Trang này sử dụng các cookie để cải thiện tính năng và chức năng.
 Sử dụng trang này nghĩa là bạn đã đồng ý về việc này.
 Chúng tôi coi trọng thông tin cá nhân và việc bảo mật cho bạn.
 Vui lòng xem Chính sách CookieChính sách Bảo mật của chúng tôi, chúng tôi vừa cập nhật cho cả hai chính sách này.

Liên hệ về PR

Liên hệ về PR
Hoa Kỳ, Canada
Công ty Liên hệ Điện thoại Địa chỉ Email
Kingston Technology David Leong +1 (714) 438-1817 david_leong@kingston.com
Châu Á
Công ty Liên hệ Điện thoại Địa chỉ Email
Kingston Technology Michael Teng +886-2-2191-6018 #6988 michael_teng@kingston.com.tw
Kingston Technology Weina Chen +886-2-2191-6018 #6993 weina_chen@kingston.com.tw
Úc
Công ty Liên hệ Điện thoại Địa chỉ Email
Kingston Technology Michael Teng +886-2-2191-6018 #6988 michael_teng@kingston.com.tw
Kingston Technology Weina Chen +886-2-2191-6018 #6993 weina_chen@kingston.com.tw
Braxin
Công ty Liên hệ Điện thoại Địa chỉ Email
Rosa Arrais Comunicação e Editora Ltda. Rosa Arrais +55 11 3672 3531 rosa@rosaarrais.com.br
Trung Quốc
Công ty Liên hệ Điện thoại Địa chỉ Email
Kingston Technology Link Shang +86-10-65819998 #6516 link_shang@kingston.com.cn
Châu Âu, Trung Đông, Châu Phi
Công ty Liên hệ Điện thoại Địa chỉ Email
Kingston Technology Debbie Fowler +44 (0)1932 738888 eu_pr@kingston.eu
Ấn Độ
Công ty Liên hệ Điện thoại Địa chỉ Email
Kingston Technology Vaibhav Kulkarni +91-22-42230312 vaibhav_kulkarni@kingston.com
Nhật Bản
Công ty Liên hệ Điện thoại Địa chỉ Email
Kingston Technology Weina Chen +886-2-2191-6018 #6993 weina_chen@kingston.com.tw
Mêxicô
Công ty Liên hệ Điện thoại Địa chỉ Email
Kingston Technology Nicole Trochez +1 (714) 424-3996 nicole_trochez@kingston.com
Kingston Technology Ivonne A. Romero M (52) 55 5010-3241 ivonne.romero@porternovelli.com
Singapore
Công ty Liên hệ Điện thoại Địa chỉ Email
Kingston Technology Michael Teng +886-2-2191-6018 #6988 michael_teng@kingston.com.tw
Nam Mỹ - ConoNorte (Trung Mỹ, Colombia, Venezuela, Ecuador, Biển Caribê)
Công ty Liên hệ Điện thoại Địa chỉ Email
Kingston Technology Roxy De Leonardis +1-(714) 435-2600 roxy_de_leonardis@kingston.com
Nam Mỹ - ConoSur (Bolivia, Peru, Chile, Argentina, Uruguay)
Công ty Liên hệ Điện thoại Địa chỉ Email
Kingston Technology Roxy De Leonardis +1-(714) 435-2600 roxy_de_leonardis@kingston.com
Doble EME Maria Monaco +54 11 4772 3317 maria@doble-eme.com.ar
Đài Loan
Công ty Liên hệ Điện thoại Địa chỉ Email
Kingston Technology Michael Teng +886-2-2191-6018 #6988 michael_teng@kingston.com.tw
Kingston Technology Weina Chen +886-2-2191-6018 #6993 weina_chen@kingston.com.tw
Việt Nam
Công ty Liên hệ Điện thoại Địa chỉ Email
Kingston Technology Weina Chen +886-2-2191-6018 #6993 weina_chen@kingston.com.tw
        Back To Top