Kingstons garantivillkor

Fullständig information om Kingstons garantier följer nedan. Du kan gå direkt till önskat punkt genom att välja bland avsnitten i listan nedan:

Kingston garanterar den ursprungliga slutkunden att produkterna är fria från defekter i material och utförande enligt villkoren i denna policy. I enlighet med villkoren och begränsningarna nedan förbinder sig Kingston att efter eget gottfinnande reparera eller byta ut komponenter i sina produkter som uppvisar defekter i material eller utförande. Reparerade komponenter eller utbytesprodukter tillhandahålls av Kingston mot returnerad originalenhet och är antingen nytillverkade eller omcertifierade. Alla omcertifierade produkter har testats med avseende på funktionell likvärdighet med nytillverkade produkter. Om Kingston inte har möjlighet att reparera eller byta ut produkten återbetalas eller krediteras inköpspriset eller värdet av produkten vid tiden för garantianspråket, beroende på vilket belopp som är det lägre. Köpebevis måste tillhandahållas som visar ursprungligt datum och plats för köpet liksom produktbeskrivning och pris.

Denna begränsade garanti omfattar inte skador på produkten till följd av felaktig installation, olycka, missbruk, felaktig användning, naturkatastrof, för svag eller för stark matning, onormala mekaniska eller miljömässiga förhållanden eller obehörig demontering, reparation eller modifikation. Denna garanti gäller inte om i) produkten inte har använts i enlighet med medföljande anvisningar eller ii) produkten inte har använts för avsett ändamål.

Denna begränsade garanti gäller inte produkter där ursprungliga identifikationsuppgifter har manipulerats, avlägsnats eller raderats, produkter som inte har hanterats eller paketerats korrekt eller produkter som har sålts vidare i begagnat skick eller i strid mot amerikanska och andra tillämpliga exportbestämmelser.

Denna begränsade garanti omfattar endast reparation, utbyte, återbetalning eller kreditering av defekta produkter från Kingston enligt ovan. Kingston ansvarar inte för och inbegriper inte i sin garanti förlust eller skada av något slag till följd av förlust av eller skada på innehåll eller data, kostnader för att fastställa orsaken till systemproblem eller för avlägsnande, service eller installation av produkter från Kingston. Denna garanti omfattar inte programvara från tredje part, ansluten utrustning eller lagrade data. Kingston kan därför inte hållas ansvarigt för direkt eller efterföljande förlust eller skada som beror på programvara från tredje part, ansluten utrustning eller lagrade data. Kingstons enda förpliktelse i samband med garantianspråk begränsas till återbetalning eller utbyte av maskinvara.

Garantiperiod

Livstidsgaranti för produkt:**

Följande produkter från Kingston omfattas av denna garanti under produktens livslängd:

Minnesmoduler inklusive ValueRAM®, HyperX®, Retail Memory och Kingstons systemspecifika minne, flashminneskort (t.ex. Secure Digital, Secure Digital HC och XC, CompactFlash, MultiMediaCard, SmartMedia, exklusiva Industrial Temp microSD-kort) och flashadaptrar.

Fem års garanti:

Följande produkter från Kingston omfattas av denna garanti under en period om fem år från datumet för den ursprungliga slutkundens köp av produkten: USB DataTraveler®-minnen (exklusive DataTraveler® Workspace), IronKey® USB-minnen och SSDNow® KC100-enheter (Solid State Drives) och Industrial Temp microSD-kort.

Produktgaranti baserad på fem år eller återstående värde för återstående SSD-livslängd:

Följande produkter från Kingston omfattas av denna garanti under någon av följande perioder, beroende på vilket som infaller först: i) fem år från datumet för den ursprungliga slutkundens köp av produkten eller ii) tills det datum när användningen av enheten, mätt enligt Kingstons implementering av SMART-attribut 231, ”Återstående SSD-livslängd”, når ett normaliserat värde av ett (1) så som det rapporteras av Kingston SSD Manager (KSM): SSDNow® DC400, SSDNow® KC400 och SSDNow® M.2 i G.2-serien (SM2280SEG2) och DCP1000*-seriens SSD-enheter.

Kingston SSD Manager (KSM) specificeras på databladet för produkten och finns att tillgå utan kostnad från Kingstons webbplats på www.kingston.com/ssdmanager. En ny, oanvänd produkt uppvisar ett indikatorvärde för slitage på hundra (100), medan en produkt som uppnått hållbarhetsgränsen för programraderingscykler visar ett indikatorvärde för slitage på ett (1).

* För SSD-enheterna i DCP1000-serien omfattas produkten inte längre av denna garanti om användningen av en eller flera av de fyra (4) enskilda SSDNow® M.2 SSD-enheter som ingår i DCP1000 uppvisar ett indikatorvärde för slitage på ett (1).

Tre års garanti:

Följande produkter från Kingston omfattas av denna garanti under en period om tre år från datumet för den ursprungliga slutkundens köp av produkten: DataTraveler 2000, HyperX SSD (FURY, Savage och Predator) SSDNow® (Solid State Drives), med undantag för SSDNow® DC400, SSDNow® KC100, SSDNow® KC400, SSDNow® S200/30 GB, SSDNow® SMS200/30 GB, SSDNow® UV300, SSDNow® UV400, SSDNow® DCP1000 och SSDNow® M.2 G.2-seriens (SM2280SEG2) SSD-enheter.

Produktgaranti baserad på tre år eller återstående värde för återstående SSD-livslängd:

Följande produkter från Kingston omfattas av denna garanti under någon av följande perioder, beroende på vilket som infaller först: i) tre år från datumet för den ursprungliga slutkundens köp av produkten eller ii) tills det datum när användningen av enheten, mätt enligt Kingstons implementering av SMART-attribut 231, ”Återstående SSD-livslängd”, når ett normaliserat värde av ett (1) så som det rapporteras av Kingston SSD Manager (KSM):SSDNow® UV300-seriens SSD-enheter.

Kingston SSD Manager (KSM) specificeras på databladet för produkten och finns att tillgå utan kostnad från Kingstons webbplats på www.kingston.com/ssdmanager. En ny, oanvänd produkt uppvisar ett indikatorvärde för slitage på hundra (100), medan en produkt som uppnått hållbarhetsgränsen för programraderingscykler visar ett indikatorvärde för slitage på ett (1).

Två års garanti:

Följande produkter från Kingston omfattas av denna garanti under en period om två år från datumet för den ursprungliga slutkundens köp av produkten: SSDNow® S200/30 GB, SSDNow® SMS200/30 GB, DataTraveler® Workspace, DataTraveler® Bolt Duo, MobileLite® Wireless – Gen 3, MobileLite® Wireless – Gen 2, MobileLite® Reader, microSD Reader, HyperX™ Cloud-headset (exklusive eventuella kostnadsfria kampanjprodukter som inkluderas i förpackningen), HyperX™-musmattor, Nucleum™, HyperX™-tangentbord, HyperX™-möss och produkter som omfattas av Kingston Customization Program. Produkterna i Kingston Customization Program begränsas till kreditering eller återbetalning under garantiperioden på två år. I vissa situationer kan Kingston efter eget gottfinnande välja att byta ut defekta produkter som har beställts inom ramen för Kingston Customization Program mot funktionellt likvärdiga produkter.

Ett års garanti:

Följande produkter från Kingston omfattas av denna garanti under en period av ett år från datumet för den ursprungliga slutkundens köp av produkten: MobileLite® Wireless – Gen 1, DataTraveler®-tillbehörssats, Wi-Drive®, TravelLite® SD/MMC Reader och HyperX™-fläkt.

Sex månaders garanti:

Följande produkter från Kingston omfattas av denna garanti under en period av sex månader år från datumet för den ursprungliga slutkundens köp av produkten: HyperX™ Cloud-, Core- och Cloud II-headsettillbehör, vilka består av löstagbara mikrofoner, öronkåpor, kontrolldosor, förlängningskablar med dubbla 3,5 mm-kontakter, PC-förlängningskablar, delningskablar för headset, flygplansadaptrar för hörlurar och nätbärpåsar.

Nittio dagars garanti:

Följande produkter från Kingston omfattas av denna garanti under en period av nittio dagar från datumet för den ursprungliga slutkundens köp av produkten: rekonditionerade HyperX™-headset.

I händelse av att en produkt tas ur tillverkning ska Kingston efter eget gottfinnande reparera produkten, erbjuda att byta ut den mot en jämförbar produkt eller återbetala inköpspriset eller produktens nuvarande värde, beroende på vilket belopp som är det lägre.

Reparerade produkter eller utbytesprodukter omfattas av denna begränsade garanti under återstoden av den ursprungliga garantiperioden eller nittio (90) dagar, beroende på vilken period som är längst.

Denna begränsade garanti gäller endast den ursprungliga slutkunden och omfattas av de villkor och krav som beskrivs här. Denna garanti kan inte överlåtas. För produkter som utgör en del av en kit måste hela kitet returneras för att garantin ska gälla.

** Produktens livstid definieras som den normala förväntade hållbarhetstid inom branschen för användning av produkter. Livstidsgarantin kan dock vara föremål för landsspecifika definitioner. I Ryssland utgör livslängdsgarantin tio (10) år från datumet för den ursprungliga slutkundens köp av produkten.

Kostnadsfri teknisk support

Om du upplever problem under installation eller användning av en produkt från Kingston kan du kontakta Kingstons tekniska supportavdelning innan du låter service utföras på systemet.

För support via Internet, se www.kingston.com/support.

Kingston erbjuder även kostnadsfri teknisk support på engelska till sina kunder över hela världen.

USA och Kanada:

Kingstons tekniska support i USA och Kanada kan kontaktas direkt på telefonnummer: +1-(714)-435-2639 eller avgiftsfritt på +1 (800) 435-0640.

Europa, Mellanöstern och Afrika:

Kingston teknisk support i Europa, Mellanöstern och Afrika, med undantag för länder som förtecknats på annan plats, kan kontaktas på telefonnummer +44-(0)1932-738 888. För information om telefonnummer med inrikestaxa, besök www.kingston.com/en/company/contacts .

Asien:

Kingston teknisk support i Asien kan kontaktas direkt på telefonnummer:

 • Från Australien: 1800-620-569 (avgiftsfritt)
 • Från Nya Zeeland: 0800-546-478 (avgiftsfritt)
 • Från Kina: 800-810-1972 (avgiftsfritt)
 • Från Hongkong: 800-900478 (avgiftsfritt)
 • Från Indien: 1-860-233-4515 (avgiftsbelagda nummer), kl. 9.30–17.30 mån–lör
 • Från Japan: 00531-88-0018 (avgiftsfritt)
 • Från Malaysia: 1800-812078 (avgiftsfritt)
 • Från Singapore: 800-8861042 (avgiftsfritt)
 • Från Taiwan: 0800-666-200 (avgiftsfritt)
 • Från Thailand: 001800-861-0018 (avgiftsfritt)
 • Från övriga asiatiska länder: +886-3-500-1715 (avgiftsbelagt)

Procedurer för garantianspråk och krav

Vid anspråk på garantiservice kan den defekta produkten returneras till inköpsstället eller till den auktoriserade Kingston-återförsäljare eller -distributör där du köpte produkten. Kontrollera motpartens returregler innan du returnerar produkten. Normalt måste du bifoga identifierande information om produkten, såsom modellnummer och serienummer (i förekommande fall), samt en detaljerad beskrivning av problemet. Du kommer att ombeds att tillhandahålla köpebevis. Alla delar eller produkter som returneras, om de byts ut eller om ersättning utgår för dem, blir Kingstons egendom när de tas emot. Kingston ansvarar för kostnaden för att skicka reparerade produkter och utbytesprodukter. I den utsträckning det tillåts enligt gällande lag omfattar denna garanti inte produkter som inte importeras av eller säljs via auktoriserade Kingston-återförsäljare och Kingston kan i sådana fall välja att ta ut en avgift för att reparera eller byta ut produkten. Detta för att säkerställa kvalitetsintyg. Kontakta den återförsäljare där du har köpt sådana produkter för gällande garanti.

USA:

I USA kan produkten returneras direkt till Kingstons servicecenter efter att du har erhållit ett RMA-nummer (Return Material Authorization) från Kingston. Du kan begära ett RMA-nummer genom att besöka kingston.com/us/support eller ringa Kingstons kundtjänst på +1-(714)-438-1810 eller +1-(800)-337-3719. Vid retur av ValueRAM-minnesprodukter ska du kontakta teknisk support på +1-(800)-435-0640 för RMA-service och support.

När du har fått ett RMA-nummer från Kingston måste du inom trettio (30) dagar skicka produkten till följande adress: Kingston Technology Company, Inc., Customer Service, 17665-A Newhope Street, Fountain Valley, CA 92708, USA. Du ansvarar för kostnaderna för försäkring och frakt av returnerade produkter. Produkter som skickas till servicecentret måste vara korrekt förpackade för att förhindra skador under transport. Kingstons RMA-nummer måste placeras väl synligt på paketets utsida. Om du skickar produkten till servicecentret utan att RMA-numret är väl synligt på paketet kommer det att returneras oöppnat till dig.

Europa, Mellanöstern och Afrika:

I Europa, Mellanöstern och Afrika kan produkten returneras till inköpsstället eller den auktoriserade Kingston-återförsäljare eller -distributör där du köpte produkten. Om detta inte är möjligt kan produkten returneras direkt till Kingstons servicecenter efter att du först har erhållit ett RMA-nummer (Return Material Authorization) från Kingston. Du kan begära ett RMA-nummer genom att besöka kingston.com/en/support.  I vissa situationer kan vi komma att kräva inköpsbevis.

När du har fått ett RMA-nummer från Kingston måste du inom trettio (30) dagar skicka produkten till Kingston Technology Europe Limited Co LLP, Kingston Court, Brooklands Close, Sunbury on Thames, Middlesex, TW16 7EP, Storbritannien. Du ansvarar för kostnaderna för försäkring och frakt av produkterna. Produkterna måste vara korrekt förpackade för att förhindra skador under transport. Kingstons RMA-nummer måste placeras väl synlig på paketets utsida. Om RMA-numret inte placeras väl synligt på paketet kommer det att returneras oöppnat till dig.

Asien:

I Asien ska du vända dig till den region där du befinner dig. I Taiwan kan den defekta produkten returneras till vår lokala distributör eller vårt lokala servicecenter eller via en onlineansökan (i det sistnämnda fallet går du in på https://dbcs.kingston.com/web_rma/taiwan/ och följer anvisningarna). I Kina kan du begära ett RMA-nummer hos en auktoriserad distributör eller ett auktoriserat servicecenter. För en lista över servicenter i Kina, se https://www.kingston.com/cn/support/china/center.

När du har erhållit ett RMA-nummer från Kingston måste du inom tre (3) dagar skicka produkten till Kingston Technology Far East Corp., 4F., No. 8, Kedung 3rd Road, Chunan, Miaoli, Taiwan 35053, Taiwan. Du står för kostnaden för frakt och försäkring produkten. Produkter som levereras till servicecenter måste förpackas ordentligt för att förhindra skador under transport. Kingstons RMA-nummer måste placeras väl synligt på paketets utsida. Om du skickar produkten till servicecentret utan att RMA-numret är väl synligt på paketet kommer det att returneras oöppnat till dig.

I övriga asiatiska länder ska du kontakta den lokala distributören eller återförsäljaren för att få ett RMA-nummer (Return Material Authorization).

FRISKRIVNINGSKLAUSUL

I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAG UTGÖR VILLKOREN OVAN DEN FULLSTÄNDIGA GARANTIN FÖR PRODUKTER FRÅN KINGSTON OCH ERSÄTTER ALLA ANDRA SÅVÄL MUNTLIGA SOM SKRIFTLIGA GARANTIER OCH UTFÄSTELSER. MED UNDANTAG FÖR VAD SOM UTTRYCKLIGEN ANGES OVAN GÖRS INGA ANDRA UTFÄSTELSER AVSEENDE PRODUKTER FRÅN KINGSTON OCH KINGSTON FRÅNSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN ALLA GARANTIER SOM INTE UTTRYCKLIGEN FRAMGÅR I DETTA GARANTIDOKUMENT, INKLUSIVE, I DEN UTSTRÄCKNING DETTA ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAG, GARANTIER UNDER NATIONELL, DELSTATLIG, REGIONAL ELLER LOKAL LAG, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM ATT INGA INTRÅNG GJORTS I TREDJEPARTS RÄTTIGHETER, KURANS ELLER ÄNDAMÅLSENLIGHET. ALLA GARANTIER, SÅVÄL UTTRYCKLIGA SOM UNDERFÖRSTÅDDA, ÄR BEGRÄNSADE TILL DE TIDSPERIODER SOM ANGES OVAN. VISSA DELSTATER ELLER ANDRA RÄTTSKIPNINGSOMRÅDEN TILLÅTER INTE UTESLUTNING AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE GILTIGHETSTIDEN FÖR EN UNDERFÖRSTÅDD GARANTI. DET KAN DÄRFÖR HÄNDA ATT OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR INTE GÄLLER DIG.

PRODUKTERNA FRÅN KINGSTON FÅR INTE ANVÄNDAS SOM VIKTIGA KOMPONENTER I LIVSUPPEHÅLLANDE UTRUSTNING ELLER FÖR ANVÄNDNINGSOMRÅDEN DÄR EVENTUELLA FUNKTIONSFEL SKULLE KUNNA MEDFÖRA RISK FÖR PERSONSKADA ELLER DÖDSFALL. KINGSTON SKA INTE HÅLLAS ANSVARIGT FÖR DÖDSFALL ELLER FÖRLUST, PERSONSKADA ELLER MATERIALSKADA TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV PRODUKTER I ANVÄNDNINGSOMRÅDEN SOM INKLUDERAR, UTAN BEGRÄNSNING, MILITÄR ELLER MILITÄRT RELATERAD UTRUSTNING, TRAFIKSTYRNINGSUTRUSTNING, KATASTROFFÖREBYGGANDE SYSTEM SAMT MEDICINSK ELLER MEDICINRELATERAD UTRUSTNING.

KINGSTONS TOTALA ERSÄTTNINGSSKYLDIGHET UNDER DENNA ELLER ANDRA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER BEGRÄNSAS TILL REPARATION, UTBYTE ELLER ÅTERBETALNING. REPARATION, UTBYTE ELLER ÅTERBETALNING UTGÖR DEN ENDA OCH EXKLUSIVA GOTTGÖRELSEN I HÄNDELSE AV ÖVERTRÄDELSE AV GARANTIN ELLER ELLER ANSPRÅK SOM VILAR PÅ ANNAN RÄTTSGRUND. KINGSTON SKA I DEN UTSTRÄCKNING DETTA ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAG INTE HÅLLAS ANSVARIGT GENTEMOT KÖPAREN ELLER SLUTKUNDEN FÖR SKADOR, UTGIFTER, FÖRLUST AV DATA, INTÄKTSBORTFALL, FÖRLORADE BESPARINGAR, VINSTBORTFALL ELLER ANDRA OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR SOM ÄR ETT RESULTAT AV KÖP, ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA PRODUKTEN FRÅN KINGSTON, ÄVEN OM KINGSTON HAR UNDERRÄTTATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. VISSA DELSTATER ELLER ANDRA RÄTTSKIPNINGSOMRÅDEN TILLÅTER INTE UTESLUTNING ELLER BEGRÄNSNING AV OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR. DET KAN DÄRFÖR ATT OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR OCH UNDANTAG INTE GÄLLER DIG.

DENNA BEGRÄNSADE GARANTI GER DIG SPECIFIKA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER. DU KAN OCKSÅ HA ANDRA RÄTTIGHETER SOM VARIERAR MELLAN OLIKA DELSTATER ELLER RÄTTSSKIPNINGSOMRÅDEN.

FÖR INVÅNARE I LÄNDER SOM ÄR MEDLEMMAR I EUROPEISKA UNIONEN: OM DENNA PRODUKT KÖPS AV EN KONSUMENT OCH INTE I SAMBAND MED EN AFFÄRSVERKSAMHET SKA DENNA GARANTI GÄLLA JÄMTE DINA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER BETRÄFFANDE DEFEKTA PRODUKTER. KONTAKTA DEN LOKALA KONSUMENTRÅDGIVNINGEN FÖR INFORMATION OM DINA LAGSTADGADE RÄTTIGHETER. DENNA FRISKRIVNINGSKLAUSUL AVSER INTE ATT BEGRÄNSA ELLER UTESLUTA KINGSTONS ANSVARSSKYLDIGHET VID DÖDSFALL ELLER SKADA SOM ORSAKAS AV FÖRETAGETS FÖRSUMLIGHET ELLER FÖR BEDRÄGLIG ORIKTIG FRAMSTÄLLNING.

Denna garanti utfärdas av:

Kingston Technology Company, Inc.,
17600 Newhope Street
Fountain Valley, CA 92708
U.S.A.

Konsumenter i Australien:
Se Kingstons garantivillkor för information om garantins omfattning i Australien.

Reviderad: februari 2018

Tidigare garantier
03/2012 - 05/2013
05/2013 - 09/2015