Synology - DiskStation

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  16 GB (Removable)

 • Tối đa

  48 GB

 • 16GB Standard

  8 GB
  8 GB
 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  SSD - SATA 2.5-inch 9.5mm

  SSD - SATA 3.5-inch

 • 4 Socket(s)

 • Intel Xeon D-1531

Lưu ý cấu hình quan trọng

Although it is physically possible to install more memory, the system will only recognize 48GB (2 x 16GB + 2 x 8GB) maximum.

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn