Fujitsu - ESPRIMO FH Series FH77/B1

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  4 GB (Removable)

  8 GB (Removable)

 • Tối đa

  16 GB

 • 4GB Standard:

  4 GB
 • 8GB Standard:

  8 GB
 • or

  4 GB
  4 GB
 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  Flash - SDXC

  SSD - SATA 2.5-inch 7mm

  USB 2.0/3.x Type-C

 • 2 Socket(s)

 • Intel Core i3 3865U

  Intel Core i7 7700HQ Intel HM175

Lưu ý cấu hình quan trọng

Faster memory will clock down to run at optimal speed depending on processor model installed.

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn