Các câu hỏi thường gặp

Các câu hỏi nổi bật

Đối với thẻ MBLY/1GB và 2GB, vui lòng nhấn vào liên kết dưới đây để đến trang hỗ trợ micro SD.

http://www.kingston.com/vn/support/technical/products?model=SDC

Đối với thẻ MLBY/4GB và 8GB, MLBYG2/4GB, 8GB và 16GB hoặc MLBY4G2/4GB, 8GB, 16GB và 32GB, vui lòng nhấn vào liên kết dưới đây để đến trang hỗ trợ micro SDHC Class 4.

http://www.kingston.com/vn/support/technical/products?model=SDC4

Đối với thẻ MLBY10G2/16GB và 32GB, vui lòng nhấn vào liên kết dưới đây để đến trang hỗ trợ micro SDHC Class 10.

http://www.kingston.com/vn/support/technical/products?model=SDC10

Đối với bộ kit MBLYG2, vui lòng nhấn vào liên kết dưới đây để đến trang hỗ trợ cho đầu đọc FCR-MRG2. http://www.kingston.com/vn/support/technical/products?model=FCR-MRG2

Xin lưu ý rằng mặc dù thẻ flash trong bộ kit được bảo hành trọn đời, thời gian bảo hành cho đầu đọc là 2 năm.

Liên hệ Hỗ trợ Kỹ thuật

Questions about a Kingston product you already own? Ask a Kingston expert.

Gọi điện cho bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật

Monday-Friday 6 a.m.-6 p.m. PT

+1 (800)435-0640

Các câu hỏi thường gặp

Liên hệ Hỗ trợ Kỹ thuật

Questions about a Kingston product you already own? Ask a Kingston expert.

Gọi điện cho bộ phận Hỗ trợ Kỹ thuật

Monday-Friday 6 a.m.-6 p.m. PT

+1 (800)435-0640