Để biết thêm thông tin chi tiết về hoạt động kinh doanh của chúng tôi trong tình hình Covid-19, vui lòng truy cập tại đây.

Các câu hỏi thường gặp

Thêm Nhiều Câu hỏi hơn

To resolve, you will need to update your DTVP30DM secure USB drive for MacOS Catalina. To update, click on the link below to download the
DTVP30DM_Updater.exe and DTVP30DM Updater Instructions. Note: Please read the updater instructions in its entirety prior to running the update.
Updater: https://media.kingston.com/support/downloads/DTVP30DM_Updater.zip

For more information about the "App” not optimized or “App” needs update error message,
feel free to reference Apple’s support article. https://support.apple.com/en-us/HT208436

MacOS: Must update on Windows based system. DTVP30DM_Updater.exe not supported on MacOS. FAQ: KTD-DTVP30DM-CATA

Liên hệ Hỗ trợ Kỹ thuật

Questions about a Kingston product you already own? Ask a Kingston expert.

Gọi điện cho bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật

Monday-Friday 6 a.m.-6 p.m. PST

+1 (800)435-0640 (Closed)

Hãy giữ liên lạc! Đăng ký nhận email của chúng tôi để biết tin tức về Kingston và hơn thế nữa.