Để biết thêm thông tin chi tiết về hoạt động kinh doanh của chúng tôi trong tình hình Covid-19, vui lòng truy cập tại đây.

Oops!

It looks like the configuration tool you’re trying to use has been deactivated.

Please contact Kingston's web team and let them know what website you were on so we can quickly make a new version.

Thanks!

Hãy giữ liên lạc! Đăng ký nhận email của chúng tôi để biết tin tức về Kingston và hơn thế nữa.