Prohlášení o omezené záruce společnosti Kingston

Úplné informace o zárukách společnosti Kingston najdete níže. K požadované části můžete přejít rychleji výběrem příslušného tématu z níže uvedeného seznamu:

Společnost Kingston ručí původnímu koncovému zákazníkovi a uživateli za to, že produkty nevykazují vady v materiálu ani zpracování. Na základě podmínek a omezení uvedených níže společnost Kingston podle své volby buď opraví nebo vymění jakoukoliv část svých výrobků, která se ukáže vadná v důsledku nesprávného dílenského zpracování nebo vadného materiálu. Opravené součásti nebo náhradní výrobky budou společností Kingston poskytnuty výměnným způsobem a budou buď nové nebo recertifikované. Všechny certifikované výrobky byly otestovány tak, aby bylo zaručena jejich funkčnost v rozsahu shodném s novými výrobky. Pokud společnost Kingston nedokáže opravit nebo vyměnit výrobek, vrátí buď částku v hodnotě výrobku, aktuální v době uplatnění reklamačního nároku, nebo částku ve výši pořizovací ceny, a to podle toho, která je nižší. Musí být předložen doklad o zakoupení, prokazující původní datum a místo nákupu, stejně jako popis produktu a jeho cenu.

Tato omezená záruka nekryje žádné škody, které vzniknou na příslušném produktu pokud jsou následkem nesprávné instalace, nehody, špatného nebo nesprávného užívání, přírodní katastrofy, nedostatečného nebo příliš vysokého elektrického napájení, abnormálních mechanických nebo okolních podmínek nebo neoprávněné demontáže, opravy či úpravy. Omezená záruka neplatí v následujících případech: (i) produkt nebyl používán v souladu s přiloženými pokyny nebo (ii) produkt nebyl používán ke svému zamýšlenému účelu.

Tato omezená záruka se také nevztahuje na žádný produkt, na němž byly změněny, vymazány nebo odstraněny původní identifikační údaje, s nímž nebylo manipulováno nebo který nebyl zabalen správně, který byl prodán jako zboží z druhé ruky nebo opětovně prodán v rozporu s exportními nebo jinými nařízeními platnými v USA.

Tato omezená záruka se vztahuje pouze na případy opravy, výměny, proplacení nebo dobropisování vadných produktů společnosti Kingston, jak je uvedeno výše. Společnost Kingston není zodpovědná a nekryje žádnou zárukou žádné škody či ztrátu jakéhokoliv druhu vyplývající ze ztráty, poškození či narušení obsahu nebo dat ani za žádné náklady související s určením zdroje potíží se systémem nebo odebráním, opravou či instalací produktů společnosti Kingston. Tato záruka vylučuje software, připojené zařízení nebo uložená data třetích stran. Společnost Kingston z tohoto důvodu nepřebírá žádné záruky za skutečnou nebo následnou ztrátu či škodu související se softwarem, připojeným zařízením nebo uloženými daty třetích stran. V případě reklamace je výhradním a maximálním závazkem společnosti Kingston oprava nebo výměna hardwaru nebo vrácení kupní ceny zboží, podle volby společnosti Kingston.

Trvání záruky

eloživotní záruka na výrobek:**

Na níže uvedené výrobky společnosti Kingston se vztahuje tato záruka po celou dobu životnosti výrobku:

Paměťové moduly včetně ValueRAM®, HyperX®, Retail Memory a Kingston system specific memory ; paměťové karty (např. Secure Digital, Secure Digital HC a XC, CompactFlash, MultiMediaCard, SmartMedia, mimo Industrial microSD karet pro extrémní teploty) a adaptéry Flash.

Pětiletá záruka:

Na níže uvedené výrobky společnosti Kingston se vztahuje tato záruka po dobu pěti let od data zakoupení prvním koncovým zákazníkem/uživatelem: USB disky DataTraveler® (kromě DataTraveler® Workspace), USB disky IronKey® a SSDNow® KC100 (polovodičové disky) a Industrial microSD karty pro extrémní teploty.

