Gigabyte - GA-IMBLAP3350 Motherboard

configurator results memory

 • tiêu chuẩn

  4 GB (Removable)

  8 GB (Removable)

 • Tối đa

  16 GB

 • Thông số Bus

  USB 2.0/3.x Type-A

  SSD - SATA 2.5-inch 9.5mm

  SSD M.2 NVME 2242 (double-sided)

  SSD M.2 NVME 2260 (double-sided)

 • 2 Socket(s)

 • Intel Celeron J3350

Nâng cấp tương thích cho hệ thống của bạn