Декларация за ограничена гаранция на Kingston

По-долу е дадена пълната информация за гаранциите на Kingston. Можете да отидете директно на желания от вас раздел, като изберете съответната тема от списъка по-долу:

Kingston гарантира на първоначалния краен потребител, че продуктите нямат никакви дефекти в използваните материали и изработката, съгласно общите условия изложени в настоящия документ. В съответствие с долуизброените условия и ограничения, Kingston, по свой избор, ще поправи или замени свои продукти, които са доказано дефектни поради неправилна изработка или материали. Поправените или новите продукти за смяна ще се предоставят от Kingston в замяна на дефектните и ще бъдат или нови, или пре-сертифицирани за употреба. Всички пре-сертифицирани продукти са изпробвани, за да се гарантира, че функционално са еквивалентни на нови продукти. Ако Kingston не може да поправи или замени продукта, фирмата ще възстанови или кредитира равностойността на продукта към момента, в който е направен иск по гаранцията. Следва да бъде представено доказателство за покупка, показващо мястото и дата на първоначалната покупка, както и описанието и цената на продукта.

Настоящата ограничена гаранция не включва повреди на продукта, нанесени в резултат на неправилно инсталиране, инцидент, злоупотреба, неправилна употреба, природно бедствие, недостатъчно или прекомерно захранване, неподходящи механични или екологични условия, както и неупълномощено разглобяване, ремонт или промяна. Ограничената гаранция не важи ако: (i) продуктът не е бил използван в съответствие с придружаващите го инструкции или (ii) продуктът не е бил използван по предназначение.

Настоящата ограничена гаранция също така не се отнася за продукти, чиято оригинална идентификационна информация е частично или напълно променена, или изтрита, продукти, които са неправилно или неподходящо опаковани, продукти, продадени като втора ръка, или продукти, които са препродадени в разрез с наредбите за износ на САЩ и други приложими наредби.

Настоящата ограничена гаранция включва единствено ремонт, замяна, възстановяване или кредитиране на равностойността за дефектни продукти на Kingston съгласно по-горните условия. Kingston не носи отговорност и не поема гаранции по отношение на повреди или загуба от каквото и да е естество вследствие загуба, повреда или унищожаване на съдържание или данни, включително и по отношение на разходите, свързани с установяването на причината на проблема, или смяната, ремонта и инсталирането на продукти на Kingston. Настоящата гаранция не се отнася за софтуер на трети страни, включително оборудване или съхранени данни. По тази причина Kingston не поема отговорност в случай на същински или произтичащи загуби или повреди вследствие използването на софтуер на трети страни, оборудване или съхранени данни. В случай на иск, единственото и максимално задължение на Kingston ще бъде да поправят или заменят хардуера или да възстановят платената сума, по усмотрение на Kingston.

Срок на гаранцията

Продукти с гаранция за срока на потребление на продукта:**

Следните продукти на Kingston имат гаранция за целия срок на потребление:

Модули памет включително ValueRAM®, HyperX®, памет, продавана на дребно, специална системна памет от Kingston; карти с флаш памет, (напр. Secure Digital, Secure Digital HC и XC, CompactFlash, MultiMediaCard, SmartMedia, с изключение на microSD карти Industrial Temp) и адаптери за карти с флаш памет.

Продукти с гаранция от пет години или стойността на параметъра “SSD Life Remaining”:

Следните продукти на Kingston имат гаранция за един от следните периоди, до настъпване на едно от следните събития: (i) пет години от датата на покупка от първоначалния краен потребител (ii) до датата, която степента на използване на диска, измерена съгласно използваното от Kingston прилагане на SMART параметър 231 “SSD Life Remaining” (Оставащо време на живот на SSD диска) достигне нормализирана стойност от едно (1) съгласно показанията на програмата Kingston SSD Manager (KSM): SSDNow® DC400 , SSDNow® KC400, и SSDNow® M.2 G.2 серия (SM2280SEG2) и DCP1000* серия SSD дискове.

Програмата Kingston SSD Manager (KSM) е указана в информационния лист на продукта и може да се свали безплатно от уебсайта на Kingston - www.kingston.com/ssdmanager. Нов, неизползван продукт ще има стойност на параметъра показващ амортизацията от сто (100), а продукт, който е достигнал лимит на програмни цикли на изтриване ще има стойност на параметъра показващ амортизацията от едно (1).

*За DCP1000 серията SSD дискове, ако използването на един или повече от четирите (4) отделни SSDNow® M.2 SSD дискове изграждащи DCP1000 има стойност на параметъра показващ амортизацията от едно (1). то тогава продуктът вече не се покрива от тази гаранция.

Петгодишна гаранция:

Следните продукти на Kingston имат гаранция за срок от пет години от датата на покупка от първоначалния краен потребител: USB DataTraveler® памети (с изключение на DataTraveler® Workspace), IronKey® USB памети, and SSDNow® KC100 (Solid State Drive дискове) и microSD карти Industrial Temp.

Тригодишна гаранция:

Следните продукти на Kingston имат гаранция за срок от три години от датата на покупка от първоначалния краен потребител: DataTraveler 2000, HyperX SSD (FURY, Savage, и Predator) SSDNow® (Solid State Drive дискове), с изключение на SSDNow® DC400, SSDNow® KC100, SSDNow® KC400, SSDNow® S200/30GB, SSDNow® SMS200/30GB, SSDNow® UV300, SSDNow® UV400, SSDNow® DCP1000 и SSDNow® M.2 G.2 (SM2280SEG2) серия SSD дискове.

Продукти с гаранция от три години или стойността на параметъра “SSD Life Remaining”:

Следните продукти на Kingston имат гаранция за един от следните периоди, до настъпване на едно от следните събития: (i) три години от датата на покупка от първоначалния краен потребител (ii) до датата, която степента на използване на диска, измерена съгласно използваното от Kingston прилагане на SMART параметър 231 “SSD Life Remaining” (Оставащо време на живот на SSD диска) достигне нормализирана стойност от едно (1) съгласно показанията на програмата Kingston SSD Manager (KSM): SSDNow® UV300 серия SSD дискове..

Програмата Kingston SSD Manager (KSM) е указана в информационния лист на продукта и може да се свали безплатно от уебсайта на Kingston - www.kingston.com/ssdmanager. Нов, неизползван продукт ще има стойност на параметъра показващ амортизацията от сто (100), а продукт, който е достигнал лимит на програмни цикли на изтриване ще има стойност на параметъра показващ амортизацията от едно (1).

Двугодишна гаранция:

Следните продукти на Kingston имат гаранция за срок от две години от датата на покупка от първоначалния краен потребител: SSDNow® S200/30GB, SSDNow® SMS200/30GB, DataTraveler® Workspace, DataTraveler® Bolt Duo, MobileLite® Wireless - Gen 3, MobileLite® Wireless - Gen 2, MobileLite® четец, microSD четец, слушалки HyperX™ Cloud (с изключение на всякакви безплатни промоционални продукти, включени в пакета), HyperX™ подложки за мишка, Nucleum™, HyperX™ Keyboards, HyperX™ мишки и продукти обозначени с емблемата на „Kingston Customization Program“ Цената на продукти, обозначени с емблемата на „Kingston Customization Program“, може да бъде кредитирана или възстановена в рамките на двугодишния гаранционен срок. В определени случаи Kingston може, по свое усмотрение, да подмени дефектни продукти, заявени чрез Kingston Customization Program, с функционално еквивалентни продукти.

Едногодишна гаранция:

Следните продукти на Kingston имат гаранция за срок от една година от датата на покупка от първоначалния краен потребител: MobileLite® Wireless - Gen 1, комплект аксесоари DataTraveler® Wi-Drive®, TravelLite® SD/MMC четец и вентилатор HyperX™.