Pětiletá záruka na výrobek nebo na zbývající životnost polovodičového SSD disku :

Na níže uvedené výrobky společnosti Kingston se vztahuje následující záruka pro jednu z uvedených period, cokoliv nastane jako první: (i) pět let od data koupě prvním koncovým uživatelem, nebo (ii) do data, kdy použití disku, měřené implementací atributu č. 231 diskové diagnostiky SMART „SSD Life Remaining“ (zbývající životnost disku SSD) dle společnosti Kingston dosáhne normalizované hodnoty jedna (1), jak je hlášeno nástrojem Kingston SSD Manager (KSM): SSDNow® DC400 , SSDNow® KC400, řada SSDNow® M.2 G.2 (SM2280SEG2) a řada SSD disků DCP1000*.

Nástroj Kingston SSD Manager (KSM) je uveden v datovém listu výrobku a je přístupný bezplatně na webu společnosti Kingston na adrese www.kingston.com/ssdmanager. Nový, nepoužitý výrobek bude vykazovat hodnotu indikátoru opotřebování jedno sto (100), zatímco produkt na konci své limitu odolnosti vůči cyklům mazání bude vykazovat hodnotu indikátoru opotřebování jedna (1).

*Pro SSD disky řady DCP1000, pokud použití jednoho nebo více ze čtyř (4) samostatných SSD disků SSDNow® M.2, které tvoří model DCP1000, vykazuje hodnotu indikátoru opotřebování jedna (1), pak výrobek již není touto zárukou kryt.

Tříletá záruka:

Na níže uvedené výrobky společnosti Kingston se vztahuje tato záruka po dobu tří let od data zakoupení prním koncovým zákazníkem/uživatelem: DataTraveler 2000, HyperX SSD (FURY, Savage, a Predator) SSDNow® (polovodičové disky), kromě modelů SSD disků řad SSDNow® DC400, SSDNow® KC100, SSDNow® KC400, SSDNow® S200/30GB, SSDNow® SMS200/30GB, SSDNow® UV300, SSDNow® UV400, SSDNow® DCP1000 a SSDNow® M.2 G.2 (SM2280SEG2).

Tříletá záruka na výrobek nebo na zbývající životnost polovodičového disku SSD:

Na níže uvedené výrobky společnosti Kingston se vztahuje následující záruka pro jednu z uvedených period, cokoliv nastane jako první: (i) tři roky od data koupě prvním koncovým uživatelem, nebo (ii) do data, kdy použití disku, měřené implementací atributu č. 231 diskové diagnostiky SMART „SSD Life Remaining“ (zbývající životnost disku SSD) dle společnosti Kingston dosáhne normalizované hodnoty jedna (1), jak je hlášeno nástrojem Kingston SSD Manager (KSM): SSD disky řady SSDNow® UV300.

Nástroj Kingston SSD Manager (KSM) je uveden v datovém listu výrobku a je přístupný bezplatně na webu společnosti Kingston na adrese www.kingston.com/ssdmanager. Nový, nepoužitý výrobek bude vykazovat hodnotu indikátoru opotřebování jedno sto (100), zatímco produkt na konci své limitu odolnosti vůči cyklům mazání bude vykazovat hodnotu indikátoru opotřebování jedna (1).

Dvouletá záruka:

Na níže uvedené výrobky společnosti Kingston se vztahuje tato záruka po dobu dvou let od data zakoupení původním koncovým zákazníkem a uživatelem: SSDNow® S200/30GB, SSDNow® SMS200/30GB, DataTraveler® Workspace, DataTraveler® Bolt Duo, MobileLite® Wireless - Gen 3, MobileLite® Wireless - Gen 2, čtečka karet MobileLite®, čtečka karet microSD, náhlavní souprava HyperX™ Cloud Headset (kromě bezplatných propagačních předmětů dodaných v balení), HyperX™ Mouse Pads, Nucleum™, klávesnice HyperX™, myši HyperX™ a výrobky spadající do programu Kingston Customization Program. Záruka na produkty v programu Kingston Customization Program je omezena na vystavení dobropisu nebo proplacení během dvouleté záruční doby. V některých případech může společnost Kingston dle svého uvážení vyměnit vadné výrobky objednané v rámci programu Kingston Customization Program za funkčně odpovídající výrobky.

Jednoletá záruka:

Na níže uvedené výrobky společnosti Kingston se vztahuje tato záruka po dobu jednoho roku od data zakoupení prvním koncovým zákazníkem/uživatelem: MobileLite® Wireless - Gen 1, sada příslušenství DataTraveler®, Wi-Drive®, čtečka karet TravelLite® SD/MMC a ventilátor HyperX™.

Šestiměsíční záruka:

Na níže uvedené výrobky společnosti Kingston se vztahuje tato záruka po dobu šesti měsíců od data zakoupení prvním koncovým zákazníkem/uživatelem: Příslušenství HyperX™ Cloud, Core a náhlavní soupravy Cloud II, které zahrnují odpojitelné mikrofony, náušníky, control boxy, duální prodlužovací kabely 3,5 mm, prodlužovací kabely pro počítače, rozdělovací kabely náhlavní soupravy, adaptéry sluchátek do letadel a síťové přenosné tašky.

Devadesátidenní záruka:

Na níže uvedené výrobky společnosti Kingston se vztahuje tato záruka po dobu devadesáti dní od data zakoupení prvním koncovým zákazníkem/ uživatelem: Recertifikované náhlavní soupravy HyperX™.

V případě, že výroba výrobku byla ukončena, společnost Kingston dle svého vlastního uvážení výrobek buď opraví, nabídne jeho výměnu za srovnatelný výrobek, nebo vrátí finanční částku v hodnotě buď kupní ceny nebo aktuální hodnoty výrobku, podle toho co je nižší.

Opravené nebo vyměněné výrobky budou i nadále kryty touto omezenou zárukou po zbytek doby platnosti původní záruční lhůty nebo po dobu devadesáti (90) dní, cokoliv je delší.

Tato omezená záruka se vztahuje pouze na prvního koncového uživatele a podléhá smluvním podmínkám, které jsou popsány v tomto dokumentu. Tato omezená záruka je nepřenositelná. U produktů zakoupených jako součást sady je nutné vrátit celou sadu. Jen tak budete oprávněni k nárokům plynoucím ze záruky.

**Životnost výrobků je definována jako normální očekávaná životnost pro použití výrobků v průmyslu. Avšak celoživotní záruka může být vykládána na základě definicí stanovených jednotlivými zeměmi. V Rusku se záruka poskytovaná po celou dobu životnosti poskytuje po dobu deseti (10) let od data zakoupení původním koncovým zákazníkem a uživatelem.

Bezplatná technická podpora

Dojde-li během instalace nebo následného užívání produktu Kingston k potížím, můžete se před odevzdáním produktu do servisu obrátit na oddělení technické podpory společnosti Kingston.

Internetovou podporu najdete na webu www.kingston.com/support .

Společnost Kingston svým zákazníkům navíc poskytuje po celém světě technickou podporu v anglickém jazyce.

Spojené státy a Kanada:

Na technickou podporu společnosti Kingston se ve Spojených státech a Kanadě můžete obrátit přímo na níže uvedených číslech: +1 (714) 435-2639 nebo bezplatný hovor na: +1 (800) 435-0640.

Evropa, Střední východ a Afrika:

Na technickou podporu společnosti Kingston se v Evropě, Středním východě a Africe můžete s výjimkou zemí uvedených jinde obrátit na čísle +44 (0) 1932 738888; telefonní čísla a sazby v jednotlivých zemích najdete na webu www.kingston.com/en/company/contacts .

Asie:

Na technickou podporu společnosti Kingston se můžete v Asii přímo obrátit na čísle:

 • Volání z Austrálie: 1800-620-569, bezplatné
 • Volání z Nového Zélandu: 0800-546-478, bezplatné
 • Volání z Číny: 800-810-1972, bezplatné
 • Volání z Hongkongu: 800-900478, bezplatné
 • Volání z Indie: 1-860-233-4515, placený hovor (od pondělí dosoboty, 9:30 až 17:30)
 • Volání z Japonska: 00531-88-0018, bezplatné
 • Volání z Malajsie: 1800-812078, bezplatné
 • Volání ze Singapuru: 800-8861042, bezplatné
 • Volání z Tchaj-wanu: 0800-666-200, bezplatné
 • Volání z Thajska: 001800-861-0018, bezplatné
 • Volání z dalších asijských zemí: +886-3-500-1715, placené volání

