Trang này sử dụng các cookie để cải thiện tính năng và chức năng.
 Sử dụng trang này nghĩa là bạn đã đồng ý về việc này.
 Chúng tôi coi trọng thông tin cá nhân và việc bảo mật cho bạn.
 Vui lòng xem Chính sách CookieChính sách Bảo mật của chúng tôi, chúng tôi vừa cập nhật cho cả hai chính sách này.

Memory Search

Tìm kiếm theo Hệ thống/Thiết bị
Chỉ cần nhập vào tên thương hiệu và số model hoặc mã sản phẩm hệ thống máy tính hoặc thiết bị kỹ thuật số để tìm ra bộ nhớ bạn cần.
Hỏi Chuyên gia
Tôi phải cấu hình máy chủ như thế nào để tối đa hóa dung lượng?

Một số ứng dụng, chẳng hạn như ảo hóa, yêu cầu dung lượng bộ nhớ tối đa mà nền hệ thống có thể hỗ trợ. Xem thêm

Tôi phải cấu hình máy chủ như thế nào để tối đa hóa hiệu năng?

Các lựa chọn cấu hình bộ nhớ ảnh hưởng đến tốc độ bộ nhớ và hiệu năng máy chủ tổng thể. Xem thêm

Tôi phải cấu hình máy chủ như thế nào để giảm thiểu mức tiêu thụ điện năng?

Giảm thiểu tiêu thụ điện năng cho bộ nhớ có thể tiết kiệm tối đa 10% tổng điện năng tiêu thụ của máy chủ hoặc nhiều hơn nữa. Việc tiết kiệm này nhân rộng ra cả trung tâm dữ liệu. Xem thêm

Chọn Hệ thống/Thiết bị
Tìm đúng bộ nhớ –chỉ cần tìm kiếm theo hệ thống máy tính hoặc thiết bị kỹ thuật số của bạn.
Thêm các Lựa chọn Tìm kiếm
        Back To Top