Шестмесечна гаранция:

Следните продукти на Kingston имат гаранция за срок от шест месеца от датата на покупка от първоначалния краен потребител: Аксесоари за слушалки HyperX™ Cloud, Core и Cloud II, състоящи се от разглобяеми микрофони, тапи за слушалки, контролни кутии, двойни удължителни 3.5mm кабели, удължителни кабели за PC, разклонителни кабели за слушалки, адаптери за слушалки за използване в самолет и мрежести чанти за багаж.

Деветдесет дневна гаранция:

Следните продукти на Kingston имат гаранция за срок от деветдесет дни от датата на покупка от първоначалния краен потребител: Пре-сертифицирани слушалки HyperX™.

В случай, че продуктът е спрян от производство, Kingston ще реши по свое усмотрение дали да ремонтира продукта, да го замени с друг продукт със подобни характеристики или да възстанови платената за него сума или текущата стойност на продукта ­ по-малката от двете суми.

Настоящата ограничена гаранция остава валидна за ремонтираните и заменените продукти за останалия срок от първоначалната гаранция или за деветдесет (90) дни - важи по-дългия от тези два срока.

Настоящата ограничена гаранция се отнася единствено за първоначалния краен потребител и подлежи на условията и изискванията изложени в нея. Настоящата ограничена гаранция не може да се прехвърля на трети лица. Когато продукти са закупени като част от комплект, за да важи гаранцията, целият комплект трябва да бъде върнат в неговата цялост.

**Дефиницията на срок на потребление на продукта е нормалния срок на използване на продуктите в дадената индустрия. Но гаранцията за срока на потребление може да подлежи на условията на официалните дефиниции в различните страни. За Русия, гаранцията за срока на потребление на продукта е определена за период от десет (10) години от датата на покупка от първоначалния краен потребител.

Безплатна техническа поддръжка

Ако имате затруднения при инсталиране или последваща употреба на продукт на Kingston, можете да се свържете с отдела за техническа поддръжка на фирмата преди да пристъпите към сервизно обслужване.

За поддръжка по интернет посетете страницата www.kingston.com/support .

Kingston предлага на своите клиенти безплатна техническа поддръжка на английски език в цял свят.

САЩ и Канада:

Телефонният номер на отдела за техническа поддръжка на Kingston за САЩ и Канада е: +1 (714) 435-2639 или безплатно на: +1 (800) 435-0640.

Европа, Близкия изток и Африка:

Телефонният номер на отдела за техническа поддръжка на Kingston за Европа, Близкия изток и Африка, с изключение на държави, упоменати другаде, е +44 (0) 1932 738888. Телефонни номера на национални тарифи можете да намерите на адрес www.kingston.com/en/company/contacts .

Азия:

Отделът за техническа поддръжка на Kingston в Азия е достъпен на следните телефони:

 • Обаждане от Австралия: 1800-620-569, безплатно
 • Обаждане от Нова Зеландия: 0800-546-478, безплатно
 • Обаждане от Китай: 800-810-1972, безплатно
 • Обаждане от Хонгконг: 800-900478, безплатно
 • Обаждане от Индия: 1-860-233-4515, не е безплатно (от понеделник до събота, 9:30 - 17:30 ч.)
 • Обаждане от Япония: 00531-88-0018, безплатно
 • Обаждане от Малайзия: 1800-812078, безплатно
 • Обаждане от Сингапур: 800-8861042, безплатно
 • Обаждане от Тайван: 0800-666-200, безплатно
 • Обаждане от Тайланд: 001800-861-0018, безплатно
 • Обаждане от друга азиатска държава: +886-3-500-1715, не е безплатно

Процедури и условия за гаранционен иск

За да получите гаранционно обслужване, е необходимо да върнете дефектния продукт там, откъдето сте го закупили, или на упълномощения от Kingston дилър или дистрибутор, от когото сте закупили продукта. Консултирайте се с условията за връщане на продукта преди да го върнете. Обикновено е необходимо да приложите идентификационна информация за продукта като номер на модела или сериен номер (ако има такъв) и подробно описание на проблема. Ще трябва да представите доказателство за покупка. Всички върнати части или продукти стават собственост на Kingston при получаване, ако са заменени или е възстановена сумата платена за тях. Транспортните разходи за ремонтирания или сменения продукт са за сметка на Kingston. В степента, позволена от приложимите закони, тази гаранция не покрива продуктите, които не са внесени или продадени от упълномощени от Kingston дилъри или дистрибутори, като Kingston може да избере да ремонтира или замени продукта ви срещу заплащане. Това се прави, за да се осигури гарантирането на качеството. Моля, свържете се с дилъра, от когото сте закупили такива продукти за информация за наличните гаранции.

САЩ:

Ако се намирате в САЩ, е необходимо да върнете продукта директно в сервизния център на Kingston, след като получите оторизиращ номер за връщане на стока („RMA“) от Kingston. Оторизиращият номер можете да получите на адрес kingston.com/us/support или като позвъните на отдела за обслужване на клиенти на Kingston на номер +1 (714) 438-1810, or +1 (800) 337-3719. Ако връщате памет от серията ValueRAM, се свържете с отдела за техническа поддръжка на номер +1 (800) 435-0640 за оторизиращ номер за връщане на стока и поддръжка.

След като получите номер за връщане от Kingston, е необходимо в рамките на тридесет (30) дни да изпратите продукта на следния адрес: Kingston Technology Company, Inc., Customer Service, 17665-A Newhope Street, Fountain Valley, CA 92708 U.S.A. Разходите за застраховка и транспорт на продуктите, които връщате, са за ваша сметка. Изпратените до сервиза продукти следва да са опаковани подходящо с оглед предотвратяване на евентуални повреди при транспорт. Оторизиращият номер за връщане на стока от Kingston трябва да бъде изписан на видно място върху опаковката. Ако изпратите продукта до сервизния център без да поставите оторизиращия номер на видно място върху опаковката, той ще ви бъде върнат неотворен.

Европа, Близкия изток и Африка:

Ако се намирате в Европа, Близкия изток и Африка и не можете да върнете продукта там, откъдето сте го закупили, или на упълномощен от Kingston дилър или дистрибутор, можете да изпратите продукта директно в сервиз на Kingston, след като получите оторизиращ номер за връщане на стока („RMA“) от Kingston. Оторизиращият номер можете да получите на адрес kingston.com/en/support . В някои случаи е необходимо да представите доказателство за покупка.

След като получите оторизиращ номер за връщане на стока от Kingston, е необходимо в рамките на тридесет (30) дни да изпратите продукта на следния адрес: Kingston Technology Europe Co LLP, Kingston Court, Brooklands Close, Sunbury on Thames, Middlesex, TW16 7EP, U.K. Разходите за застраховка и транспорт на продукта(ите) са за ваша сметка. Продуктите следва да са с подходяща опаковка с оглед предотвратяване на евентуални повреди при транспорт. Оторизиращият номер за връщане на стока от Kingston трябва да бъде изписан на видно място върху опаковката. Ако оторизиращият номер за връщане на стока не се вижда върху опаковката, продуктът ще ви бъде върнат неотворен.

Азия:

Ако се намирате в Азия, вижте информацията за съответния регион. Ако се намирате в Тайван може или да върнете дефектния продукт на местния ни дистрибутор или сервизен център, или да попълните заявка онлайн. Посетете https://dbcs.kingston.com/web_rma/taiwan/, за да направите това. Ако се намирате в Китай, номер може да получите от упълномощен дистрибутор или сервиз. За списък със сервизи в Китай, моля посетете https://www.kingston.com/cn/support/china/center.

След като получите оторизиращ номер за връщане на стока от Kingston, е необходимо в рамките на три (3) дни да изпратите продукта на следния адрес: Kingston Technology Far East Corp., 4F., No. 8, Kedung 3rd Road, Chunan, Miaoli, Taiwan 35053, R.O.C. Разходите за застраховка и транспорт на продукта са за ваша сметка. Изпратените до сервиза продукти следва да са опаковани подходящо с оглед предотвратяване на евентуални повреди при транспорт. Оторизиращият номер за връщане на стока от Kingston трябва да бъде изписан на видно място върху опаковката. Ако изпратите продукта до сервизния център без да поставите оторизиращия номер на видно място върху опаковката, той ще ви бъде върнат неотворен.

Ако се намирате в друга азиатска държава, моля свържете се с вашия местен дистрибутор или дилър, за да уредите връщането на продукта („RMA“).

ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

В СТЕПЕНТА, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМИТЕ ЗАКОНИ, ГОРЕУПОМЕНАТОТО ПРЕДСТАВЛЯВА ПЪЛНАТА ГАРАНЦИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРОДУКТИ НА KINGSTON И ИМА ПРИОРИТЕТ НАД ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ УСТНИ ИЛИ ПИСМЕНИ ГАРАНЦИИ И ДЕКЛАРАЦИИ. ОСВЕН АКО НЕ Е ИЗРИЧНО УПОМЕНАТО ПО-ГОРЕ, НЕ СЕ ПРЕДЛАГАТ НИКАКВИ ДРУГИ ГАРАНЦИИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРОДУКТИ НА KINGSTON И KINGSTON ИЗРИЧНО ОТХВЪРЛЯ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ, КОИТО НЕ СА УПОМЕНАТИ В НАСТОЯЩОТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО И В СТЕПЕНТА, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМИТЕ ЗАКОНИ, ГАРАНЦИИ, ПРОИЗХОЖДАЩИ ОТ НАЦИОНАЛНИ, ДЪРЖАВНИ, ПРОВИНЦИАЛНИ ИЛИ МЕСТНИ ЗАКОНИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ЗА НЕНАРУШЕНИЕ, ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ. ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, СА ОГРАНИЧЕНИ В УПОМЕНАТИТЕ ПО-ГОРЕ СРОКОВЕ. В НЯКОИ ЩАТИ И ДРУГИ ЮРИСДИКЦИИ НЕ Е ПОЗВОЛЕНО ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ НА СРОКА НА ТАКИВА, В КОЙТО СЛУЧАЙ ПО-ГОРНИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НЕ СА ВАЛИДНИ ЗА ВАС.

ПРОДУКТИТЕ НА KINGSTON НЕ МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ КАТО КРИТИЧНО ВАЖНИ КОМПОНЕНТИ В ЖИВОТОПОДДЪРЖАЩИ СИСТЕМИ ИЛИ В СЛУЧАИ, ПРИ КОИТО ЕВЕНТУАЛНА ПОВРЕДА ИЛИ ДЕФЕКТ В ПРОДУКТА БИ ДОВЕЛА ДО ТЕЛЕСНА ПОВРЕДА ИЛИ СМЪРТ. KINGSTON НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ В СЛУЧАЙ НА СМЪРТ ИЛИ ЗАГУБИ, НАРАНЯВАНИЯ ИЛИ НАНЕСЕНИ ЩЕТИ НА ЛИЦА ИЛИ ВЕЩИ, АКО ПРОДУКТИТЕ БЪДАТ ИЗПОЛЗВАНИ ЗА СЛЕДНИТЕ ЦЕЛИ, НО НЕ САМО: ВОЕННО ОБОРУДВАНЕ, ОБОРУДВАНЕ ЗА КОНТРОЛ НА ТРАФИКА, СИСТЕМИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА БЕДСТВИЯ ИЛИ МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ

ОТГОВОРНОСТТА НА KINGSTON СЪГЛАСНО НАСТОЯЩАТА И КОЯТО И ДА Е ДРУГА ИЗРИЧНА ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩА СЕ ГАРАНЦИЯ СЕ СВЕЖДА ДО РЕМОНТ, ЗАМЯНА ИЛИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЛАТЕНАТА ЗА ПРОДУКТА СУМА. РЕМОНТЪТ, ЗАМЯНАТА ИЛИ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕТО НА ПЛАТЕНАТА СУМА ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЕДИНСТВЕНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ В СЛУЧАЙ НА НАРУШАВАНЕ НА ГАРАНЦИЯТА ИЛИ

КОЯТО И ДА Е ДРУГА ПРАВНА РАМКА. В ПЪЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМИТЕ ЗАКОНИ, KINGSTON НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ КЪМ ЗАКУПИЛИЯ ПРОДУКТА ИЛИ КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ ПО ОТНОШЕНИЕ НА КАКВИТО И ДА Е ЩЕТИ, РАЗХОДИ, ЗАГУБЕНИ ДАННИ, ЗАГУБЕНИ СРЕДСТВА, ЗАГУБЕНИ СПЕСТЯВАНИЯ, ПРОПУСНАТИ ПЕЧАЛБИ ИЛИ ДРУГИ СЛУЧАЙНИ И ПРОИЗТИЧАЩИ ВРЕДИ ВСЛЕДСТВИЕ ПОКУПКАТА, ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪОТВЕТНИЯ ПРОДУКТ НА KINGSTON, ВКЛЮЧИТЕЛНО И В СЛУЧАЙ, ЧЕ KINGSTON Е БИЛА УВЕДОМЕНА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА. В НЯКОИ ЩАТИ И ДРУГИ ЮРИСДИКЦИИ НЕ Е ПОЗВОЛЕНО ИЗКЛЮЧВАНЕТО ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕТО НА СЛУЧAЙНИ ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ВРЕДИ, В КОЙТО СЛУЧАЙ ГОРЕУПОМЕНАТИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ ИЗКЛЮЧЕНИЯ НЕ СА ВАЛИДНИ ЗА ВАС.

НАСТОЯЩАТА ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ ВИ ДАВА КОНКРЕТНИ ЗАКОНОВИ ПРАВА, КАТО ОСВЕН ТЯХ ВИЕ МОЖЕ ДА ИМАТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА В ЗАВИСИМОСТ ОТ ЩАТА ИЛИ ЮРИСДИКЦИЯТА, В КОЯТО СЕ НАМИРАТЕ.

ЩО СЕ КАСАЕ ДО ГРАЖДАНИ НА ДЪРЖАВИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, АКО ПРОДУКТЪТ Е ЗАКУПЕН ОТ КРАЕН ПОТРЕБИТЕЛ С НЕТЪРГОВСКА ЦЕЛ, НАСТОЯЩАТА ГАРАНЦИЯ ПРЕДСТАВЛЯВА ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ТЕХНИТЕ ЗАКОНОВИ ПРАВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДЕФЕКТНИ ПРОДУКТИ. КОНСУЛТАЦИИ ЗА ВАШИТЕ ЗАКОНОВИ ПРАВА МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ ОТ МЕСТНИЯ ЦЕНТЪР ЗА КОНСУЛТАЦИИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ. НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ НЯМА ЗА ЦЕЛ ДА ОГРАНИЧИ ИЛИ ОТМЕНИ ОТГОВОРНОСТТА НА KINGSTON В СЛУЧАЙ НА СМЪРТ ИЛИ НАРАНЯВАНЕ ВСЛЕДСТВИЕ НЕБРЕЖНО ОТНОШЕНИЕ ИЛИ НЕВЕРНИ ДЕКЛАРАЦИИ.

Настоящата гаранция се предоставя от:

Kingston Technology Company, Inc.,
17600 Newhope Street
Fountain Valley, CA 92708
САЩ

Моля, вижте Декларацията за ограничена гаранция на Kingston за гаранционна информация за Австралия.

Последна актуализация: Февруари 2018

Предишни гаранции

03/2012 - 05/2013
05/2013 - 02/2018