Postup a požadavky při uplatňování reklamačního nároku

Chcete-li využít služeb souvisejících se zárukou, můžete vadný produkt vrátit v místě původního nákupu nebo u autorizovaného prodejce Kingston či distributora, u něhož jste produkt Kingston zakoupili. Před vrácením produktu potvrďte podmínky zásad vracení produktů. Obvykle je nutné zadat identifikační údaje produktu, včetně čísla modelu a sériového čísla (je-li k dispozici) s podrobným popisem vašich potíží. Budete muset předložit doklad o zakoupení. Všechny navrácené součásti nebo výrobky, pokud jsou vyměněny nebo je vrácena jejich kupní cena, se po přijetí stanou majetkem společnosti Kingston. Opravený nebo náhradní produkt zašle společnost Kingston na své náklady. V rozsahu povoleném příslušnými zákony jsou výrobky, které nejsou importovány nebo prodávány prostřednictvím autorizovaného prodejce nebo distributora společnosti Kingston nejsou touto zárukou kryty a společnost Kingston si může vybrat, zda výrobek opraví nebo vymění za poplatek. Tím je zajištěna certifikace kvality. Kontaktujte svého prodejce, od kterého jste si takový výrobek zakoupili a požádejte jej o sdělení podmínek dostupné záruky.

Spojené státy:

Ve Spojených státech lze produkt vrátit přímo do servisního centra společnosti Kingston poté, co obdržíte číslo oprávnění k vrácení produktu („RMA“ – Return Material Authorization) od společnosti Kingston. Číslo RMA získáte na webu kingston.com/us/support nebo kontaktováním oddělení služeb zákazníkům společnosti Kingston na číslech +1 (714) 438-1810 nebo +1 (800) 337-3719. V případě vracení pamětí ValueRAM kontaktujte technickou podporu na čísle +1 (800) 435-0640 a vyžádejte si servisní číslo RMA a podporu.

Jakmile od společnosti Kingston obdržíte číslo RMA, je nutné během třiceti (30) dnů odeslat produkt na adresu Kingston Technology Company, Inc., Customer Service, 17665-A Newhope Street, Fountain Valley, CA 92708 USA. Zodpovědnost za pojištění a přepravu vámi vracených produktů je na vaší straně. Produkty odesílané do servisního centra musí být správně zabaleny, aby se předešlo poškození při přepravě. Číslo RMA Kingston je nutné zřetelně uvést na vnější straně obalu. Pokud odešlete výrobek do servisního střediska bez použití čísla RMA uvedeného výrazně na vnější straně obalu, bude vám zásilka vrácena neotevřená.

Evropa, Střední východ a Afrika:

Evropa, Střední východ a Afrika: Nemůžete-li produkt vrátit v místě původního nákupu nebo u autorizovaného prodejce společnosti Kingston či distributora, u nějž jste produkt zakoupili, lze produkt vrátit přímo v servisním centru společnosti Kingston poté, co od společnosti Kingston obdržíte číslo RMA (Return Material Authorization). Číslo RMA získáte na webu kingston.com/en/support. Za určitých okolností můžeme vyžadovat doklad o nákupu.

Jakmile od společnosti Kingston obdržíte číslo RMA, je nutné během třiceti (30) dnů odeslat produkt na adresu Kingston Technology Europe Limited, Kingston Court, Brooklands Close, Sunbury on Thames, Middlesex, TW16 7EP, Velká Británie. Zodpovědnost za pojištění a přepravu vámi vraceného produktu(ů) je na vaší straně. Produkt(y) je nutné řádně zabalit, aby se předešlo poškození během přepravy. Číslo RMA Kingston je nutné zřetelně uvést na vnější straně obalu. Neuvedete-li číslo RMA na obalu, produkt vám bude vrácen bez otevření.

