Dell/Alienware - OptiPlex 7090 Micro

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  4 GB (Removable)

 • Tối đa

  64 GB

 • 4GB Standard:

  4 GB
 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  USB 2.0/3.x Type-C

  SSD – Variation

 • 2 Socket(s)

 • Intel Core i3 10th/11th Gen Intel Q570

  Intel Core i5 10th/11th Gen Intel Q570

  Intel Core i7 10th/11th Gen Intel Q570

  Intel Core i9 10th/11th Gen Intel Q570

Lưu ý cấu hình quan trọng

 • MODULES MUST BE ORDERED AND INSTALLED IN PAIRS for Dual Channel mode.
 • Faster memory will clock down to run at optimal speed depending on processor model installed.

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn