Lenovo - IdeaPad 3 17IAU7

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  4 GB (Non-removable)

  8 GB (Non-removable)

 • Tối đa

  12 GB with 4GB standard

  16 GB with 8GB standard

 • 4GB Standard:
  4GB(NON-REMOVABLE)

 • 8GB Standard:
  8GB(NON-REMOVABLE)

 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  Flash - SDXC

  USB 2.0/3.x Type-C

  SSD M.2 NVME 2242 (single-sided)

  SSD M.2 NVME 2280 (single-sided)

 • 1 Socket(s)

 • Intel Core i3 1215U

  Intel Core i5 1235U

  Intel Core i7 1255U

82RLxxx

Lưu ý cấu hình quan trọng

Faster memory will clock down to run at optimal speed depending on processor model installed.

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn