Trang này sử dụng các cookie để cải thiện tính năng và chức năng.
 Sử dụng trang này nghĩa là bạn đã đồng ý về việc này.
 Chúng tôi coi trọng thông tin cá nhân và việc bảo mật cho bạn.
 Vui lòng xem Chính sách CookieChính sách Bảo mật của chúng tôi, chúng tôi vừa cập nhật cho cả hai chính sách này.

Community

Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của EU (EU GDPR)

Download PDF

EU GDPR

More Information

Learn More about, Encrypted USB Drive - Kingston Technology

Using and Promoting

Using and promoting encrypted USB Flash drives in your organization

Get eight useful tips to help your organization keep confidential information confidential and to comply with regulations.

Read article

EU General Data Protection Regulation (EU GDPR)

EU General Data Protection Regulation (EU GDPR) Effective: May 2018

Applies to every organization that processes personal data of EU citizens, will take full effect in May 2018. Organizations to implement and ensure a level of security appropriate to the risk, including…encryption of personal data" (Article 32, Security of processing)
Learn more

New York Department of Financial Services (NYDFS - 23 NYCRR 500)

New York Department of Financial Services (NYDFS - 23 NYCRR 500) Effective: February 2018

Applies to every organization in New York that processes corporate / personal data. The proposal calls for organizations to encrypt sensitive data both in-transit and at-rest. (Section 500.15 Encryption of Nonpublic Information.)
Learn more

Encrypted USB Flash Drives

DataTraveler 2000

DataTraveler Vault Privacy 3.0

DataTraveler Vault Privacy 3.0 Anti-Virus

DataTraveler Vault Privacy 3.0 Managed Solution

DataTraveler 4000G2DM

IronKey

IronKey D300/IronKey D300 Managed

IronKey S1000/IronKey S1000 Enterprise

        Back To Top