Asie:

Asie: klikněte na oblast, v níž se nacházíte. Na Tchaj-wanu můžete vadný produkt vrátit buď místnímu prodejci, do servisního centra nebo prostřednictvím postupu online. Pokračujte na webu https://dbcs.kingston.com/web_rma/taiwan/, V Číně si můžete číslo RMA vyžádat od autorizovaného prodejce nebo autorizovaného servisního centra. Seznam servisních středisek v Číně naleznete na webu:  https://www.kingston.com/cn/support/china/center.

jakmile od společnosti Kingston získáte číslo RMA, musíte do tří (3) dní odeslat výrobek společnosti Kingston Technology Far East Corp., 4F., No. 8, Kedung 3rd Road, Chunan, Miaoli, Tchaj-wan 35053, Čínská republika. Zodpovědnost za pojištění a přepravu vámi vracených produktů je na vaší straně. Produkty odesílané do servisního centra musí být správně zabaleny, aby se předešlo poškození při přepravě. Číslo RMA Kingston je nutné zřetelně uvést na vnější straně obalu. Pokud odešlete výrobek do servisního střediska bez použití čísla RMA uvedeného výrazně na vnější straně obalu, bude vám zásilka vrácena neotevřená.

Ve všech ostatních asijských zemích kontaktujte svého místního distributora nebo prodejce a dohodněte si vydání číslo oprávnění k vrácení produktu (RMA).

Zřeknutí se práv

V PLNÉM ROZSAHU, V JAKÉM TO UMOŽŇUJÍ PLATNÉ ZÁKONY, JE VÝŠE UVEDENÝ TEXT ÚPLNOU ZÁRUKOU NA PRODUKTY SPOLEČNOSTI KINGSTON A NAHRAZUJE VEŠKERÉ DALŠÍ ZÁRUKY A ZJIŠTĚNÍ, AŤ JIŽ ÚSTNÍ, ČI PÍSEMNÉ. S VÝJIMKOU VÝSLOVNÝCH USTANOVENÍ UVEDENÝCH VÝŠE SE V SOUVISLOSTI S PRODUKTY KINGSTON NEPOSKYTUJÍ ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY A SPOLEČNOST KINGSTON SE VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁ VEŠKERÝCH ZDE NEUVEDENÝCH ZÁRUK, A TO VČETNĚ A V ROZSAHU PODLE PLATNÝCH ZÁKONŮ JAKÝCHKOLIV ZÁRUK, JEŽ MOHOU EXISTOVAT V RÁMCI NÁRODNÍCH, STÁTNÍCH, OBLASTNÍCH ČI MÍSTNÍCH ZÁKONŮ VČETNĚ, NIKOLIV VŠAK VÝHRADNĚ, JAKÝCHKOLIV MLČKY PŘEDPOKLÁDÁNÝCH ZÁRUK NEPORUŠENÍ, OBCHODOVATELNOSTI ČI VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. VEŠKERÉ ZÁRUKY, AŤ JIŽ VÝSLOVNÉ ČI PŘEDPOKLÁDANÉ, JSOU OMEZENY NA VÝŠE UVEDENÉ ČASOVÉ OBDOBÍ. NĚKTERÉ STÁTY ČI JINÉ JURISDIKCE NEDOVOLUJÍ VYLOUČENÍ MLČKY PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK ČI OMEZENÍ TÝKAJÍCÍCH SE DOBY TRVÁNÍ MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, A VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ SE TAK NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT.

PRODUKTY KINGSTON NEMAJÍ OPRÁVNĚNÍ PRO POUŽITÍ JAKO KRITICKÉ SOUČÁSTI V ZAŘÍZENÍCH NA PODPORU ŽIVOTA NEBO APLIKACÍCH, V NICHŽ BY PŘI SELHÁNÍ ČI PORUŠE PRODUKTŮ MOHLO DOJÍT K SITUACI, KTERÁ BY PRAVDĚPODOBNĚ VEDLA KE ZRANĚNÍ NEBO ÚMRTÍ OSOB. SPOLEČNOST KINGSTON NENESE ZODPOVĚDNOST ZA ÚMRTÍ OSOB NEBO ZTRÁTY, ZRANĚNÍ ČI ŠKODY NA OSOBÁCH ČI MAJETKU, K NIMŽ DOJDE V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM PRODUKTŮ POUŽITÝCH V APLIKACÍCH, A TO VČETNĚ, NIKOLIV VŠAK VÝHRADNĚ, VE VOJENSKÝCH ZAŘÍZENÍCH A ZAŘÍZENÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ARMÁDOU, ZAŘÍZENÍCH PRO ŘÍZENÍ PROVOZU, SYSTÉMECH PREVENCE KATASTROF ČI LÉKAŘSKÝCH ZAŘÍZENÍCH NEBO ZAŘÍZENÍCH SOUVISEJÍCÍCH S LÉKAŘSTVÍM.

