ZOTAC - ZBOX CI645 nano

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  0 GB (Removable)

 • Tối đa

  64 GB

 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  SSD - SATA 2.5-inch 9.5mm

  Flash - SDXC

  SSD - SATA 2.5-inch 7mm

  SSD M.2 NVME 2230 (double-sided)

  SSD M.2 NVME 2242 (double-sided)

 • 2 Socket(s)

 • Intel Core i5 1135G7

ZBOX-CI645NANO-BE

Lưu ý cấu hình quan trọng

Faster memory will clock down to run at optimal speed depending on processor model installed.

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn