và XP SP3. Bộ điều khiển SATA của bạn phải được thiết lập ở chế độ AHCI trong BIOS và bạn phải kết nối ổ với một cổng SATA gốc. Các cổng SATA bên thứ ba không được hỗ trợ khi cập nhật firmware.

Đối với người dùng Windows 8.1, 8, 7 và Vista, tiện ích này phải được chạy trên HĐH dưới quyền "Quản trị". Các quy trình cập nhật được bao gồm trong phần tải xuống.

Tải bản firmware cho tất cả các dung lượng

Quy trình cập nhật firmware (Windows)

Mac OSX 10.8+:

CD/DVD ISO

Tải bản firmware cho tất cả các dung lượng

Quy trình cập nhật firmware (Mac)

USB

Tải bản firmware cho tất cả các dung lượng

Quy trình cập nhật firmware (Mac)


Để biết thêm thông tin chi tiết về hoạt động kinh doanh của chúng tôi trong tình hình Covid-19, vui lòng truy cập tại đây.

Hãy giữ liên lạc! Đăng ký nhận email của chúng tôi để biết tin tức về Kingston và hơn thế nữa.