Sắp xếp theo
 • Tên – A đến Z
  1. Tên – A đến Z
  2. Tên – Z đến A
Lọc
 • Dung lượng
  1. 4GB
  2. 8GB
  3. 16GB
  4. 32GB
  5. 64GB
  6. 128GB
  7. 256GB
 • Phân cấp tốc độ
  1. USB 2.0
  2. USB 3.1 Gen 1
  3. USB 3.2 Gen 1
 • Đầu nối
  1. USB-A
  2. USB-C
  3. microUSB
 • Sử dụng
  1. Bảo mật dữ liệu
  2. Lưu trữ cá nhân
  3. Mobile Lifestyle
 • Security Features
  1. None
  2. FIPS 140-2 Level 3
  3. FIPS 197
  4. Managed
  5. Non-Managed
  6. Customizable Options
 • Tìm hiểu thêm Ít hơn

Để biết thêm thông tin chi tiết về hoạt động kinh doanh của chúng tôi trong tình hình Covid-19, vui lòng truy cập tại đây.

Hãy giữ liên lạc! Đăng ký nhận email của chúng tôi để biết tin tức về Kingston và hơn thế nữa.