VEŠKERÁ ZODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI KINGSTON SPOČÍVÁ V RÁMCI TÉTO NEBO JAKÝCHKOLIV JINÝCH ZÁRUK, AŽ JIŽ VÝSLOVNÝCH ČI MLČKY PŘEDPOKLÁDANÝCH, POUZE V OPRAVĚ, NÁHRADĚ NEBO PROPLACENÍ PRODUKTU. OPRAVA, NÁHRADA NEBO PROPLACENÍ PRODUKTU JSOU JEDINÝMI A VÝHRADNÍMI OPRAVNÝMI PROSTŘEDKY ZA PORUŠENÍ ZÁRUKY NEBO JAKÉKOLIV JINÉ PRÁVNÍ TEORIE. V MAXIMÁLNÍ MÍŘE, V JAKÉ TO UMOŽŇUJÍ PLATNÉ ZÁKONY, NENESE SPOLEČNOST KINGSTON VŮČI KUPUJÍCÍMU NEBO KONCOVÉMU ZÁKAZNÍKOVI PRODUKTU KINGSTON ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLIV ŠKODY, NÁKLADY, ZTRACENÁ DATA, ZTRACENÉ PŘÍJMY, ZTRACENÉ ÚSPORY, ZTRACENÉ ZISKY NEBO JAKÉKOLIV NAHODILÉ ČI NÁSLEDNÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z NÁKUPU, POUŽÍVÁNÍ ČI NEMOŽNOSTI POUŽÍT PRODUKT KINGSTON, A TO I V PŘÍPADĚ, KDY BYLA SPOLEČNOST KINGSTON VYROZUMĚNA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD. NĚKTERÉ STÁTY ČI JINÉ JURISDIKCE NEDOVOLUJÍ VYLOUČENÍ ČI OMEZENÍ NAHODILÝCH ČI NÁSLEDNÝCH ŠKOD, A VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ ČI VÝLUKY SE NA VÁS PROTO NEMUSÍ VZTAHOVAT.

TATO OMEZENÁ ZÁRUKA VÁM DÁVÁ SPECIFICKÁ ZÁKONNÁ PRÁVA. MŮŽETE MÍT I DALŠÍ PRÁVA, KTERÁ SE MEZI JEDNOTLIVÝMI STÁTY ČI JURISDIKCEMI LIŠÍ.

V SOUVISLOSTI S OBČANY ZEMÍ, KTERÉ JSOU ČLENY EVROPSKÉ UNIE, SE USTANOVUJE, ŽE POKUD JE TENTO PRODUKT ZAKOUPEN ZÁKAZNÍKEM A NIKOLIV V RÁMCI OBCHODU, TATO ZÁRUKA SE POSKYTUJE NAVÍC K VAŠIM ZÁKONNÝM PRÁVŮM V SOUVISLOSTI S PRODUKTY, KTERÉ JSOU VADNÉ. INFORMACE O SVÝCH ZÁKONNÝCH PRÁVECH ZÍSKÁTE U SVÉHO MÍSTNÍHO PORADENSKÉHO CENTRA SPOTŘEBITELŮ. TOTO PRÁVNÍ OMEZENÍ NENÍ OMEZENÍM NEBO VYLOUČENÍM ODPOVĚDNOSTI SPOLEČNOSTI KINGSTON ZA ÚMRTÍ NEBO ZRANĚNÍ ZPŮSOBENÉ NEDBALOSTÍ NEBO KLAMNÝM UVEDENÍM V OMYL.

Tuto záruku poskytuje:

Kingston Technology Company, Inc.,
17600 Newhope Street
Fountain Valley, CA 92708
U.S.A.

Australští spotřebitelé:
Informace o zárukách poskytovaných v Austrálii najdete v prohlášení o omezené záruce společnosti Kingston.

Revize: Únor 2018

Předchozí záruky
03/2012 - 05/2013
05/2013 - 02/2018