Kingston will be closed early on Wednesday Nov. 24th, and closed Nov. 25th/26th for the Thanksgiving Holiday.

All orders placed after 1:00PM PT on Wednesday, November 24, 2021 will not be processed until Monday, November 29, 2021.

We wish you and your family an enjoyable Holiday weekend.

Các câu hỏi thường gặp

Các câu hỏi nổi bật

Select the link below to download the latest update for the DTVP30AV encrypted USB drive.
This update provides compatibility for macOS Big Sur.

Note 1: Please read the included updater instructions in its entirety prior to running the update.
Note 2: This updater is only for DTVP30AV with CLVX inquiry version

Native macOS Update: https://media.kingston.com/support/downloads/DTVP30AV_Mac_Updater.zip
FAQ: KTD-DTVP30AV-SUR

Part Specific FAQs

Những thay đổi mà Apple tiến hành đối với MacOS 10.11 đã vô hiệu hóa chức năng trên các ổ USB bảo mật của chúng tôi. Chúng tôi khuyên bạn nên cập nhật ổ USB bảo mật Kingston bằng cách tải xuống và cài đặt một trong những bản cập nhật được cung cấp ở trang sau.

Cập nhật hỗ trợ cho MacOS 10.11

Nếu bạn sử dụng ổ USB bảo mật tùy biến, vui lòng liên hệ phòng CNTT của công ty bạn.

Nếu bạn sử dụng ổ DT4000M hoặc DT4000M-R, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật.

FAQ: KTD-DTVP30AV-ELCAP

Liên hệ Hỗ trợ Kỹ thuật

Questions about a Kingston product you already own? Ask a Kingston expert.

Gọi điện cho bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật

Monday-Friday 6 a.m.-6 p.m. PT

+1 (800)435-0640 (Closed)

Các câu hỏi thường gặp

Thêm Nhiều Câu hỏi hơn

Những thay đổi mà Apple tiến hành đối với MacOS 10.11 đã vô hiệu hóa chức năng trên các ổ USB bảo mật của chúng tôi. Chúng tôi khuyên bạn nên cập nhật ổ USB bảo mật Kingston bằng cách tải xuống và cài đặt một trong những bản cập nhật được cung cấp ở trang sau.

Cập nhật hỗ trợ cho MacOS 10.11

Nếu bạn sử dụng ổ USB bảo mật tùy biến, vui lòng liên hệ phòng CNTT của công ty bạn.

Nếu bạn sử dụng ổ DT4000M hoặc DT4000M-R, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ kỹ thuật.

FAQ: KTD-DTVP30AV-ELCAP

Liên hệ Hỗ trợ Kỹ thuật

Questions about a Kingston product you already own? Ask a Kingston expert.

Gọi điện cho bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật

Monday-Friday 6 a.m.-6 p.m. PT

+1 (800)435-0640 (Closed)