MSI - Notebook GF65 Thin (Intel 9th Gen) (GeForce RTX)

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  16 GB (Removable)

 • Tối đa

  64 GB

 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  USB 2.0/3.x Type-C

  SSD - M.2 NVMe

 • 2 Socket(s)

 • Intel Core i5 9300H Intel HM370

  Intel Core i7 9750H Intel HM370

GF65 THIN 9SE-013; GF65 THIN 9SEXR-249; GF65 THIN 9SEXR-250; GF65013; GF65249; GF65250

Lưu ý cấu hình quan trọng

MODULES MUST BE ORDERED AND INSTALLED IN PAIRS for Dual Channel mode.

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn