Để biết thêm thông tin chi tiết về hoạt động kinh doanh của chúng tôi trong tình hình Covid-19, vui lòng truy cập tại đây.

Các câu hỏi thường gặp

Thêm Nhiều Câu hỏi hơn

Do tính năng bảo mật của thiết bị nên không có mật khẩu hoặc phương thức "cửa sau" nào để IronKey khôi phục thiết bị cho bạn.

IronKey S1000 Cơ bản:

Nếu bạn không thể nhớ lại mật khẩu, chúng tôi chỉ có thể cung cấp những gợi ý hữu ích về cách nhớ hoặc khôi phục mật khẩu. Sau 10 lần nhập mật khẩu sai liên tiếp, thiết bị sẽ đặt lại hoặc tự hủy vĩnh viễn tùy theo cài đặt. Tính năng này được cấu hình lúc bắt đầu cài đặt thiết bị và có thể được cập nhật trong trình đơn Preferences của Bảng điều khiển IronKey. Tính năng đặt lại sẽ xóa tất cả mọi dữ liệu của bạn và khóa mã hóa AES trên thiết bị nên dữ liệu của bạn sẽ không khôi phục lại được nhưng sẽ cho phép bạn khởi tạo và sử dụng lại thiết bị.

Xin lưu ý: tùy chọn này đã được thiết lập trong Bảng điều khiển IronKey. Nếu không mở khóa thiết bị thì không có cách nào để thay đổi từ tự hủy sang đặt lại.

IronKey S1000 Doanh nghiệp:

Người dùng IronKey S1000 Doanh nghiệp có thể liên lạc với Quản trị viên Doanh nghiệp IronKey để được hỗ trợ về mật khẩu.

FAQ: KDT-062816-S1000-02
For a non-managed model, here is where to find the serial number:

1. Plug In Ironkey drive
2. Run IronKey.exe
3.Enter password and login to IronKey
4. In the windows System tray (bottom right corner of windows), right click on IronKey icon and select "About IronKey D300"

 

5. Serial number will be visible here (Highlighted in red box):

 


For a managed or enterprise model that is not yet activated, here is where to find the serial number:

1. Plug in your IronKey drive
2. Run IronKey.exe
3. When you see the control panel asking for activation code, Hold the" CTRL" key and "Left Click" on the IronKey logo on the top left control panel (Picture below)

 

4. The Configuration window will pop up with the serial number (highlighted in the red box)


FAQ: KDT-0050918-IK-01

Liên hệ Hỗ trợ Kỹ thuật

Questions about a Kingston product you already own? Ask a Kingston expert.

Gọi điện cho bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật

Monday-Friday 6 a.m.-6 p.m. PST

+1 (800)435-0640 (Closed)

Hãy giữ liên lạc! Đăng ký nhận email của chúng tôi để biết tin tức về Kingston và hơn thế nữa.